پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

Hse ایمنی

صلاحیت ایمنی پیمانکاران

صلاحیت ایمنی وزارت کار

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی به معنای رعایت اصول ایمنی عملیات در فعالیتهای پیمانکاری میباشد .

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی رامتقاضیان گاهی hse ایمنی نیز میگویند. وبا hse-ms صادر شده توسط مراجع ثبت و صدور گواهینامه های ایزو متفاوت میباشد.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی با رعایت تمام نکات ایمنی برای کارگران سرو کار دارد واین تضمین رامیدهدکه درپروژه تمام نکات ایمنی برای کارگران رعایت شده است و توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی داده می شود .

درحال حاضردو مجری قانونی برای ثبت نام و تایید مدارک ارسالی به وزارت کار شامل :

کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی کار

کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری شامل ملزوماتی است ازقبیل داشتن رتبه (گرید) و یا مجوز اداره کار (صلاحیت وزارت کار )است .

شرکت باید کارگاه فعال داشته باشد و اگر شرکت کارگاه فعال نداشته باشد می تواند با ثبت نام دریکی ازکانونها ،معرفینامه ای برای شرکت در مناقصات تهیه کند و بعداز داشتن کارگاه آن رامعرفی کند و لیست بیمه ی خودرا ارسال کند ، لازمه ی گرفتن معرفینامه ،عضو شدن در انجمن صنفی کارفرمایی است .

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی دارای اعتبار 2 سال است و برای 2 سال دیگر نیز میتواند تمدید گردد ولی بعدازآن دوباره باید مدارک جدید ارسال و بارگزاری شود . لازمه ی تهیه ی این گواهینامه گذراندن کلاسهای آموزشی کارفرمایی که مختص مدیر عامل یا رئیس هیت مدیره است و آموزش کارگری طبق لیست بیمه کارگاه میباشدلیست بیمه کارگاه یا همان پروژه از 25 نفر بالاتر باشد باید یک سرپرست ایمنی داشته باشد واگراین مسئول ایمنی مدرکش مطابق با مدرک کارشناسی ایمنی صنعتی و بهداشت حرفه ای یا hse نباشدبایددردو کلاس ارزیابی ریسک و ایمنی عمومی شرکت کند که مسئول آموزش این دوره ها بازرسین اداره کار میباشند.

کلاسهای مختص کارفرمایی 3 روز 5 ساعته،کلاسهای مختص کارگران 1 روز 8 ساعته، کلاس ارزیابی ریسک 2روز 8ساعته است .

بعد از گذراندن این دوره ها توسط بازرسین اداره کار از پروژه بازدید می شود سپس تایید شده و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی به نام شرکت داده می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر نیز میتوانید باکلیک اینجا راکلیک بفرمایید.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بابیش ازدهها سال سابقه درخشان درحوزه ی مشاوره و اخذ انواع گواهینامه های بین المللی و ملی مانند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اداره درخدمت متقاضیان محترم میباشد.

بامادرارتباط باشید...