پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

هزینه مشاوره ایزو

هزینه مشاوره ایزو

هزینه مشاوره ایزو

هزینه مشاوره ایزو

هزینه گواهینامه ایزو شامل سه بخش میشود یک بخشش هزینه صدور گواهینامه ایزو و یک بخش هزینه استقرار و پیاده سازی ایزو و یک بخش هم هزینه مشاوره ایزو میباشد. دراین مقاله هزینه مشاوره ایزو و عوامل تاثیرگذار برآن رابیان میکنیم.

هزینه مشاوره ایزو ازهزینه هایی میباشدکه درقیمت پایانی و اتمام شده گواهینامه ایزو تاثیر بسزایی دارد. درکناراین عوامل گرفتن گواهینامه ISO و رعایت استانداردهای گواهی نامه هزینه ای جداگانه دارد وبه عوامل زیادی بستگی دارد بهمین دلیل نمیتوان هزینه دقیقی جهت مشاوره ایزو تعیین کرد ضمن اینکه شرکتهای مشاوره و صادرکننده ایزو هرکدام جهت مشاوره قیمت خودرا دارند. ازجمله موارد دخیل درهزینه مشاوره میتوان بمواردی چون اندازه و نوع فعالیت و میزان ریسک پذیری و تعداد پرسنل و استاندارد درخواستی سازمان اشاره کرد. بعنوان مثال هزینه مشاوره و پیاده سازی و استقرار استاندا رد ایزوهای باعمومیت بیشتر مانند ISO 9001 , ISO 14001 قیمت پایینتری دارد و استانداردهای تخصصی هزینه بالاتری دارند. هزینه مشاوره اگر گواهینامه ایزو ازمراجع معتبر صادر بشود و مرجع صادرکننده معتبر باشدکه استقرار و پیاده سازی راهم مشاور انجام دهد بالاتر خواهد بود اما درمراجعیکه اعتبار ندارند هزینه مشاوره حداقل و ناچیز میباشد چون عملا هیچ استقرار و پیاده سازی انجام نمیشود. هزینه های مشاوره باتوجه بمهارت و تجربه و کارآمدی مشاوران متغیر میباشد قطعا هزینه مشاوران باتجربه و حرفه ای و مطلع بالاتر ازمشاورانی میباشدکه تازه کار و بی تجربه هستند. همچنین مشاورین اگر درشهر سکونت خودشان کار مشاوره راانجام دهند قطعا بدلیل نداشتن هزینه استقرار ازبابت هزینه مقرون بصرفه تر میباشد و شرکت متقاضی بابت استقرار او هزینه ای پرداخت نمیکند اما اگرمتقاضیان گواهینامه ایزو ازمراجع خارج ازشهر زندگیشان درخواست گواهینامه کنند قطعا بایستی بابت هزینه استقرار چندروزه مشاوره هم هزینه ای جدا پرداخت نمایند.

هزینه مشاوره ایزو هزینه های جانبی دیگری هم داردکه درزیر بیان می کنیم.

هزینه تجهیز آزمایشگاه دراستانداردهایی همچون ایزو 17021 و ایزو15189 . قابل ذکراست اگر سازمانی خودش آزمایشگاه داشته باشد و قابلیت آزمایش داشته باشد جهت هزینه تجهیز آزمایشگاه متحمل هزینه چندانی نمیشود. هزینه نظارت و کنترل مستندات جهت مستند سازی و استقرار، هزینه آموزش پرسنل و هزینه استاندارد سازی محیط کار دراستانداردهایی چون GMP درصنایع غذایی و دارویی.

مشاورهای ایزو معمولا دارای سطوح علمی مختلفی هستند. یک مشاور ممکنه یک دانشجو بوده و فاقد تجربیات لازمه درحوزه مشاوره طراحی سیستمهای مدیریتی میباشد. ازآن طرف ممکنه یک مشاور درسطح علمی خیلی بالایی باشد و طبعا هزینه ی مشاوره طراحی سیستمهای مدیریتی چنین مشاوری هزینه بالایی باشد. پس انتخاب یک مشاور ازاصول اولیه بوده و بایستی شرکت متقاضی بادرایت کامل درانتخاب مشاور ایزو دقت کند.
هزینه مشاوره ایزو ، اگر درشهر زندگی مشاور انجام گیرد قطعا هزینه کمتری دارد ولی درصورت درخواست متقاضی خارج ازمحدوده شهر زندگی مشاور هزینه رفت و برگشت و اسکان مشاور بعهده شرکت متقاضی میباشد.

متقاضیان گرفتن استاندارد ایزو معمولا درست یا نادرست در GOOGLE بااین عنوانها بدنبال مطلب موردنظرشان میگردند:

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها ، مراحل اخذ ایزو ، قیمت ایزو ، قیمت ISO، هزینه گرفتن استاندارد ایزو ، هزینه های دخیل درگواهینامه ISO، هزینه گرفتن استاندارد ایزو ، قیمت ایزو 9001 ، قیمت ایزو 14001 ، قیمت ایزو 45001 ، قیمت ایزو 22000 ، قیمت اخذ گواهینامه IMS ، قیمت اخذ گواهینامه HSE-MS ، هزینه دریافت ایزو 9001 ، هزینه ثبت و صدور گواهینامه ایزو ، قیمت گواهینامه ایزو ، قیمت گواهی نامه ایزو ، هزینه ثبت گواهینامه ایزو ، هزینه صدور گواهی نامه ایزو ،هزینه ثبت گواهی نامه ایزو ،هزینه صدور گواهینامه ایزو ،هزینه ثبت و صدور گواهینامه ISO ،هزینه ثبت و صدور گواهی نامه ISO ، هزینه ثبت گواهی نامه ISO ، هزینه صدور گواهی نامه ISO ،هزینه مستندات ایزو ،هزینه مستندات گواهی نامه ایزو ،هزینه مستندسازی گواهینامه ایزو ،هزینه پیاده سازی گواهی نامه ISO ، پیاده سازی ایزوها ، پیاده سازی ISO ها ،هزینه ثبت گواهی iso ،هزینه گرفتن iso ، شرایط اخذ ISO برای شرکتها ،شرایط اخذ گواهینامه ایزو برای شرکتها ، شرایط اخذ گواهینامه ISO برای شرکتها ،هزینه مشاوره شرکتهای صادرکننده ایزو ، هزینه مشاوره و استقرار گواهینامه ایزو ،هزینه مشاوره شرکتهای صادرکننده ISO ،