معرفی مرکز

معرفی مرکز

شرکت سیستم کاران در سال 1379 تحت عنوان گروه مهندسی مشاور مهندس کریمی آغاز به فعالیت نمود. زمینه فعالیت این گروه به سرپرستی مهندس کریمی در مشاوره ، طراحی ، مستند سازی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت بود. هم راستا با ویرایش استاندارد 9001 و همچنین با نیاز مشتریان جهت پیاده سازی سایر استانداردها ، این گروه فعالیتهای خود را توسعه داده  و با بکار گیری نیروهای زبده و متخصص  در سایر امور مربوط به سیستمهای مدیریتی توان خود را افزایش داد. این گروه با اجرای چندین پروژه اجرایی طراحی ، مستندسازی و استقرار سیستم و کسب تجربه های عملیاتی ، توانست گامهای موثری در توانمند سازی دانش فنی و پیکره خود  بردارد. لذا ایجاد یک سازمان شکل یافته و منسجم ضرورت پیدا کرد.

شرکت سیستم کاران در تاریخ 27/05/1386  تحت شماره 301795  و شناسه ملی 10103404109 در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسمی رسید و همکاریهای خود را با شرکتهای بزرگ و صاحب نام آغاز نمود. با توسعه و بکار گیری نیروهای زبده و متخصص بیشتر در انواع سیستم های مدیرتی و تجهیز محل شرکت و استفاده از تجهیزات و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری عرصه جدیدی جهت ارائه خدمات گسترده تر در سطح بازار  مهیا گشت. همچنین ارتباط با موسسات داخلی و خارجی از الویتهای این شرکت بوده و می باشد. به همین منظور شرکت موفق به اخذ نمایندگی چند موسسه صدور گواهینامه با مالکیت کشورهای اروپایی و ایرانی، تحت اعتبار مراجع اعتبار دهنده قانونی از طریق دفتر نمایندگی های مستقر در تهران شد. هم اینک این شرکت با دارا بودن دانش فنی و تخصصهای لازم مربوط به هر یک از شاخه های مرتبط و همچنین با وجود پرسنل و همکاران مسلط به علوم مختلف قادر به ارائه خدمات مهندسی مشاوره و آموزشی  (به شرح مختصر زیر) به سازمانها و شرکتهای مختلف و اخذ گواهینامه های معتبر بین المللی مانند  (ISO  ) ، (HSE ) ، (CE) ، (حلال) و ... می باشد.

 

  1. مشاوره ارتقاء بهره وری

  2. مشاوره طراحی ، مستند سازی و پیاده سازی استانداردهای مدیریتی

  3. آموزش

  4. ممیزی های داخلی و خارجی

  5. ارزیابی عملکرد