پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

شرایط اخذ ایزو برای شرکت

شرایط اخذ ایزو برای شرکت

شرایط دریافت ایزو برای شرکت

شرایط اخذ ایزو برای شرکت

شرایط اخذ ایزو برای شرکت ، یکسری شرایط میباشدکه بنابر یکسری عوامل وهمچنین نوع گواهینامه ایزو متفاوت میباشد. شرایط اخذ ایزو برای شرکت بعوامل مختلفی بستگی داردو بسته بنوع گواهینامه ایزو عمومی و تخصصی شرایط اخذ ایزو برای شرکت متفاوت میباشد. عواملی که میتوان گفت تعیین کننده شرایط اخذ ایزو برای شرکت میباشند عواملی میباشند چون مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو واین مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو در ایران باشد ویا مرجع صادر کننده ایزو بین المللی باشد باهم متفاوتند. مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو در ایران مراجع غیر IAF هستندکه یعنی CB و همچنین AB ایرانی هستندو شرایط اخذ ایزو برای شرکت وهمچنین کار بااین دست مراجع بسیار آسانتر هست وبدلیل اینکه درکوتاهترین زمان وبا کمترین هزینه گواهینامه ایزو فوری و ارزان صادر میگردد مورد درخواست اغلب شرکتهای متقاضی گواهینامه ایزو در ایران میباشد. برندهای مختلفی دراین گروه گواهینامه ایزو بادرجه اعتبار غیر IAF کار میکنندکه روزبروز درحال افزایش هستند ومتاسفانه معضل بزرگ وجود مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو تقلبی میباشدکه چنان باتبحر فتوشاپ و پرینت میشوندکه شرکت متقاضی ایزو اصلا متوجه تقلبی بودنش نمیشود مگر درمواق خاص مانند مناقصات ویا درزمانیکه شکایت احتمالی توسط مشتریان انجام پذیرد. شرایط اخذ ایزو برای شرکت درباره مراجع صادر کننده IAF شرایط خاصتری هست زیراکه ممیز باسختگیری بیشتر شرکت متقاضی رازیر ذره بین میگیردو شرایط شرکت متقاضی راجهت اخذ گواهی نامه ایزو میسنجدو درحین ممیزی یکسری عدم انطباقها رامیبیندکه بایستی شرکت متقاضی گواهینامه ایزو آنهارا رفع کندو رفع عدم انطباقها ملزم ایجاد شرایطی میباشدکه شرکت بایستی بوجود بیاوردو شرایط اخذ ایزو برای شرکت اینجا بمعنای واقعی نمود میکند والبته بسیار خوبست وبرای شرکت بازدهی بالایی رابه ارمغان میاورد زیراکه ازبین بردن عدم انطباقها وایجاد یک محیط ایمن انگیزه زیادی رابه کارکنان میدهد تابا خیال راحت ازاینکه صدمات جانی آنهارا تهدید نمیکندبه فعالیت خودادامه میدهند واین اطمینان خاطر بدانها کمک میکندتا بتوانند باانگیزه وهمچنین خیال راحتی کار کنند.

شرایط اخذ ایزو برای شرکت بصورت جزئی تر بستگی داردبه شرایط مالی وهمچنین توان مالی شرکت هرچه توان مالی شرکت بالاتر باشد میتواند شرایط بهتری رافراهم کندتا بتواند گواهینامه ایزو دریافت کندو چون شرکت دارای توانایی مالی اغلب صادرات انجام میدهدو گواهینامه ایزو دارای اعتبار IAF دریافت میکند براحتی میتواند شرایط اخذ ایزو برای شرکت رافراهم کند.

شرایط اخذ ایزو برای شرکت همچنین بستگی داردبه اهداف شرکت متقاضی دریافت گواهینامه ایزو مثلا اینکه شرکت متقاضی گواهینامه ایزو بخواهد پیاده سازی راانجام دهد ویا خیر. پیاده سازی ایزو هدف بسیار والا امابسیار سختی میباشد زیرابایستی شرکت متقاضی دریافت گواهی ایزو جهت پیاده سازی شرایط لازم راداشته باشدو اینجا قطعا یکسری شرایط بعنوان شرایط اخذ ایزو برای شرکت معنا پیدا میکندکه اغلب شرکتهای متقاضی بدلیل سختی کار اززیر پیاده سازی شانه خالی میکنند.

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها امروزه بدلیل اینکه کارفرمایان مناقصات اطلاعات کافی ندارند وبدلیل عدم آگاهی کارفرمایان مناقصات شرکتهای متقاضی دریافت گواهینامه ایزو براحتی وبدون هیچ دغدغه بدنبال گواهینامه ایزو ارزان و فوری میروندو براحتی نیزبه گواهینامه ایزو دست پیدا میکنند. همچنین مشتریان نیزانقدر درباره گواهینامه ایزو آگاهی ندارندو برایشان مهم نیست گواهی ایزو و شرایط اخذ ایزو برای شرکت چه باشدو شرکت دارای گواهینامه معتبر باشد ویاخیر.

شرایط اخذ ایزو برای شرکت باتعاریف گفته شده ودر کلیت کار بستگی داردبه آگاهی شرکت متقاضی گواهینامه ایزو وهمچنین اعتبار گواهینامه ایزو . دراین میان توصیه میشودبه شرکتهای متقاضی برای فرار ازاین شرایط گرفتن ایزو برای شرکت دردام افراد سودجو نیفتندکه گواهینامه تقلبی صادر میکنند. متقاضیان اخذ ایزو اغلب بدنبال اخذ گواهی ایزو ارزان و فوری هستندو بهمین دلیل وقت زیادی جهت فراهم کردن شرایط اخذ ایزو برای شرکت نمیگذارند والبته معضلی میباشدکه متاسفانه آنهارا دردام مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو غیر معتبر میاندازد.

شرایط گرفتن ایزو برای شرکت بدلیل اینکه ناشناخته میباشد، اغلب متقاضیان دریافت ایزو برای شرکت درون فضاهای مجازی منجمله گوگل بدنبال مطلب مورد نظر خود بااین عناوین جستجو میکنند:

شرایط گرفتن ایزو برای شرکت, شرایط اخذ ایزو برای شرکت, شرایط گرفتن ایزو برای شرکتها, شرایط اخذ ایزو برای شرکتها, شرایط گرفتن ایزو برای شرکت, شرایط اخذ ISO برای شرکت, شرایط گرفتن ISO برای شرکتها, شرایط اخذ ISO برای شرکتها, شرایط اخذ گواهینامه ایزو برای شرکت, شرایط اخذ گواهی نامه ایزو برای شرکت, شرایط اخذ گواهی ایزو برای شرکت, شرایط اخذ مدرک ایزو برای شرکت, شرایط اخذ استاندارد ایزو برای شرکت, شرایط اخذ نمایندگی ایزو, شرایط اخذ نمایندگی ISO , مراحل ثبت ایزو, مراحل ثبت ISO , شرایط ISO9001 , شرایط گرفتن ایزو 9001, شرایط گرفتن ISO9001 , مراجع صادر کننده ایزو در ایران, مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو در ایران, شرایط گرفتن ایزو برای شرکتها, شرایط گرفتن ISO برای شرکت وغیره.