پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

مدارک مورد نیاز جهت گرفتن رتبه پیمانکاری

مدارک مورد نیاز جهت گرفتن رتبه

مدارک مورد نیاز جهت گرفتن رتبه؛ شرکتهای متقاضی دریافت گرید پیمانکاری بایستی تنها دریکسری ازرشته ها و زمینه های تعریف شده جهت دریافت گرید پیمانکاری فعالیت نمایند تاصلاحیت اعطای گرید پیمانکاری راداشته باشند. یعنی زمینه فعالیتشان براساس اساسنامه درتعریفهای تشریح شده بجهت رتبه های پیمانکاری باشد. مانند شرکتهای پیمانی فعال دررشته های آب، ساختمان و ابنیه، نیرو، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات، نفت و گاز، راه و ترابری، ارتباطات، کشاورزی، کاوش های زمینی، مرمت آثار باستانی. رتبه های تعریف شده جهت پیمانکاران 1 تا 5 میباشد. یعنی شرکتهای بی تجربه جهت اقدام اولین بارشان بایستی درخواست گرید 5 کنند اینگونه شرکتهاکه اولین بار اقدام جهت دریافت رتبه میکنند تنها میتوانند درخواست دو رتبه یاگرید کنند. هرچه شرکتها دارای توانایی مالی بالاتر باشند وسوابق کاری بهتر و نیروی متخصص تری داشته باشد میتواند رتبه های بالاتر یعنی 1 تا4 رادریافت کند. رتبه هاو گرید 3و 4و 5 درسطح استانی و رتبه های 1و2 درسطح کشوری بررسی میشود.

مدارک مورد نیاز جهت گرفتن رتبه یکی ازسوالاتی میباشدکه شرکتهای پیمانکاری باآن مواجه میشوندکه مدارک موردنیاز جهت گرفتن رتبه چیست؟ رتبه از الزامات و نیازهای شرکتهای پیمانی میباشدکه نوع رتبه آنها براساس موضوع اساسنامه شان تعیین میشود. شرکتها و سازمانهای پیمانکاری جهت گرفتن گرید یارتبه بمدارکی نیاز دارندتا بتوانند درسایت ساجات ثبت نام کنند و مدارکشان پس ازتکمیل شدن درسایت ساجات بارگذاری میشود، اگر مدارک ایرادی نداشته باشد برای تائید و صدور گواهینامه اقدام میشود اما اگر مدارک ناقص باشد و ایراد داشته باشد. کارشناس سامانه ساجات پیمانکار رامطلع خواهد کرد.

پست الکترونیکی بادامنه ir شرکت بهمراه رمز عبورآن+ کد اقتصادی+ شناسه ملی+ کدپستی+ کپی صفحه اول اساسنامه+ کپی روزنامه تاسیس شرکت+ شماره ثابت دفتر مرکزی و شماره فکس+ شماره همراه مدیرعامل+ آخرین آدرس شرکت طبق روزنامه شرکت ( جهت شرکتهای اقدام نکرده جهت ثبت نام درسامانه ساجات )

شناسه کاربری و گذر واژه ( جهت شرکتهای ثبت نام نموده درسامانه ساجات )

مدارک شرکت ( مدارک زیر داخل یک زونکن آبی رنگ ارائه شود.)

اعلام رشته ها و پایه های درخواستی درسربرگ شرکت

کپی کلیه روزنامه های رسمی شرکت ازتاسیس تاآخرین تغییرات/ تمدید هیات مدیره بترتیب تاریخ ارائه شود. درقطع A4

کپی آخرین صورتجلسه سهامداران و مجمع عمومی دارای شاخص میزان سهام سهامداران.

کپی اظهارنامه ثبتی شرکت ( سهامی خاص ) ، کپی شرکت نامه و تقاضا نامه ثبتی شرکت ( مسئولیت محدود ).

