پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

خط مشی ها احکامی هستند که برای هدایت و جهت دادن به فکر کارمند در هنگام تصمیم گیری، تدوین می شوند. خط مشی ها در حقیقت برنامه هایی هستند که شامل تصمیمات کلی می شوند و به عنوان راهنما یا چارچوب تفکر در تصمیم گیری به کار می روند و چگونگی انجام فعالیت ها را مشخص می‌کند.

خط مشی کیفیت ، خط مشی HSE ، خط مشی IMS

خط مشی کیفیت ، خط مشی HSE ، خط مشی IMS

خط مشی ها احکامی هستند که برای هدایت و جهت دادن به فکر کارمند در هنگام تصمیم گیری، تدوین می شوند. خط مشی ها در حقیقت برنامه هایی هستند که شامل تصمیمات کلی می شوند و به عنوان راهنما یا چارچوب تفکر در تصمیم گیری به کار می روند و چگونگی انجام فعالیت ها را مشخص می‌کند.

خط مشی ( Policy ) برنامه عمومی است که قلمرو و حد تصمیمات را برای مدیران مشخص میکند. خط مشی یا سیاست سازمان، راهنمایی عملی جهت اجرای تصمیمات برای مدیران اجرایی سازمان میباشد. به بیان دیگر خط مشی ابزاری برای کنترل عملیات است . درواقع نقشه راه ، تفکر و نظر مدیران را مشخص میکند.

اهداف سازمانی بدون وجود برنامه ریزی دقیق و مدون محقق نمیشود. سازمان ها باید از شرایط مختلفی عبور کنند تا به شرایط مطلوب برسند. لذا مشخص نمودن خط مشی و مسیر کلی سازمان ، لازمه برای تدوین سایر برنامه ها میباشد. خط مشی سازمان را برای رسیدن به اهدافش یاری میدهد و این اطمینان را به ما میدهد که تصمیماتی موثر و سازگار با سازمان اتخاذ شده است.

خط مشی ( سیاست یا راهبرد ) در تمامی سطوح سازمان مطرح میشود. درواقع چارچوب کلی و نظر و اندیشه اعضای سازمان رامشخص میکند. خط مشی یاسیاست های سازمان اصولا توسط مدیر سازمان بصورت رسمی تعیین میشود. مدیران بدنبال این هستندکه نقاط مبهم و پیچیدگی ها را رفع کنند و اثربخشی سازمان راافزایش دهند.

تدوین خط مشی به دلایلی چون : انفجار و افزایش حجم گوناگونی اطلاعات، محدودیت و تغییرات مداوم کفایت منابع، محدودیت و تغییرات در سطح دانش مجموعه و ... برای هر مجموعه لازم و ضروری است.

مراحل تدوین خط مشی:

تهیه رهنمودها : در آن معین می‌شود : چه چیزهایی در خط مشی باید گنجانده شود، با چه کسانی مشورت شود، چه کسی پیش نویس خط مشی را تهیه کند، تصمیم گیری در کمیته یا کارگروه به چه صورت انجام شود.
آماده کردن پیش نویس : این کار را می توان با استفاده ار خط مشی های موجود از ممیزی های مشابه انجام داد. اجزای خط مشی که در ادامه ارائه می شود می تواند به عنوان الگویی جهت تهیه پیش نویس استفاده گردد.
تکثیر : تکثیر نسخه های پیش نویس و توزیع آن در میان آگاهان و علاقه مندان و وارد کردن تغییرات لازم در پیش نویس
تهیه نسخه نهایی : انتشارو اعلام رسمی پذیرش آن و آگاهی رسانی در خصوص آن و نصب در بخش یا واحد
پیش بینی تجدید نظر مداوم : مشخص کردن مقطع زمانی ارزیابی و تجدید نظر احتمالی در سند تهیه شده
خط مشی براساس قانون اساسی و کلی هر جامعه در هر سازمانی متناسب با اهداف و افکار و اندیشه های آنها تدوین میگردد. تمامی افراد مجموعه پایین ترین سطح تابالاترین سطح بطور مستقیم و غیرمستقیم در تهیه و تدوین خط مشی نقش دارند و بسته به موقعیتی که دارند در تدوین خط مشی ها ایفای نقش میکنند.
خط مشی ها را میتوان در سه ردیف اساسی ، خرد و کلان رده بندی کرد.
خط مشی خرد خط مشی است که براسای خط مشی کللی یا کلان برای واحدها مطرح میشود. خط مشی کلان نیز براساس خط مشی اساسی تدوین میگردد.
خط مشی سازمان باید صریح ، واضح و مشخص و ثابت باشد و باید درتمام سطوح سازمان قابل فهم و درک باشد.
خط مشی سازمان باید قابل اجرا و منطقی باشد بطوریکه اهدافی مشخص شود که برای سازمان قابل فهم و دستیابی باشد.
خط مشی باید انعطاف پذیر باشد و بتوان در موقعیت های مختلف قابل انطباق باشد . درکنار انعطاف پذیری باشد جامعیت داشته باشد و در شرایط منختلف قابلیت پاسخگویی داشته باشد.
خط مشی سازمان باید منطقی باشد بصورت کتبی و مکتوب بیان شود.

خط مشی HSE ( خط مشی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ) تفکر و اندیشه مدیران و مسئولین مرتبط رادر رابطه با ایمنی ، بهداشت و محیط زیست نشان میدهد. نخشتین گام برای اجرایی کردن سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در هر مجموعه ایی تهیه و تدوین خط مشی HSE میباشد. خط مشی اچ اس ایی نقشه راه است و تمامی تصمیمات که مدیریت برای افزایش سطح کیفی ، زیست محیطی و ایمنی مجموعه در خط مشی HSE نظر گرفته است مطرح میگردد و خط مشی HSE باید به تمامی افراد مجموعه در تمامی سطوح مختلف ابلاغ گردد. و اطمینان حاصل شود که تمامی افراد سازمان خط مشی اچ اس ایی مربوطه را درکرده اند.

خط مشی امینی بهداشت و محیط زیست ( HSE ) باید با خط مشی کلی سازمان سازگاری داشته باشد وبیان کننده این است‌که :

مجموعه متعهد میشود تمامی الزامات مربوط به استانداردهای ایمنی ، بهداشت و زیست محیطی را اجرایی نماید

. محیط کاری امن و سالمی رابرای کارکنان خود ایجاد کند .

به آموزش کارکنان ، مدیران و تمامی افراد مجموعه بپردازد و آنها را به رعایت اصول ایمنی و بهداشت و محیط زیست تشویق نماید.

اقدام به بهبود مستمر سیستم ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE نماید و ریسک هاو عوامل بالقوه آسیب رسان در مجموعه را شناسایی و کاهش دهد.

 نمونه خط مشی :

Untitled 1