پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

مقالات و مطالب در مورد ISO ، CE ، IMS و استانداردهای ملی و بین المللی

دریافت HSE ارزان

گواهینامه HSE ارزان

دریافت HSE ارزان

دریافت HSE ارزان درخواست اغلب شرکتهای شرکت کننده در مناقصات میباشدکه جهت شرکت درون مناقصات ازطرف کارفرما ازآنها درخواست میگردد. اخذ HSE ارزان عملا امکانپذیر نمیباشدمگر درباره گواهینامه HSE غیر IAF ، درباره مراجع غیر IAF اخذ HSE ارزان امکانپذیر میباشداما درزمینه مراجع IAF عملا اخذ HSE ارزان و فوری بدلیل قوانین خاصش امکانپذیر نمیباشد زیراکه مراجع IAF قواعد خاص خودش رادارد. اخذ HSE ارزان همچنین بستگی داردبه اخذ ISO14001 وهمچنین اخذ ISO45001 ارزان ازطریق مراجع صادر کننده HSE قطعا غیر IAF . اخذ HSE ارزان ازطریق مراجع غیر IAF باتوجه بدینکه درچه سطح اعتبار وچه برندی باشد قیمتهای متفاوتی دارداما طمع اخذ HSE ارزان نباید شرکتهای صادر کننده HSE رادر دام افراد سودجو بیاندازدکه گواهینامه HSE تقلبی و پرینتی و فتوشاپی صادر میکنند. درباره اخذ HSE ارزان وهمچنین اخذ HSE درابتدا بایستی بدانیم گواهینامه HSE ویا HSE – MS چیست؟ چگونه سازمانی میتواند HSE ویا HSE-MS بگیردو دریافت HSE چگونه صورت میپذیرد.

دریافت گواهینامه HSE ارزان طبق مختصر توضیح بالا مرتبط میباشدبا اخذ ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی وهمینطور اخذ ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی .زیراکه HSE باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست شامل الزامات تعریف شده درون دو استاندارد ISO14001 وهمینطور ISO45001 میباشدو ضمن اینکه میتوان بطور همزمان ویا قبل اراینکه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی رابمرحله طراحی وهمینطور اجرا درآورد ویا دریک بازده زمانی وبمرور بنابر زمان شرکت متقاضی درابتدا دو استاندارد 14001 وهمچنین استاندارد 45001 اخذ گردد وسپس سازمان اقدام کندبه اخذ گواهینامه HSE . شرکتهای متقاضی HSE ارزان شاید بگویندکه اخذ سه استاندارد درکنار یکدیگر برایشان هزینه داردو نمیتوانند وفعلا نوانایی مالی ندارندکه ایزوی 14001 ، ایزو 45001 وهمچنین HSE رابا همدیگر طراحی و پیاده سازی نمایندالبته میتوانند جهت اخذ HSE ویا اخذ HSE ارزان بطور مستقل اقدام کننداما بهترست درابتدا دو گواهینامه ایزو 14001 وهمینطور ایزو 45001 رادریافت کنند وسپس بابت اخذ HSE اقدام کنند.

دریافت گواهی HSE ارزان همانطورکه گفتیم ازطریق مراجع غیر IAF تنها امکانپذیر میباشدو مراجع IAF زمان و هزینه دارد زیراکه پیاده سازی وهمچنین ممیزی طی چندین مرحله انجام میگیرد. ممکنست بعدا سازمانی نیاز داشته باشدکه گواهینامه HSE ویااینکه گواهینامه ایزو تحت اعتبار IAF بگیرد مثلا جهت صادرات ویااینکه مناقصات انجام شده توسط مناقصه گزاران سختگیرو میتواند گواهینامه غیر IAF خودرا برروی گواهینامه IAF باپرداخت مابه التفاوت سوییچ کند. اخذ HSE ارزان و فوری قطعا زمانی جهت پیاده سازی نمیگذارد ازطرفی پیاده سازی HSE بسیار مهم و حائز اهمیت هست ولااقل توصیه مراکز مشاوره وهمچنین مراجع ثبت و صدور غیر IAF مطالعه مستندات رایگانی میباشدکه دراختیار شرکتهای متقاضی دریافت HSE قرار میدهندو پیاده سازی بمرور زمان توسط خوداین شرکتهای متقاضی HSE انجام گیرد. سازمان متقاضی میتواند یکنفر رابعنوان مسئول HSE استخدام کندتا درتمام فرآیندهایش بمرور مستندات ارائه شده رابه مرحله اجرا دربیاورد.

اخذ HSE ارزان و اخذ HSE فوری درکنار یکدیگر اصولا معنا دارند ومورد درخواست شرکت متقاضی میباشند. اخذ HSE ارزان مورد درخواست شرکتهای پیمانکاری ، خدماتی و مهندسی وکلا تمامی شرکتها میباشد زیرابدلیل عمومی بودن گواهینامه HSE امکان درخواست HSE ازطریق کارفرمای مناقصه گزار ازشرکتها زیادست و شرکتها نیزممکنست متلا بدلیل تازه ساز بودن و نداشتن گواهینامه HSE ونداشتن فرصت کافی احتیاج داشته باشندتا اقدام کنندبه اخذ HSE فوری وهمچنین هنوز بدان بازدهی ودرآمد نرسیدندکه بخواهند گواهینامه HSE رابا قیمت بالا دریافت کنندبه همین دلیل دنبال گواهینامه HSE ارزان میگردندکه درزمان کوتاه و باکمترین قیمت دریافت کنندو درون فضاهای مجازی واغلب درون گوگل میگردند بدنبال مراجع صادر کننده گواهینامه HSE ارزان وبهترین راه همین جستجو ازطریق گوگل میباشد زیراکه چنانچه ازافراد مختلف سوال کند ممکنست آنهانیز ندانسته مراجعی رامعرفی کنندکه گواهینامه HSE صادر شده آنها تقلبی باشد. اغلب متقاضیان بدنبال دریافت گواهینامه HSE ارزان وهمچنین فوری هستندپس بهترین روش اقدام ازطریق گوگل میباشد ودر گوگل بادرج عناوینی چون: دریافت گواهینامه HSE ارزان, دریافت گواهینامه HSE فوری, دریافت گواهینامه HSE ارزان و فوری بدنبال مراجع صادر کننده گواهینامه HSE ارزان و مراجع صادر کننده گواهینامه HSE ارزان و فوری در ایران میگردند.