پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

تمدید ممیزی مراقبتی و اعتبار سالیانه

تمدید ممیزی مراقبتی و اعتبار سالیانه

تمدید ممیزی مراقبتی و اعتبار سالیانه

تمدید ممیزی مراقبتی و اعتبار سالیانه ی طبق استاندارد تعریف شده، ازیک الی سه ماه قبل اطلاع رسانی میشود. سوالی که اکثرا تمام مشتریان دارای گواهینامه ایزو مطرح میکنند، چرا هنوز تازمان تمدید ممیزی مراقبتی سالیانه وقت باقی مانده است، اما نامه زودتر ارسال میشود جواب این سوال بدین شرح میباشد، جهت اینکه امورکارسازی ، هماهنگی و انجام امور مستند سازی و تهیه گزارشات لازمه و همچنین بدلیل جلو گیری ازریسک گذشتن اززمان ممیزی مراقبتی سالیانه و ابطال گواهینامه، و همچنین بسته بنوع مرجع صادر کننده و زمان لازمه بجهت انجام امور مربوطه ، معمولا یک الی سه ماه زود تر بایستی اقدام کرد. چون درصورت رد شدن زمان ممیزی مراقبتی و عدم تکمیل فرایند تمدید ، اعتبار گواهینامه (ها) از بین رفته و بایستی جهت صدور مجدد اقدام کردکه این صدور مجدد مستلزم هزینه های خیلی سنگین تری هست. اکثریت مشتریان بدین موضوع واقف نیستند.

تمدید ممیزی مراقبتی و اعتبار سالیانه بقدری مهم میباشدکه اگر بیش ازیکسال بگذرد بایستی جهت اخذگواهینامه دوباره اقدام کنند و گواهینامه ازنو صادر شود شرکتهای متقاضی براین باور میباشندکه اگر تمدید رابه هر دلیلی انجام ندادند برای چند ماه دیگر می توانند، مجدد تمدید راانجام دهند اما اطلاعات کافی ندارندکه اگر زمان تمدید بگذرد دیگر مرجع صادرکننده که همان CB میباشد نمی توانند مجدد تمدید ایزو راانجام دهند و گواهینامه درسایت باطل خواهد شد و بایستی ازنو گواهینامه دریافت کنند ، این پروسه گذشت زمان تمدید ممیزی مراقبتی اعتبارو تمدید نشدنش درماههای آینده بسیار آسان بوده وبرای مرجع صادرکننده که CB میباشد براحتی انجام خواهد شد و هیچ مشکلی بجهت گذشت تمدید ممیزی مراقبتی اعتبار نخواهند داشت . اما مراجع صادرکننده بدلیل قوانینی که بجهت شرکت خود دارند ازاین قوانین پیروی کرده و تحت هیچ شرایطی این قوانین راتغییر نخواهند داد، بهمین دلیل مشاوره ها و حتی خود CB ها نامه تمدید ممیزی مراقبتی اعتبار رااز یک تاسه ماه قبل بجهت شرکت هاییکه گواهینامه ها راازاین مراجع دریافت کردند ارسال خواهند کردتا هرتصمیمی بجهت تمدید ممیزی مراقبتی اعتبار دارندتا قبل ازاین زمان داده شده انجام دهند.

متقاضیان و کاربران در اینترنت جهت تمدید ممیزی ممکنست عناوین زیررا درگوگل سرچ کنند:

ممیزی مراقبتی ( بازرسی ) ، تمدید ممیزی مراقبتی (بازرسی) ، تمدید ممیزی مراقبتی اعتبار سالیانه ، تمدید ممیزی مراقبتی اعتبار سالیانه ( بازرسی ) ، تمدید ممیزی مراقبتی اعتبارتوسط مرجع صادر کننده ، تمدید ممیزی مراقبتی اعتبار ازطرف شرکت دارنده گواهینامه ISO ، تمدید ممیزی مراقبتی اعتبار جهت رجیستری شرکتها ، تمدید ممیزی مراقبتی اعتبار جهت بروز رسانی مستندات دارنده گواهینامه ISO ، تمدید ممیزی مراقبتی اعتبار جهت شرکت در مناقصات ، تمدید ممیزی مراقبتی اعتبار برای آزمایشگاها ، تمدید ممیزی مراقبتی اعتبار برای انجام امور کارسازی و اجرای ممیزی مراقبتی ، تمدید ممیزی مراقبتی اعتبار برای صدور گواهینامه ISO ، تمدید ممیزی مراقبتی اعتبار برای شرکتهای نفت ، گاز ، پتروشیمی ، تمدید ممیزی مراقبتی اعتبار جهت استعلام شرکتهای مختلف ، تمدید ممیزی مراقبتی اعتبار برای کارخانجات تولیدی ، تمدید ممیزی مراقبتی اعتبار مشاغل صنعتی و... .

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باقدمت درخشان چندین ساله آماده همکاری باتمام دوستان عزیز میباشد