پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

گواهینامه LCA چیست؟

شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو در ایران

شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو در ایران

شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو در ایران

شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو در ایران قطعا سوال مهمی هست جهت شرکتهای درخواست کننده گواهینامه ایزو که باهر منظور بخصوص مناقصه ویا صادرات میخواهند گواهینامه ایزو بگیرند و بااین سوال مواجه میشوندکه ازکجا ایزو معتبر بگیرند و شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو در ایران کدامند؟

شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو در ایران همان مراجع صادر کننده ایزو هستند و مراجع صادر کننده ایزو دراینجا اولین مبحثی هست پیش میاید و البته قبل ازاینکه جهت مرجع صادر کننده انتخابی صورت بگیرد بایستی هدف دریافت گواهینامه ایزو مشخص شود. یعنی مشخص گردد جهت کدام منظور میخواهد گواهینامه بگیرد. جهت شرکت در مناقصات ، صادرات ، تبلیغات ، رقابت ویا هرمنظور دیگر درابتدا هدف اخذ گواهی نامه ایزو مهم هست ودرخصوص مراجع صادر کننده ایزو توضیح دادیم مشخص میشودکه جهت اهداف مختلف کدام نوع گواهی ایزو مورد نیازست.

مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح CB مینامندکه خوداین CB تحت نظر یک مرجع بالا دست باعنوان AB مدیریت و اعتبار دهی میشود. درنهایت درراس آنها IAF قرار داردکه یک نهاد بیت المللی هست ودر سطح جهانی اعتبار بخشی داردو درخصوص صادرات بایستی ازاین گواهینامه IAF استفاده کرد زیراکه جهت صادرات بین المللی بایستی قوانین بین المللی متناسب کشورهای جهان تعیین و تدوین میشود. یکسری مراجع غیر IAF هستندکه CB وهمچنین AB ساخته ایرانیها هست و درون ایران صادر میشود اینگونه گواهی نامه جهت تمامی مقاصد بجز صادرات کاربرد دارد. البته لازم بذکرست ممکنست گاها و بندرت یک کارفرمای مناقصه گزار ازشرکتها درخواست گواهینامه IAF کند وسختگیر باشد اما بندرت همچین اتفاقی میوفتد امااین احتمال هست سختگیر باشد وبه سازمان شرکت کننده مناقصات میگوید ازنوع IAF بایددریافت کند. درخصوص مناقصات چنانچه کارفرمای مناقصه گزار درخواست گواهی IAF نکند گواهی نامه غیر IAF کفایت میکند همچنین درباره تبلیغات و رقابت و برند سازی و بهره وری و باقی مقاصد نوع غیر IAF کفایت میکند. حدود 500 الی 600 مرجع غیر IAF هستندکه درون ایران فعالیت میکنند واین امر باع ایجاد برندهای مختلف و زیادی شده است وقیمتهای متفاوتی رانیز میدهند گاها هزینه ها بسیار بالا و نجومی میباشدکه برمیگرددبه دندانگردی سازمان اماکه سطوح اعتباریشان یکسان هست. همچنین درشکل متفاوت هستند اماتمامشان اعتبارشان یکیست.

شرکتهای صادر کننده ایزو در ایران بااین تفاسیر اغلب همان مراجع غیر IAF هستند البته برندها و مراجعی هستندکه زیر نظر NACI تنها نماینده IAF درون ایران فعالیت میکنند و اعتبار میگیرند. جهت اطلاع ازاینکه آیا گواهینامه و برند مورد نظر معتبر هست یاخیر بایستی قبل اقدام بابت انتخاب مرجع و شرکت صادر کننده ازنحوه رجیستری و استعلام اعتبارش اطلاع پیدا کنند و گواهینامه IAF رابا مراجعه سایت IAF ازچگونگی استعلامش مطلع شوند و غیر IAF رااز طریق سایت AB صادر کننده رجیستری کنند.
شرکتهای صادر کننده ایزو در ایران رابسیاری شرکتهای متقاضی اخذ گواهی نامه ایزو باآن مواجه میشوند و اغلب جهت کسب اطلاعات و شناخت مراجع و سازمانهای صادر کننده گواهی نامه ایزو در ایران مجبورند ازطریق فضاهای مجازی و علی الخصوص گوگل جستجو میکنندو بامراکز مشاوره برمیخورندکه یکی ازاین مراکز مشاوره معتبرو باتجربه مرکز مشاوره و اطلع رسانی سیستم کاران میباشدکه باحضور مشاورین باتجربه تمامی خدمات مشاوره رابصورت رایگان دراختیار متقاضیان محترم قرار میدهدو شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم را درخصوص شناخت تمامی مراجع IAF و غیر IAF کسب نمایید.