گواهینامه ISO27001

گواهینامه ISO27001

ISO 27001 CERTIFICATION 

استاندارد    ISO27001:2005( استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات )

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO27001 چارچوبی را برای ایجاد ، پیاده سازی ، اجرا ، پایش ، بازنگری و نگهداری و بهبود امنیت اطلاعات در یک سازمان فراهم می آورد.

در دنیای پر رقابت فناوری اطلاعات امروز ، توجه به امنیت اطلاعات و پیاده سازی یک سیستم اثر بخش امنیتی ، امری لازم و ضروری برای هر سازمان است . به همین دلیل پیاده سازی استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ( ( ISO27001:2005 به سازمانها توصیه می شود.

هدف از پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و استاندارد ISO27001 ، ایجاد قابلیت اعتماد ، یکپارچه سازی و ایجاد قابلیت دسترسی  است . ایجاد قابلیت اعتماد به این معناست کهاین سیستم تضمین می کند ، اطلاعات موجود تنها در اختیار افراد مجاز قرار می گیرد. یکپارچه سازی نیز به حفاظت از دقت و کامل بودن اطلاعات و روش های پردازش اطلاعات می پردازد. سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ( ایزو 27001 ) با ایجاد قابلیت دسترسی نیز این اطمینان را به سازمان و مدیران ان می دهد که اطلاعات و خدمات حیاتی ، تنها زمانی که نیاز است در اختیار کاربران مجاز قرار می گیرد.

مزایای پیاده سازی استاندارد   ISO 27001:

لازم به ذکر است هر مجموعه ایی که قصد پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت ISO27001 را داشته باشد بایستی ابتدا سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 را در مجموعه خود طراحی و اجرا کرده باشد. همچنین این استاندارد هیچ موضوعیتی با استاندارد مدیریت خدمات IT که همان ISO 20000 است ندارد و برای گرفتن گواهینامه ISO20000 بایستی استاندارد مربوط به مدیریت خدمات IT  طراحی و پیاده سازی گردد.

مرکز اطلاع رسانی سیستم کاران با کادری متخصص و مجرب بهترین راهنمای شما در خصوص گرفتن گواهینامه های سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO27001 متناسب با نوع زمینه فعالیت ، نیاز واقعی و بودجه تعریف شده خودتان می باشد.

 

با ما درارتباط باشید. . .