پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

قیمت ایزو

قیمت ایزو

قیمت ایزو

قیمت ایزو یکی ازدغدغه های بزرگ متقاضیان درخواست کننده ISO میباشد. اغلب متقاضیان گواهینامه ایزو بدنبال ایزوهای ارزان و فوری هستند. ایزوهای اینچنینی ازاعتبار کمتری برخوردارند.

قیمت ایزو شامل سه بخش میشود، درزیربه بخشهای تعیین کننده و اصلی و تاثیرگذار برقیمت ایزو میپردازیم.

قیمت ایزو اولین بخش هزینه اش شامل هزینه صدور گواهینامه ایزو میباشدکه قیمتش بستگی داردبه مرجع صادرکننده ایزو واینکه مرجع صادرکننده معتبر باشد. بنابراین مراجع صادرکننده اگر اعتبارشان جهانی باشد و معتبر باشد قیمت بالاتری بایستی بپردازند . اینسوال پیش میایدکه مراجع صادرکننده معتبر چه مراجعی هستند؟ مراجعی میباشندکه گواهینامه خودرا ازسازمانهای CB بگیرندکه اینCB ها تحت اعتبار AB میباشندکه AB ها هم زیرنظر سازمانهایی بانام IAF فعالیت میکنند پس درواقع گواهینامه های دارای اعتبار IAF ، اعتبار جهانی دارند و ازقیمت بالاتری برخوردارندکه درایران تنها سازمان تحت اعتبار IAF سازمان NACI میباشد. درآمریکا میتوان ANAB ، al2a ،ANSI ، IAS ، UAF و درایتالیا ACCREDIA رانام برد. بامراجعه به سایت www.iaf.nu میتوان مراجع صادرکننده ایزو دارای اعتبار IAF راشناخت. مراجعیکه ازطریق CB صادر میشوند دارای اعتبار هستند و گواهینامه های غیر IAF درواقع ساخته ما ایرانیهاست و ازاعتبار پایینی برخوردارند. پس قیمت صدور ایزو بستگی داردبه اعتبار مرجع صادرکننده و نوع درخواست متقاضی و اینکه گواهینامه ایزو رابابت چه کاری میخواهد و چقدر میخواهد هزینه کند.

قیمت ایزو ، بخش دوم هزینه اش هزینه استقرار و پیاده سازی ایزو میباشدکه هزینه استقرار ایزو ازصفر تامیلیونها تومان متغیر میباشد.شاید تعجب کنید مگر میشود صفر تومان؟ بله، شرکتها و مراجعی هستندکه اعتبار جهانی ندارنداین مراجع گواهینامه هایی صادر میکنندکه تقلبی و پرینتی هستند، شرکتهای اینچنینی باگرفتن نام و مشخصات متقاضی، گواهینامه های پرینتی و تقلبی و فتوشاپ شده ارائه میدهند و چون هزینه یی بابت استقرار و پیاده سازی نمیپردازند بنابراین هزینه های خیلی مختصری بابت گواهینامه های ایزو ازشرکتهای متقاضی میگیرند البته شرکتهای متقاضی درگیراین شرکتها بدلیل عدم اطلاع کافی درگیر اینگونه شرکتها و مراجع بدون اعتبار میشوند. هزینه اعتبار بستگی داردبه اعتبار مرجع صادرکننده ، اگر مرجع صادرکننده معتبر باشد هزینه های استقرار و پیاده سازی بیشتری بایستی بابت پیاده سازی پرداخت کند ولی دیگر خیالش بابت کیفیت و ساماندهی و عملی بودن راحت میباشد واینکه مستندات و الزامات مرتبط ایزوی مورد تقاضایش بنحو احسنت پیاده سازی شده است بهمین جهت هزینه میلیونی دارند. کمتر پیش میایدکه شرکتهای متقاضی جهت پیاده سازی و استقرار اقدامی بکنند بهمین دلیل یک پیاده سازی صوری ازطریق شرکتهای مشاور ایزو برایشان انجام میشود.

قیمت ایزو ، سومین بخش هزینه دربحث هزینه های ایزو ، هزینه مشاوره میباشد. گرفتن گواهی نامه ایزو و رعایت استانداردهای گواهی نامه هم قیمت جداگانه ای خواهد داشت. بهمین دلیل نمیتوان قیمت دقیقی جهت مشاوره تعیین کرد. هزینه مشاوره شامل اندازه و نوع فعالیت و تعداد پرسنل و استاندارد درخواستی سازمان میباشد. مثلا هزینه مشاوره استانداردهای عمومی تر مانند ایزو 9001 و ایزو 14001 و اهساس 18001 ازقیمت پایینتری برخوردارند. استانداردهای تخصصی تر هزینه های مشاوره شان بالاتر میباشد. عوامل جانبی دیگری هم درهزینه های مشاوره دخیل هستند مانند هزینه تجهیزات آزمایشگاه که اگر سازمان متقاضی قابلیت آزمایشگاه داشته باشد ازباب هزینه تجهیزات آزمایشگاه برایش بصرفه میباشد اما اگر قابلیت آزمایش نداشته باشد دراین زمینه هم متحمل هزینه جداگانه یی میشود. هزینه کنترل و نظارت بر مستندات، آموزش پرسنل و ...

گروه مشاوره سیستم کاران آماده همکاری جهت ارائه کلیه خدمات مشاوره به متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو میباشد.

متقاضیان گرفتن استاندارد ایزو معمولا درست یا نادرست در GOOGLE بااین عنوانها بدنبال مطلب موردنظرشان میگردند:

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها ، مراحل اخذ ایزو ، قیمت ایزو ، قیمت ISO، هزینه گرفتن استاندارد ایزو ، هزینه های دخیل درگواهینامه ISO، هزینه گرفتن استاندارد ایزو ، قیمت ایزو 9001 ، قیمت ایزو 14001 ، قیمت ایزو 45001 ، قیمت ایزو 22000 ، قیمت اخذ گواهینامه IMS ، قیمت اخذ گواهینامه HSE-MS ، هزینه دریافت ایزو 9001 ، هزینه ثبت و صدور گواهینامه ایزو ، قیمت گواهینامه ایزو ، قیمت گواهی نامه ایزو ، هزینه ثبت گواهینامه ایزو ، هزینه صدور گواهی نامه ایزو ،هزینه ثبت گواهی نامه ایزو ،هزینه صدور گواهینامه ایزو ،هزینه ثبت و صدور گواهینامه ISO ،هزینه ثبت و صدور گواهی نامه ISO ، هزینه ثبت گواهی نامه ISO ، هزینه صدور گواهی نامه ISO ،هزینه مستندات ایزو ،هزینه مستندات گواهی نامه ایزو ،هزینه مستندسازی گواهینامه ایزو ،هزینه پیاده سازی گواهی نامه ISO ، پیاده سازی ایزوها ، پیاده سازی ISO ها ،هزینه ثبت گواهی iso ،هزینه گرفتن iso ، شرایط اخذ ISO برای شرکتها ،شرایط اخذ گواهینامه ایزو برای شرکتها ، شرایط اخذ گواهینامه ISO برای شرکتها