جزوه ی آموزشی دوره پیشگیری و اطفای حریق

جزوه ی آموزشی دوره پیشگیری و اطفای حریق

جزوه ی آموزشی دوره پیشگیری و اطفای حریق

 

جزوه ی آموزشی دوره پیشگیری و اطفای حریق ازجمله نیازهای کارشناسان HSE درشرکتهای مختلف مانند پیمانکاران ، تولیدکنندگان وغیره ... میباشد. دوره آموزشی آتش نشانی ( اطفاء حریق ) معمولا توسط نهادهای مختلفی شامل سازمان آتش نشانی ، مرکز تحقیقات و تعلیمات ایمنی و حفاظت کار ، اداره کار وسایر بخشها برگزار میگردد. دوره آموزشی پیشگیری و اطفاء حریق همچنین درمرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران ارایه میگردد. اما خیلی ازمتقاضیان بدلیل نداشتن وقت ، تمایل دارندکه جزوه ی آموزش اطفاء حریق راپیدا کرده و استفاده نمایند. درپایان لینک دانلود رایگان جزوه ی آموزشی پیشگیری و اطفاء حریق موجوداست.

آتش سوزی پدیده ای  خطرناکیست و خسارات مالی و جانی فراوان دارد . بالای 70 الی 80 درصد آتش سوزیها قابل پیشگیری هستند و بصورت خودبه خودی ایجاد نمیشوند. هرنوع حریقی علت  خودرا دارد لذا کنترل و پیشگیری راهی موثربرای جلوگیری ازایجاد آتش سوزی میباشد. نتایج حاصل ازآتش سوزیها علاوه برخسارات مالی ،خسارات جانی ،مصدومیتهای شدید ناشی ازسوختن و تلفات انسانیست .لذا آموزش روشهای پیشگیری ازآتش سوزی و آموزش اطفای حریق امری حیاتی وضروریست.

آتش سوزی یک فعل وانفعال شیمیایی میباشدکه ازاحتراق شدید مواد سوختنی حاصل میشود. درجزوء آموزشی اطفاء حریق فوق ضمن بیان تعاریف رایج درحریق ، دسته بندی انواع حریق ، روشهای عمومی اطفای حریق وبهترین واکنش دربرابر مواجه شدن باآتش سوزی ، بررسی انواع کاشفهای حریق ، معرفی تجهیزات اطفای حریق ثابت  نظیرهوزریل ، فایرباکس وتجهیزات متحرک شامل  انواع خاموش کنندهها نظیرخاموش کننده های گازی ،خاموش کنندههای پودری و کفی  نیز به روشنی عنوان میشود.
برای سهولت در پیشگیری ، کنترل آتش سوزی ، حریقها برحسب ماهیت مواد سوختنی دسته های مختلفی دارند. هردسته روش اطفاء مخصوصی داردوخاموش کننده متناسب استفاده میشود .توجه داشته باشید چنانچه درهنگام بروز حریق ، خاموش کننده مناسب حریق استفاده نشود نه تنها انتشار آتش جلوگیری نمیشود ،بلکه تشدید میشود ، لذا شناخت انواع خاموش کنندهها وانواع حریقها امری ضروریست.

امیداست بامطالعه جزوء آموزشی اطفاء حریق  تدوین شده وشرکت دردوره های آموزشی اطفاء  حریق تاحدودی ازآتش سوزیها جلوگیری شده ، هنگام بروز حریق بهترین واکنش برای اطفاء حریق ، حفظ سلامت خود و سایرین راانجام داده تابتوان جلوی خسارات جانی ومالی  تاحد چشمگیری گرفت. توجه داشته باشید حریق های بزرگ ازیک حریق کوچک ایجاد شده لذا اقدامات اولیه و اطفاء حریق درلحظات اول آتش سوزی بسیار لازم و ضروریست.

مرکز مشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان یکی ازبزرگترین مراکز مشاوره واطلاع رسانی درزمینه طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی ، اجراء ، نگهداری وبهبود سیستم های مدیریتی آمادگی دارد بابهره مندی ازدانش فنی به افراد متقاضی دوره های آموزش اطفاء حریق ارائه خدمت نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص دوره های آموزش اطفای حریق با واحد آموزشی تماس حاصل فرمایید.

با ما در ارتباط باشید...

لینک دانلود رایگان جزوه ی آموزشی پیشگیری و اطفای حریق