کپی اساسنامه شرکت. ( کامل )

پرداخت هزینه الکترونیکی پرونده جهت ارائه بخزانه دولت ازطریق آیتم پرداخت الکترونیکی درپرونده ساجات

مدارک شناسایی افراد ( اعضای هیئت مدیره ، سهامداران ، پرسنل )

کپی صفحه اول شناسنامه و توضیحات ،کپی کارت ملی ( پشت و رو ) ، کپی کارت پایان خدمت ، کپی مدارک تحصیلی

ارائه یک قطعه عکس و نمونه امضای هرفرد درذیل مدارک شناسایی مربوطه

مدارک سوابق بیمه ای و کاری افراد ( افراد امتیاز آور )

کپی آخرین پرینت بیمه فرد امتیازآور ازسایت تامین اجتماعی و الزاما پرینت بیمه بیانگر 3 سال در 4 سال اخیر سابقه بیمه باشد.

گواهی اشتغال بکار فرد امتیازآور مطابق پرینت بیمه ازشرکتهای مربوطه باذکر نوع فعالیت و سمت ایشان( خاص پایه 5 )

مدارک قراردادها

کپی ابلاغ قرارداد+ کپی موافقتنامه پیمان کامل+ نامه 25% افزایش پیمان درصورت وجود+ متمم پیمان درصورت وجود ( ازسال 82 تاکنون )

مفاصا حساب بیمه ی قراردادهای گذشته و قبل از3 سال اخیر و ارائه نامه تائیدیه کارکرد ریالی ازبالاترین مقام کارفرما بجهت قراردادهای دردست اجرا و پایان یافته 3 سال اخیر

مدارک مالی ( برای پایه 5 مورد نیاز نمیباشد )

کپی اظهارنامه مالیاتی سال پیش

کپی گزارش حسابرسی مالی شرکت ممهوربه مهر و امضاء موسسه حسابرسی رسمی

مدارک مورد نیاز جهت گرفتن رتبه بایستی تماما کپی و خوانا باشند و توسط صاحبان امضا مجاز شرکت مهر و امضاء شوند و جمله ( کپی برابر اصل است ) روی تمامی صحات مدارک ذکر شود. لازم بذکر میباشد هیچ یک ازمدارک مربوطه نیازبه برابر بااصل توسط دفترخانه رسمی راندارد.

 متقاضیان دریافت رتبه یاهمان گرید معمولا درفضاهای مجازی مانند گوگل بادرج عناوین زیربه دنبال اطلاعات درخصوص اخذ رتبه ی انفورماتیک هستند:

مراحل اخذ رتبه ، رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک ، اسامی شرکتهای رتبه یک انفورماتیک ، مجوز شورای عالی انفورماتیک کشور ، رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک ساجات ، اخذ رتبه شورای عالی انفورماتیک ، لیست شرکتهای دارای رتبه شورای عالی انفورماتیک ، شرکتهای مشاور معتبر جهت دریافت رتبه انفورماتیک ، استعلام رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک ، مدارک لازم جهت رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک ، دریافت رتبه انفورماتیک ، ثبت نام رتبه انفورماتیک ، گرفتن رتبه انفورماتیک ، مدارک فیزیکی شورای عالی انفورماتیک ، کسب رتبه ، سایت شورای عالی انفورماتیک ، نحوه ی دریافت رتبه انفورماتیک ، سایت ساجات جهت ثبت نام رتبه انفورماتیک ، روش گرفتن رتبه انفورماتیک ، مراحل اخذ رتبه انفورماتیک ، آموزش اخذ رتبه انفورماتیک ، مراحل اخذ رتبه انفورماتیک ، اخذ رتبه انفورماتیک ، گرید بندی انفورماتیک ، تفاوت میان رتبه انفورماتیک و رتبه پیمانکاری ، مراحل اخذ رتبه ی پیمانکاری ، رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری ، اسامی شرکتهای رتبه یک پیمانکاری ،اخذ رتبه شورای عالی انفورماتیک ،شرکتهای مشاور معتبر جهت دریافت رتبه پیمانکاری  ، دریافت رتبه پیمانکاری ، ثبت نام رتبه پیمانکاری ،گرفتن رتبه پیمانکاری ،کسب رتبه ،نحوه ی دریافت رتبه پیمانکاری ،روش گرفتن رتبه پیمانکاری ،مراحل اخذ رتبه پیمانکاری ،آموزش اخذ رتبه پیمانکاری ،مراحل اخذ رتبه پیمانکاری ، اخذ رتبه پیمانکاری ، گرید بندی پیمانکاری.