پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

مقالات و مطالب در مورد ISO ، CE ، IMS و استانداردهای ملی و بین المللی

گواهینامه هسخ

گواهینامه هسخ

گواهینامه هسخ

 گواهینامه هسخ درحقیقت همان گواهی ایزو هست ودر 24 فوریه سال 1947 بجهت یکسان سازی و هماهنگ کردن و تدوین استانداردها ، سازمان بين‌المللي استاندارد ایزو به محوریت شهرژنوکشور سوئیس دایرگردید. ابتدای تشکیل سازمان علاوه بردنبال کردن اهداف بالا درراستای ايجاد تسهيلات برروی تجارت بين‌المللي حمايت ازتوليدكنندگان و مصرف‌كنندگان و افزایش همكاريهاي علمي ، اقتصادي و غیره باوجود 25 كشور جهان تاسيس شد. بعداز تشکیل سازمان بصورت تدريجي برخی كشورهاي جهان بجهت عضویت داخل سازمان اعلام آمادگی کردند و اکنون حداقل داراي 164 عضوفعال ميباشد. موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران منجمله اعضاي اصلي سازمان استاندارد جهانی بوده و بافعاليت درون كميته‌ فني ايزو بابت تدوين استانداردهاي بين‌المللي مشاركت داشته. Organization Standard International همان ایزو میباشد.گواهینامه هسخ انواع و اقسام گوناگونی دارد و اخذگواهینامه ایزو شرکتها و موسسات رادر پیشبرد اهداف کمک شایانی میکند.

گواهینامه هسخ یاهمان گواهی نامه ایزو ممکنست شنیده باشید بابت واجد شرایط بودن جهت حضور درون مناقصه داخلی و تجارت خاص، نیارمند دریافت گواهینامه هسخ شوید. شما واقعاً اینجا درباره کیفیت فکر کنید و جهت گرفتن انواع گواهی نامه ایزو ویاسایرگواهینامه هامانند گواهینامه HSE و گواهینامه IMS و غیره متناسب عوامل بسیاری باعث میشود شرکت ویا سازمان متقاضی دخیل هستند و همچنین عوامل برون سازمانی، مراحل کاری و پیرو هزینه مربوطه حد امکان مختلف میباشد. بدین جمله عوامل موثر  برروی روند دریافت گواهینامه هسخ ایزو ویا سایر گواهینامه ها مانند گواهینامه HSE و گواهینامه IMS و غیره مراحل زیادی میتوان مطرح کرد.

گواهینامه هسخ همان استاندارد ایزو نوع گواهیIAF وغیرIAF یعنی چنانچه گواهی ایزو ازنوع IAF باشد بدلیل داشتن شرایط و ضوایط و قوانین خاص زمانبر خواهد بود و پیاده سازی واخذ ایزو زمانبرمیباشد. ممیزی سختتر انجام میگیرد و گواهی قطعا بدلیل رفع عدم انطباقها ضمن صرف زمان و هزینه بالایی دارد رفع انطباقها نیز هزینه بالایی دارد چنانچه سازمانی بخواهدگواهی ایزو بجهت صادرات دریافت کند نیازمند داشتن نوع IAF گواهی نامه میباشدکه بتواند صادرات رابه کشورهای عضو اتحادیه اروپا ویاکشورهای صادرکند. زیراالزامات بیان شده درون نهاد بین المللی اعتباردهندگان جهانی فاکتورهای جهانی درنظر میگیرد و منطبق باقوانین تمامی کشورها پرداخته شده اند. توضیح بیشتر اینکه مراجع صادرکننده گواهی ایزو رااصطلاحا CB مینامند و خوداین CB تحت اعتبار یک مرجع بانام AB اعتبار میگیرد و تحت نظرش فعالیت میکند و نهایتا بدان AB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست بعنوان IAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان جهانی اعتباردهی میشود. یکسری دیگر مراجع هستند توسط خود ایرانیها ساخته وپرداخته شده اند. یعنی CB و AB ساخته ایرانیها میباشد ومرجع بین المللی باعنوان IAF بدان نظارت نمیکند و اصطلاحا غیرIAF میگویند. مراجع غیر IAF ممیزی رابصورت صوری انجام میدهند و جهت پباده سازی اصراری ندارند و پیاده سازی تنهابه درخواست سازمان بستگی دارد وممیز طی یکی یادو جلسه گواهی ایزو اجازه صدور میدهد.

 گواهینامه ایزو وگرفتن مدرک ایزو بنظر و توان مالی وشرایط پیاده سازی و استقرار ایزو درمرحله ممیزی نیز انجام میپذیرد یعنی زمانیکه پیاده سازی صورت گرفته حالا یک شخص بعنوان ممیز بایستی ممیزی راانجام دهد وانطباقها وعدم انطباقها رابررسی کند سازمان راجهت رفع عدم انطباق کمک کند وتا زمان رفع عدم انطباق چندین مرحله ممکنست ممیزی زمان ببرد و البته خصوصا مراجع IAF سختگیرانه درخصوص مراجع غیرIAF ممیزی یک ویا دومرحله صوری انجام میگیرد. ودرنهایت ممیز سازمان جهت صدورگواهینامه ایزو تایید میکنند و اجازه صدورگواهینامه ایزو بابت شرکت مربوطه میدهد لازم بذکرست پیاده سازی یکسری گواهی ایزو مانند ایزو9001 و ایزو14001 و ایزو45001 و غیره بجهت سازمان ثمربخشترست. بطور گزارشی منتشر میشود. بازرسیهای نظارتی منباب تأیید مطابقت سیستمهای کیفیت استاندارد صدورگواهینامه. بررسی اسناد و ممیزی بجهت اکثر سیستمهای مدیریتی، توصیه میشود حداقل رسیدن اهداف. بررسی داخلی اسنادسیستم های مدیریت کیفیت و ایمنی و بهداشتی اختیاری مشتری جهت تأیید اینکه الزامات استاندارد ایزو قابل اجرا بطورگزارشی منتشر میشود.
مرکز اطلاع رسانی سیستم کاران باکادری متعهد و مجرب بهترین راهنمای شما درراستای دریافت انواع گواهینامه ایزو متناسب نوع زمینه فعالیت ، نیاز واقعی خودتان میباشد.