پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

خرید گواهینامه ایزو

 

خرید گواهینامه ایزو

خرید گواهینامه ایزو نزدیک نیم قرن بصورت گسترده مطرح شده تمام مشاغل بدلیل رقابت اقدام جهت خرید گواهینامه ایزو میکنند. گواهینامه ایزو بصورت مطرح جهان ایجاد شده تمام جهانیان میتوانند استفاده کنند. هرکشوربصورت جداگانه اقدام جهت صدور گواهینامه ایزو میکند. برندهای معروف کشورهای جهان جهت گواهینامه ایزو اقدام جهت صدور فروش متقاضیان انجام میدهند.

مراجع خرید گواهینامه ایزو طبق نیاز مشتریان مختلف دراختیار متقاضیان قرار میدهند. معمولا اولین خرید گواهینامه ISO9001 مادر تمام گواهینامه هاقرار دارد. کشورهای متحد اتحادیه اروپا شامل کشورهای زیادی میباشند، جهت ثبت رسیدن گواهینامه ISO تفاهم داشته ایجاد کرده اند. گواهینامه ISO9001 کاملترین همچنین جامع ترین میباشد.

خرید گواهینامه ایزو همراه مستندات ISO تحویل متقاضیان داده خواهد شد. متقاضیان میتوانند خرید گواهینامه ایزو بهمراه مستندات استفاده کامل داشته باشند. این گواهینامه ایزو سالی یکبار تمدید ممیزی مراقبتی جهت اطلاع رسانی بمشتریان اعلام میگردد. مشتری باید تصمیم بگیرد، جهت تمدید کردن یامنصرف شدن تمدید ممیزی مراقبتی، خرید گواهینامه ایزو انجام شده ارتباط متقاضی همچنین مرجع صادرکننده قطع نخواهد شد. این ارتباط کاری سه ساله خواهد بود، اگر متقاضی تمایل داشته باشد پیاده سازی انجام دهد. مراجع صادرکننده مشاور خود جهت پیاده سازی خدمت متقاضی اعزام میکند البته این پیاده سازی مدت زمان طولانی شش الی یکساله زمانبر خواهد بود. ولی بصورت اصولی پیاده سازی سازمان انجام خواهد شد. معمولا سازمانهای بسیار گسترده اقدام جهت پیاده سازی گواهینامه ISO میکنند. پیاده سازی گواهینامه ایزو مستندات ارسالی سازمان توضیح داده خواهد شد همچنین بصورت عملیاتی درسازمان اجرا خواهد شد. البته بحث پیاده سازی فراتر خواهد بود علاوه برمستندات استقرار صحیح نظام تضمین کیفیت ISO9001 انجام خواهدشد. اگر پیاده سازی بطور ناقص انجام شود، آسیبهای جدی سازمان متحمل خواهدشد.

 پیاده سازی ایزو تمرکز برمشتری، ایجاد خط مشی کیفیت، اطلاع رسانی خط مشی کیفیت، طرح ریزی اقدامات مرتبط ریسکها، فرصت دادها، طرح ریزی تغییرات، دانش سازمان، تعیین الزامات محصولات خدمات اجرایی خواهد شد. روش های اجرایی مورد استفاده تدوین سند جهت نگهدری استفاده شده اند. بکارگیری سیستم مدیریت کیفیت تصمیم استراتژیک سازمان کمک مینماید. عملکرد کلی خود بهبود داده یک مبنای منطقی جهت فعالیتهای توسعه پایدار فراهم نماید. پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد بین المللی برای سازمان شامل موارد زیر میباشد.عملیاتی درسازمان اجرا خواهد شد. البته بحث پیاده سازی گسترده تر خواهد بود علاوه برمستندات استقرار صحیح نظام تضمین کیفیت ISO9001 انجام خواهد شد. اگر پیاده سازی بطور ناقص انجام شود. آسیب های جدی سازمان متحمل خواهد شداین پیاده سازی تمرکز برمشتری، ایجاد خط مشی کیفیت، اطلاع رسانی خط مشی کیفیت، طرح ریزی اقدامات مرتبط ریسکها، فرصت داده، طرح ریزی تغییرات، دانش سازمان، تعیین الزامات، محصولات خدمات اجرایی خواهد شد.
روش های اجرایی مورد استفاده تدوین سند جهت نگهداری استفاده شده اند. بکارگیری سیستم مدیریت کیفیت تصمیم استراتژیک سازمان کمک مینماید. عملکرد کلی خود بهبود داده یک مبنای منطقی جهت فعالیتهای توسعه پایدار فراهم نماید. پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد بین المللی برای سازمان شامل موارد زیر میباشد. توانایی ارایه مستمر محصولات، خدماتی الزامات مشتری قانونی، مقرراتی برآورده میسازد.
تسهیل فرصت ها بمنظور افزایش رضایت مشتری.
پرداختن ریسکها، فرصتهای مرتبط اهداف بافت سازمان.
توانایی اثبات انطباق الزامات مشخص شده سیستم مدیریت کیفیت.
استاندارد ISO میتواند توسط طرفهای درون، برون سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.

خرید گواهینامه ایزو توسط مراجع خصوصی هم صادرخواهد شد. این مراجع خرید گواهینامه ایزو پایین ترین قیمت چاپ خواهند کرد. مراجع خصوصی تحت اعتبار مرجع بین المللی نمیباشد. بصورت کاملا مجزا مستقل مشغول فعالیت هستند. مراجعه متقاضیان جهت تحویل گرفتن خرید گواهینامه ایزو بااین مراجع هیچ تضمینی نداشته مراجع خصوصی خرید گواهینامه ایزو فیک تحویل متقاضیان خواهند داد.

خرید گواهینامه ایزو فیک این مراجع خصوصی جه شرکت کردن مناقصه رد خواهد شد همچنین جهت همکاری کارفرما بامتقاضیان باداشتن گواهینامه ایزو فیک موجب قطع همکاری خواهد شد. مراجع تحت اعتبار بین المللی این مسئله واقف هستند، متقاضیان گواهینامه اصل درخواست دارند، همین جهت گواهینامه ایزو اصل چاپ تحویل مشتری میدهند.

چنانچه مشتری خرید ایزو 9001 فیک داشته باشد میتواند با کسب اطلاعات سرچ کردن گوگل مراجع معتبر بین المللی پیدا کرده تماس گرفت اطلاعات کامل دریافت کند. بداند مراجع خصوصی جهت تحویل خرید ایزو 9001 نمی تواند راهگشای متقاضیان باشد. بیشترین خرید گواهینامه ایزو توسط شرکتهای نفت، گاز، پتروشمی، تولیدی ها میباشد. سازمانهای پتروشیمی همچنین این شرکتهای بیان شده باید خرید گواهینامه ISO9001 اصل دریافت کنند. باب شدن خرید گواهینامه ایزو بسیار زیاد شده اکثر شرکتها جهت خرید گواهینامه اقدام کرده حتی جهت برند سازی هم اقدام خرید ISO9001 میکنند. داشتن گواهینامه بنفع همه مشاغل کاری خواهد بود، میتوانند خرید گواهینامه ISO9001 سودهی، پیشرفت سازمان خود کمک فراوانی کنند.