پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

مراحل دریافت گواهی نامه ایزو ISO

مراحل دریافت گواهی نامه ایزو ISO

مراحل دریافت گواهی نامه ایزو ISO

مراحل دریافت گواهینامه ISO شامل دوبخش اساسی میباشد. اول بایستی مجموعه متقاضی نسبت به طراحی ، مستندسازی و پیاده سازی الزامات ISO اقدام نماید و بعداز پیاده سازی استاندارد موردنیاز بایستی توسط یک مرجع صادرکننده گواهی نامه ایزو، جهت انجام امور ممیزی و ثبت و صدور گواهینامه اقدام کرد. بعضی شرکتها ویا سازمانها خودشان هردوی این بخشها انجام میدهند یعنی خودشان اقدام به جذب نیرو متخصص ویا کارشناس ISO کرده و شروع به طراحی ،مستندسازی و پیاده سازی میکنند وهمچنین خودشان بطور مستقیم بایک مرجع ثبت و صدور گواهی گواهی نامه ISO ایزو وارد مذاکره و انعقاد قرار میگردند. البته درخیلی ازاین مواقع بدلیل عدم اطلاع متقاضی ازروندهای مختلف این مراجع دچار مشکلاتی میشوندکه نه تنها باعث کاهش هزینه نمشود بلکه افزایش هزینه رادربردارد.

بعضی شرکتها وسازمانها هم هستندکه خودوارداین حوزه نشده وکل کاررا به یک مجموعه مشاوره ایی حرفه ایی با تجربه وکاربلد همچون مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران میسپارند، دراین حالت علاوه برکاهش زمان رسیدن به اصل گواهینامه ها ، باهزینه خیلی خیلی کمتری کارپیش خواهدرفت .

همچنین استفاده ازتجارب وتخصص این مرکز میتواند راهگشای بسیاری ازمشکلات مدیریتی سازمان نیزباشد. امروزه اکثر شرکتهای متقاضی همه مراحل اخذ گواهینامه ایزو ISO را به اینگونه شرکتهای مشاوره ایی میسپارند. ازجمله مزایای استفاده ازمرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران می توان به موارد زیراشاره کرد.

استفاده ازتجارب سایر شرکتهای مشابه وبا زمینه فعالیت مشترک
بالا رفتن سرعت طی مراحل دریافت گواهینامه ایزو ISO
کاهش هزینه های اجرایی جهت طی مراحل اخذ گواهینامه ایزو ISO
استفاده ازیک بانک مستندات قوی وتهیه شده شرکتهای مشابه بصورت کاملاً رایگان
ارائه مشاوره جهت تضمین نوع برندوCB صادرکننده برای گواهینامه ایزوISO
دفاع از منابع مالی وحقوقی وفنی شرکتهای متقاضی گواهینامه ایزوISO دربرابرCBهای صادرکننده گواهی نامه ایزو درایران وخارج ازایران
پشتیبانی فنی ومستنداتی ازشرکتهای متقاضی گواهینامه ISO
ارائه راهکارهای اثربخشی جهت افزایش ضریب برنده شدن در مناقصات دولتی وغیردولتی
پشتیبانی وانجام امورممیزی های مراقبتی سالیانه باکمترین هزینه وانجام امورتمدید اعتبار سالیانه گواهینامه های ایزو
ارائه خدمات جانبی موردنیاز شرکتهای متقاضی گواهینامه ISO جهت اخذ گواهینامه های بین المللی دیگر
ارائه آموزشهای بسیار مفید و کاملاً کاربردی به افراد علاقمند و شرکتهای دریافت گواهینامه ایزوISO
ارائه مشاوره درخصوص برندسازی مجموعه متقاضی گواهینامه های بین المللی
داشتن سابقه طولانی ودیرینه مرکز جهت ارائه خدمات وماندگاری مرکزسیستم کاران ودرکنار متقاضیان بطوردائم
پایین بودن فوق العاده هزینه های خدمات مرکز
تشریح مراحل دریافت گواهی نامه ایزوISO برای شرکتهای متقاضی بصورت کاملاً فنی ، حقوقی وبی طرفانه (بطورمستقل و بدون وابستگی به نهادی خاص)
همکاری با سازمانها ، شرکتها ونهادهای خیلی بزرگ و مطرح در ایران
ارائه خدمات به شرکتهای خارجی جهت تشریح و طی مراحل اخذ گواهینامه ISO و کسب اعتباربین المللی
ایجاد ارزش افزوده برای شرکتهای دریافت گواهینامه ایزو ISO

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران ، بزرگترین مرجع اطلاع رسانی در خصوص اخذ گواهینامه های بین المللی ایزو ISO ، CE ، IMS ، HSE-MS و... آمادگی پاسخگویی به سئوالات متقاضیان محترم درمورد مراحل اخذ گواهینامه ایزوISO را دارد.