پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

مقالات و مطالب در مورد ISO ، CE ، IMS و استانداردهای ملی و بین المللی

اخذ ایزو ارزان

 اخذ ایزو ارزان

اخذ ایزو ارزان

اخذ ایزو ارزان سوال بسیاری مشتریان میباشد. دلیل ارزان بودن گواهی نامه همچنین مراجع صادرکننده اخذ ایزو ارزان کدامند. مشتریان جهت دریافت گواهی نامه بسیار عجله دارند همچنین هزینه گران نمیخواهند پرداخت کنند. این اخذ ایزو ارزان یک روزه تحویل مشتری داده خواهد شد. هزینه بصرفه اخذ ایزو ارزان خواهان بسیاری جهت دریافت میباشد. اخذ ایزو ارزان نیاز تاییدیه مرجع بین المللی نمیباشد. بدلیل اینکه بصورت کاملا خصوصی ومجزا صادر میگردد. اخذ ایزو ارزان توسط مراجع مختلف صادرشده این مراجع بصورت کاملا خصوصی اقدام جهت اخذ ایزو ارزان میکنند.

مراجع اخذ ایزو ارزان بسیار زیاد بوده معمولا هرکدام این مراجع اخذ ایزو ارزان بصورت مستقل عمل میکنند. هزینه های مراجع اخذ ایزو ارزان متفاوت بوده روال کار هرکدام این مراجع متفاوت میباشد. تمام مراجع اخذ ایزو ارزان روال کارشان یکی بوده فقط تفاوت کارشان درهزینه های واریزی میباشد. صادرکردن اخذ ایزو ارزان همراه مستندات برایشان ارسال میگردد. این مستندات بسیار مفید بوده مطالب مفیدی چاپ شده مستندات اخذ ایزو ارزان چهار هزار صفحه بوده مطالب مفید اخذ ایزو ارزان جهت بکاربردن درمجموعه گره گشا میباشد. متن مستندات اخذ ایزو ارزان، تمرکز برمشتری، خط مشی، ایجاد خط مشی کیفیت، درک سازمان، بافت سازمان، رهبری، تبادل اطلاعات، منابع پایش اندازه گیری، دانش سازمانی، آگاهی ایجاد بروز رسانی، تبادل اطلاعات مشتری کلیه این مستندات میتواند جهت سازمان کارایی داشته باشد. حتی مشتریان تک فردی میتوانند مستندات ایزو ارزان جهت پیشرفت کار خود همچنین سودآوری خود بکار گیرند.

 

اخذ گواهینامه ایزو ارزان بدلیل اینکه سریع صادر شده برای مناقصه مفید بوده مشتری مناقصه دارد میتواند اخذ ایزو ارزان جهت شرکت کردن درمناقصه تحویل بگیرد. حتی اخذ ایزو ارزان جهت برند سازی میتواند کاربرد داشته باشد. اخذ ایزو ارزان مشاوره رایگان داشته میتوان بامشاوره رایگان اطلاعات مفیدی جهت اخذ ایزو ارزان بهرمند شوند. اخذ ایزو ارزان پیاده سازی واقعی نیاز ندارد بدلیل اینکه اخذ ایزو ارزان فقط جهت بهره وری، سودآوری، مناقصه کاربرد داشته مشتری براین مسئله بخوبی واقف بوده چراباید اخذ ایزو ارزان دریافت کند. مشتریان اخذ ایزو ارزان هرروز بیشتر شده تمایل مشتریان جهت هزینه کمتر، سودآوری بیشتر مجموعه شده پس گزینه اخذ ایزو ارزان بهترین گزینه میباشد.

اخذ گواهی ایزو ارزان میان مشتریان زمانی باب شدکه مناقصه مشتری بسیار مهم بوده عجله جهت گرفتن اخذ ایزو داشته، مراجع بفکر اینکه مدرکی بمشتری ارائه دهند، تاهم هزینه کم همچنین گره گشای کارش باشد اخذ ایزو ارزان بهترین گزینه انتخاب شد. فرصتها میتواند منجر به روال جدید ایجاد محصولات جدید، گشایش بازارهای جدید، پرداختن بمشتریان جدید، ایجاد مشارکت ها، استفاده فناوری جدید دیگر امکانات مطلوب مناسب جهت پرداختن نیازهای سازمان یامشتریان آن شوند.
زمان طرح ریزی چگونگی دستیابی اهداف کیفیت سازمان باید موارد زیر تعیین نماید: انجام شدن کارها زمان آینده. منابعی مورد نیاز خواهد بود. افراد انتخاب شده چکسانی هستند. تکمیل شدن همچنین زمان مشخص شده. نتایج ارزشیابی چگونه میباشد.

سازمان باید منابع لازم جهت استقرار، پیاده سازی، نگهداری بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفیت تعیین فراهم نماید. سازمان بایدافراد لازم جهت پیاده سازی اثربخش سیستم مدیریت کریفیت خود اجرا کنترل فرآیندهای آن تعیین نماید. سازمان باید محیط لازم جهت اجرای فرایندها دستیابی تنطباق محصولات، خدمات خود تعیین فراهم نگهداری نماید.