پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

لیست مشاوران ایزو ( مشاورهای ایزو ) در ایران

لیست مشاوران ایزو ( مشاورهای ایزو ) در ایران

لیست مشاوران ایزو ( مشاورهای ایزو ) در ایران

مشاوره سیستم مدیریت کیفیت ویاهر سیستم مدیریتی دیگری، دو تعریف خاص خودرادارد. مشاوره ایزو باهدف کسب گواهینامه ایزو و مشاوره ایزو باهدف طراحی و پیاده سازی واقعی ایزو درسطح سازمان. متقاضیان بایستی درگام اول مشخص کنندکه هدفشان و منظورشان ازواژه ی مشاور ISO چیست؟

مشاور ISO قراراست چه کاری کندوباچه برنامه ایی خدمات خودرا ارائه نماید. مشاوران ایزو ویا HSE اگرباهدف فقط کسب گواهینامه باشندکه خیلی زیاد میشود پیدا کرد. براحتی وبایک جستجوی ساده میتوان چنین مشاوره هایی یافت. چون عملا قرار نیست اتفاق خاصی یاتغییرات خوبی درسازمان ایجاد شود. بنابراین نیازی هم به تخصص کافی درحوزه ISO و یا HSE نیست.

امااگر مشاوره بااهداف پیاده سازی واقعی باشد بایستی کار بصورت اصولی انجام گیرد. یک مشاور ایزو واقعی معمولا یابرای خود کسب وکاری دارند ویااگرم برای دیگران کاری میکنند دارای نرخ خیلی بالایی هستند. البته اگر بخواهیم لیست مشاوران ایزو یا HSE رابه معنای خاص مشاهده کنیم ، چنین لیستی بصورت واقعی وجود ندارد. چراکه مرجع مشخص جهت ارزیابی و طبقه بندی این مشاوران در سطح ملی و بین المللی وجود ندارد. البته بعضی ازارگانها اقدام به تهیه لیست مشاوران نموده اند. امااین مشاوران ISO یاهر حوزه ی دیگری درقالب یک شرکت ثبت شده ایی هستند و بعنوان اشخاص حقیقی و یا یک فرد نیستند. متقاضیان مشاوره طراحی، مستندسازی، اجرای سیستم های مدیریتی معمولا با جستجو درموتورهای جستجو دراینترنت بدنبال لیست مشاوران ایزو در ایران هستند.

لیست مشاوران ایزو ISO و HSE درایران

لیست مشاوران معتبر ایزو درایران

مشاوره ایزو در ایران

لیست شرکتهای مشاور درحوزه ایزو

لیست شرکتهای مشاوردر زمینه HSE

لیست مراکز مشاوره ایی جهت طراحی، مستندسازی و پیاده سازی ISO

مشاوره ایزو، ISO

مراجع معتبر مشاوره ایی ISO در ایران

مشاور ISO9001

مشاور ISO9001 (2015)

مشاور HSE

مشاور HSE-MS

مشاوران IMS

مشاوران ISO14001

مشاوران OHSAS18001

مشاوران ISO 45001

لیست مشاوران ISO

لیست شرکتهای مشاوره دهنده ایزو و HSE

وخیلی اصطلاحات دیگر در مورد مشاوره

مشاوره باتعریفهای متفاوت موجوداین امکان رابوجود آورده تاهمه افراد مطلع وحتی غیرمطلع نیزخودرامشاور بدانند وچنانچه هر متقاضی مشاور با ایشان تماس بگیرند، خودرا مشاور معرفی میکنند و اینکه حالا علم و دانش آنها تا چه سطحی هست، خدا میداند. با وجود فضای رقابتی بین مشاوران جهت کسب مشتریان طبعا کسی خودرا مشاور غیرحرفه ای نخوانده و سعی براین هست تاخودرا به سازمان، وزارت، اداره یاهرجای دیگری متصل کنند.

لیست واقعی از مشاوران مخصوصا حرفه ایی درایران وجود ندارد. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بابیش ازدهها سال سابقه کاری وتجربه درحوزه های مختلف درعلوم سیستمهای مدیریتی و اخذ گواهی نامه های ملی و بین المللی در خدمت متقاضیان محترم بوده وپاسخگوی سوالات شما میباشد.

با ما درارتباط باشید...