پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

نحوه اخذ گواهینامه ایزو ISO

نحوه اخذ گواهینامه ایزو ISO

نحوه اخذ گواهینامه ایزو ISO

گواهی نامه ISO9001 پرکاربردترین گواهی نامه ایزو هست. اکثر شرکتها و سازمانها وقتی بدنبال گواهی ایزو هستند، گواهی نامه ایزو 9001 راانتخاب میکنند. گواهینامه ایزو 9001 درجهت پیاده سازی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صادر میگردد.

شرکتها معمولا بااهداف مختلفی گواهینامه ISO9001 میگیرند.

اهداف متقاضیان گواهی نامه ISO

اخذ گواهینامه ایزو ISO9001 برای شرکت در مناقصات

اخذ گواهینامه ایزو 9001 باهدف توسعه بازارهای ملی و بین المللی

اخذ گواهینامه ایزو 9001 بمنظور تبلیغات و برندسازی

اخذ گواهیناه ایزو 9001 باهدف پیاده سازی الگوها و سیستمهای نوین مدیریتی

گواهینامه ISO9001 را چطور میتوان گرفت

مراحل اخذ گواهی نامه ایزو 9001

انتخاب نوع استاندارد (که همان ISO9001 ) میباشد.

انتخاب مرجع صادر کننده گواهینامه ISO تعداد خیلی زیاد (صدها) مرجع صادر کننده گواهی نامه ایزو وجود دارد. شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو رادر اصطلاح CB میگویند. پس قبل ازهر اقدامی بایستی CB انتخاب گردد.

CB ها دارای سطح اعتباری مختلفی هستند. اطلاعات تفاوت بین CB هاو مراجع صادر کننده راباید دانست.
جهت اطلاع ازنحوه شناخت CB هاو تعیین اینکه درچه سطح اعتباری هستند، مطلب مربوطه ( CB هاو نحوه تعیین سطح اعتبار آنها ) رامطالعه بفرمایید.
اگر هدف متقاضی فقط اخذ گواهینامه ISO9001 باشد طبعا بدنبال مراجع صادرکننده ISO ارزان و بدون سختگیری هستند. بعضی متقاضیان گواهی نامه ISO9001 بدنبال گرفتن گواهینامه ایزو9001 از مراجع خیلی معتبر صادر کننده هستند. اماخب مراجع خیلی معتبرتر طبعا سختگیری بیشتری میکنند و قیمت خدمات صدور گواهی آنها بالاتر هم هست.
متقاضیان گواهینامه ISO9001 بعضا علاوه برداشتن هدف گرفتن گواهی تمایل دارند سیستم مدیریت رابطور تمام و کمال پیاده سازی کنند خب موضوع پیاده سازی واقعی تا پیاده سازی صوری تارسیدن به گواهینامه ایزو خیلی متفاوت هست. سطح پیاده سازی سیستمهای ایزو به نیاز واقعی متقاضیان ایزو بستگی دارد. اما بدیهیست پیاده سازی واقعی سیستم مدیریت کیفیت قطعا براثربخشی و عملکرد سازمان تاثیر مستقیم دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد اخذ گواهینامه ایزو میتوانید باتماس تلفنی بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران ازخدمات مشاوره ایی رایگان مرکز استفاده نمایید.