رزومه مرکز

رزومه مرکز

رزومه مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران


مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران ، پیشرو در خصوص مشاوره و اطلاع رسانی درموارد نحوه اخذ گواهینامه (های) ایزو ISO  ،  گواهینامه HSE-MS ، گواهینامه IMS ، گواهینامه CE ، گواهینامه 5S و سایرگواهینامه های ملی و بین المللی وهمچنین طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی و اجرای سیستم (های) مدیریتی مفتخراست باچندین سال سابقه درخشان وباحضور درعرصه های ملی و بین المللی همواره دارای رشد و تعالی میباشد. نظربه داشتن سابقه ایی وزین وپرافتخار و حجم بالای افتخارات و خدمات ، رزومه مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درقالب فایل PDF قابل دانلود زیر ارائه میگردد.


همچنین بمنظور حفظ محیط زیست و بالا بودن تعداد صفحات رزومه مرکز خواهشمنداست حتی المقدور ازپرینت فایل PDF خودداری فرمایید.

 

 


لینک دانلود فایل PDF رزومه مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران (حجم 6.5 مگابایت)

 

لینک دانلود فایل PDF رزومه مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران (حجم  9.5 مگابایت)

 

لینک دانلود فایل PDF رزومه مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران (حجم 12.9 مگابایت)