پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

خرید گواهینامه مراقبتی ISO9001

خرید گواهینامه مراقبتی ISO9001

 

خرید گواهینامه مراقبتی ISO9001

مشاغل امروزه جهت رفع نیاز خود اقدام خرید گواهینامه ISO9001 میکنند. صدور گواهینامه ISO9001 توسط مراجع مختلف شرکتهای دیگر انجام خواهد شداین گواهینامه سه ساله صادرشده اما سالی یکبار تمدید ممیزی ISO انجام میشود. مراحل انجام تمدید ممیزی ISO9001 توسط نامه ایی کتبی توسط مراجع صادرکننده بمشتری ابلاغ میشود مشتری طی فرصت یک ماهه تصمیم خواهند گرفت جهت تمدید کردن یامنصرف شدن اطلاع دهند. لزوم تمدید ممیزی ISO9001 برای شرکتهای پیمانکاری، شرکتهای دارای مناقصه، شرکتهای تولیدی، شرکتهاییکه مشتریان جهت همکاری نیاز کد رهگیری دارنند لازم میباشداین تمدید ایزو توسط مراجع صدور باید انجام شود. بدلیل اینکه فقط مراجع صدور حق دارند تمدید ممیزی انجام دهند.

مراجع بسیاری جهت تمدید ممیزی مشغول فعالیت میباشنداین مراجع بصورت خصوصی فعالیت کرده وابسته هیچ نهادی نمیباشند. بصورت کاملا مستقل مشغول فعالیت میباشند واین مراجع خصوصی تاییدیه IAF نداشته بافتوشاپ گواهینامه درست کرده نام مرجع، نام شرکت، بهمراه تاریخ صدور همچنین گواهینامه درخواستی درج میگردد. بااین تفاوت که این مراجع خصوصی تاییدیه IAF دریافت نکرده اند. البته مشتریان جهت برند سازی میتوانند این گواهینامه مراجع صادرکننده پیمانکاران، تولیدی، دارای مناقصه باید تحت اعتبار IAF باشند. نحوه تمدید ایزو بدوصورت نقدی یاچک مدت دار انجام میشود. مراجع خصوصی بدون اعتبار IAF می توانند چک دریافت کنند یاواریز نقدی انجام دهند. اما تحت اعتبار IAF باید بانرخ ارز، کد رهگیری تحویل مشتری داده شده مشتری می تواند گواهینامه بهمراه نام شرکت خود مشاهده کند. اینروال بجهت سال بعد هم ادامه خواهد داشت.

البته اگرمشتری تمایل جهت تمدید کردن داشته باشد. تمدید ممیزی انجام میشود. مراحل گفته شده انجام خواهد شد.

انواع گواهینامه های ISO9001 متفاوت بوده هرشرکت بنابه نیازخود گواهینامه دریافت میکند. مثلا گواهینامه ISO/TS29001 برای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی کاربرد دارد. گواهینامه ISO13485 در تجهیزات پزشکی کاربردهای مختلفی دارد. گواهینامه های ISO9001 جهت هر شرکت یا مشاغل کاری میتواند مورد استفاده باشد. این صدور و تمدید ممیزی مراقبتی صفر تا صدظرف یک یادو ماهه انجام خواهد شد.البته بستگی بمرجع صادرکننده دارد زمان تایین شده چقدر باشد مراجع صادرکننده طبق سیاستهای کاری خود زمان تمدید ممیزی مشخص میکنند. اینزمان بسته بتعیین گزارش تمدید همچنین مستندات توضیحی توسط کارشناس انجام خواهد شد. طی این روال تمدید ممیزی انجام میشود. البته کارشناس پس ازانجام تمدید بشرکت متقاضی رفته توضیحات درخصوص تمدید مستندات گواهینامه درخواستی خواهد داد. هزینه این کارشناس رایگان بوده طی یک یادو روز کاری انجام خواهد شد. هزینه تمدیدها طبق نوع گواهینامه درخواستی متغییر بوده اما روال کار شصت درصد هزینه صدور جهت تمدید ممیزی مراقبتی میباشد. برای دستیابی یک سیستم مدیریت کیفیت اثربخش تفکر مبتنی ریسک ضروری میباشد. نسخه های قبلی این استاندارد بین المللی مفهوم تفکر برریسک اشاره شده اقدامات پیشگیرانه برای ازبین بردن عدم انطباق های بالقوه، تجزیه، تحلیل هرعدم انطباق رخ میدهد. اقدامات مناسب بمنظور جلوگیری تکرار دوباره عدم انطباق تمدید ممیزی همه جای سازمامن کاربرد دارد. کاربرد تمدید ممیزی بسته به استفاده شرکت، سازمان بصورت صحیح کاملا اصولی میتواند موثر باشد.

تمدید سیستم مدیریت کیفیت اصلی ترین استاندارد ISO9001 میباشد. تاریخ تمدید ممیزی بصورت یک ساله میباشد. البته بعضی مراجع تمدید ممیزی بصورت سه ساله انجام میدهند یعنی صدور بهمراه تمدید ممیزی مراقبتی انجام میشود. اماعرف تمدید ممیزی مراقبتی سالی یکبار میباشد. مراجع تمدید ممیزی بسیار زیاد بوده مشتریان باتوجه مراجع گوناگون فعالیت میکنند. بازار صدور، تمدید ISO9001 گسترده شده شرکتهای تولیدی، سازمانهای بزرگ، مراکز دولتی اقدام بصدور همچنین تمدید گواهینامه ایزو میکنند.این بازار گسترده ISO9001 باعث شده ویرایش های متعدد گواهینامه وارد بازار کار شده استاندارد ISO9001 مخصوص تمام کشورها بوده اجرای کامل استاندارد ایزو باعث رشد وترقی سازمان خواهد شد.
اجرای مستندات توسط کارشناس درشرکتها بدلیل اطلاع داشتن از مطالب ISO9001 میباشد. مدیریت سازمان باید وقت برای مطالب ISO9001 گذاشته بداند راهبرد ایزو درسازمان خود چگونه میباشد. تصمیم نهایی برعهده مدیرعامل سازمان میباشد. مباحث تمدید ممیزی مراقبتی معمولا یکی بوده مراجع اصول کارشان برای تمدید ممیزی تفاوتی ندارد. اما قیمتهای تمام مراجع باهم متفاوت میباشد.

سیستم تمدید ممیزی راهنمایی برای ایجاد ونگهداری مستندات مورد نیاز جهت سیستم مدیریت کیفیت ارائه میدهد. تمدید استاندارد ISO9001 جهت تحقق مزایای اصول مدیریت کیفیت راهنمای مناسبی برای مشتریان میباشد. استاندارد 9001 کاربرد اصول مدیریت، انتخاب روشها، ابزارهای موفقیت پایدار سازمان رامیسر میسازد تسهیل مینماید.