پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

گواهینامه CE

گواهینامه CE

 CE CERTIFICATION

گواهینامه CE

گواهی نامهCE و نحوه دریافت گواهینامه CE اتحادیه اروپا ، ازجمله تقاضای اساسی تولید کنندگان محصولات میباشد .شرکتهای تولیدی بدلیل نیازهای بازار بدنبال اخذ گواهینامه CE هستند . مدرک CE بعنوان مدرکی معتبردرسطح بازارهای بین المللی همواره مورد توجه بوده است . اما برای دریافت گواهینامه CEباید چکارکرد ؟

گواهینامه CE رادر ابتداباید دانستکه چه انواعی دارد . البته درسطح کشورهای اتحادیه اروپا فقط یک نوع گواهینامه CE وجود دارد و انواع دیگری ندارد . امادر ایران ویا حتی سایر کشورهای دیگر بدلایل مختلفی آمده اند تعریفی از انواع گواهی نامه CE کرده اند . بعنوان مثال اصطلاحات زیررا تعریف کرده اند :

گواهینامه CE اورجینال یا گواهینامه CE اصلی

گواهینامه CE خوداظهاری

گواهینامه CE انطباق یا گواهینامه انطباق با CE

گواهی CE و واقعیت موجودچیست ؟

گواهی نامه سی ایی فقط یک نوع دارد و آنهم فقط گواهینامه CE نام دارد . نظربه پیچیدگی محصول اگر مرجع صادر کننده گواهینامه CEتشخیص دهدکه محصول مورد نظر بایستی آزمایشات مربوط به دایرکتیوهای مربوطه راتوسط خود مرجع صادر کننده مدرک CE انجام پذیرد لذادر اصطلاح گواهینامه CE صادر میگردد . اماچنانچه مرجع صادر کننده مدرک CE تشخیص دهدکه محصول مورد نظر دارای پیچدگی خاصی نیست وبنابر تشخیص مرجع صادر کننده گواهینامه CE میتوان آزمایشات راخود متقاضی انجام دهد و اظهارنماید ، دراصطلاح میگویند گواهینامه CE خود اظهاری است . بنابراین هردو گواهینامه CE ازنظر فنی یکسان بوده و هر دو قابلیت استعلام دارد .
گواهینامه انطباق CE ساخته و پرداخته سایر مراجع صادر کننده مدارک و گواهینامه های بین اللمللی است و معمولا درکشورهای بغیراز اتحادیه اروپا صادر میگردند . قطعا گواهی نامه انطباق CE دارای اعتبار گواهینامه CE اصلی و معتبر راندارد و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد . البته درکشور ایران هم اکثر گواهینامه های CE موجود واز انواع انطباق هستند . حال ممکن است دارنده ی گواهی CE این موضوع رابداند یانداندو همچنین حتی بعضا مشاهده میشودکه بعضی تولیدکنندگان بدون داشتن گواهینامه CE اقدام به درج نشان CE یا گواهی CE روی محصولات خود کنند وبدلیل عدم وجود مراجع ذیصلاح درکشور ،هیچ اتفاقی هم نمی افتد . دانش و اطلاعات درخصوص گواهینامه خیلی کم است و متقاضیان گواهی نامه سی ای معمولا درفضای مجازی با عناوین زیر بدنبال کسب اطلاعات هستند :

گواهینامه CE

گواهی نامه CE

گواهی نامه سی ای

گواهینامه سی ایی

نشان CE

لوگوی CE

گواهینامه EC

گواهی نامه EC

مدرک EC

کواهینامه CE

کواهی نامه CE

نحوه اخذ گواهینامه CE

آموزش دریافت گواهی نامه CE

مراحل و چگونگی دریافت گواهینامه شرایط و دریافت گواهینامه CE

هزینه های دریافت گواهینامه CE

مراجع ، مراکز و شرکتهای صادر کننده گواهی نامه CE

گواهینامه SE

مرکزمشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با چندین سال سابقه درخشان در حوزه ی مشاوره و اطلاع رسانی درخصوص اخذ گواهینامه CE آمادگی دارد آخرین اطلاعات ،قوانین و شرایط بروز شده را بطور رایگان ارائه نماید .

همچنین درصورت تمایل میتوانید کلیه مراحل اخذ گواهینامه CE رابه ما بسپارید.

بامادر ارتباط باشید.....