پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

دانلود رایگان مستندات ایزو

دانلود رایگان مستندات ایزو

دانلود رایگان مستندات ایزو

دانلود رایگان مستندات ایزو

دانلود رایگان مستندات ایزو شامل مستندات انواع ایزو شامل فرمها و دستورالعملها و روشهای اجرایی هست.

داتلود رایگان مستندات ایزو و عمده مستندات شامل دانلود رایگان خط مشی کیفیت یاهمان خط مشی هرنوع سیستم دیگر ، نظامنامه کیفیت ویا نظامنامه هرنوع سیستم دیگری ، طرح کیفیت ، HSE PLAN ( طرح HSE ) ، چارت سازمانی ، اهداف کیفیت ، شناسنامه شغل ، شناسنامه فرآیند .

دانلود رایگان مستندات روشهای اجرایی شامل: روش اجرایی مدیریت اطلاعات مستند ، روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت ویا سوابق کیفی ، روش اجرایی ممیزی داخلی ، روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ، روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق ، روش اجرایی بازنگری مدیریت ، روش اجرایی آموزش ، روش اجرایی رسیدگی شکایات و نظرات مشتریان ، روش اجرایی سنجش رضایت مشتریان ، روش اجرایی برنامه ریزی تولید یاهمان برنامه ریزی و کنترل پروژه ، روش اجرایی خرید کالا ( تامین کالا ) ، روش اجرایی خرید خدمات ( تامین خدمات ) ، روش اجرایی ارزیابی وبه کار گیری پیمانکاران فرعی ، روش اجرایی انبارش ، روش اجرایی نگهداری و تعمیرات ، روش اجرایی پایش فرایند ، روش اجرایی تجزیه و تحلیل داده ها ، روش اجرایی پایش و اندازه گیری محصول ( خدمت ) و کنترل کیفیت ، روش اجرایی کالیبراسیون ( پایش و اندازه گیری تجهیزات پایش و اندازه گیری ) ، روش اجرایی ردیابی محصول ( خدمت ) ، روش اجرایی ارتباط باکارفرمایان ، روش اجرایی بهبود مستمر ، روش اجرایی الزامات قانونی و مشتریان ، روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی ، روش اجرایی واکنش درشرایط اضطراری ، روش اجرایی ارتباطات و مشاوره ، روش اجرایی کنترل عملیات ، روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی وبهداشتی ، روش اجرایی پایش و اندازه گیری عملکرد HSE ، روش اجرایی تسهیلات پزشکی و کمکهای اولیه ، روش اجرایی حفاظت سایت یاکارخانه ، روش اجرایی گزارش و بررسی حوادث و اتفاقات خطرناک ، روش اجرایی تولید ، روش اجرایی ارائه خدمت.

دانلود رایگان مستندات انواع ایزو شامل مستندات انواع گواهی ایزو اعم ازانواع عمومی ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست و IMS سیستم مدیریت یکپارچه میشودکه روشهای اجرایی و دستورالعملهایشان راشامل میشود همچنین دستورالعملها و روشهای اجرایی سیستمهای مشتری مداری دردرجه بالای اهمیت هست و بنوعی نیمه عمومی و مورد نیاز تمام شرکتهاست ( ایزو 10001 سیستم مدیریت کیفیت - رضایتمندی مشتریان – کدهای منشورسازمان ،گواهی ایزو 10004 سیستم مدیریت رضایت مشتری و گواهی نامه ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتری) و همینطور انواع تخصصی استانداردهای دیگر بنابر فعالیت شرکت.

دانلود مستندات ایزو بصورت رایگان براحتی ازطریق سایتهای مراکز مشاوره و اطلاع رسانی همچون مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران امکانپذیر هست و مستندات درقالب pdf بصورت آماده درون سایتها موجود هست و متقاضیان میتوانند بامراجعه به سایتهای مرکز مشاوره ما ( systemkaran.com ، systemkaran.org ، systemkaran.ir ، systemkaran.net و .comگواهینامه-ایزو (مستندات رابه رایگان دریافت کنند و ازآن استفاده کنند.

گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باوجود مشاورین باتجربه و آگاه تمامی خدمات مشاوره خودرا بصورت رایگان دراختیار متقاضیان عزیز قرار میدهد و برخی خدمات خودرا مانند ایزو رایگان ، ارائه رایگان مستندات ایزو ، ارائه گواهینامه آموزشی رایگان ایزو ، ارائه مدرک مدیران موفق رایگان و یکسری خدمات دیگررا دریک بازده زمانی و شرایط معین و مناسبتهای خاص جهت رفاه متقاضیان بعنوان خدمات ارائه میکند.