پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

تمدید سالیانه گواهینامه های ISO

تمدید سالیانه گواهینامه های ISO

تمدید سالیانه گواهینامه های ISO

تمدید سالیانه گواهینامه ISO که به‌اصطلاح لاتین Sustainability گفته میشود باید سالی یکبار توسط شرکتهایی که گواهینامه های ISO دریافت میکنند انجام شود. نحوه تمدید سالیانه گواهینامه ISO بشرح زیر میباشد:

شرکتهای پیمانکاری نیاز دارند تا مراجعی معتبرگواهینامه ISO رابرای آنها صادرکنند. دلیل اعتبار این مراجع صادرکننده گواهینامه ISO برای شرکتهای پیمانکاری، تمدید سالیانه گواهینامه ISO در سایت CB مورد نظر میباشد. شرکتهای پیمانکاری برای اینکه مشتریان اطمینان خاطرداشته باشندکه گواهینامه ISO ازمرجعی معتبر صادرشده اند سالی یکبار تمدیدسالیانه انجام می دهند. این تمدید سالیانه برای شرکتهایی ماند نفت ،گاز، پتروشیمی، پیمانکاری ، غیره انجام خواهدشد بطور مثال شرکتهای پیمانکاری حتماً باید تمدیدسالیانه گواهینامه ISO انجام دهند ، اگرشرکتهای پیمانکاری این تمدید سالیانه گواهینامه ISO را برای مشتریان آنهاکه پیگیر ثبت این شرکتها درسایت CBموردنظرجهت دریافت گواهینامه ISO هستند انجام ندهند، اطمینان این مشتریان کم شده بدنبال شرکتهای پیمانکاری دیگر خواهند بود تاCB معتبر جهت صدور گواهینامه ISO موردنظرشان پیدا کنند که در سایت ثبت شده باشند ، شرکتهای مایل به صدور دریافت گواهینامه ISO باید بدانند که اگرثبت در سایت برایشان مهم است پس CB انتخابی آنها بایدمعتبر باشد، همچنینAB این CB هم باید قابل اطمینان باشد ، اگراین CB مرجع صدورگواهینامه ISO معتبرنباشد، برگه صدورگواهینامه ISO ، به ویژه برای صادرات، بی ارزش است ، چرا که در هیچ سایتی ثبت نخواهد شد ، این نامعتبربودن گواهینامه ISO باعث خواهد شد مشتری سلب اطمینان کرده دیگر با شرکت پیمانکاری دارای گواهینامه ISO که متصل به هیچ مرجع قابل اطمینان نیست قطع همکاری کرده بدنبال شرکتهای پیمانکاری باشند که گواهینامه ISO معتبر ازCB معتبر دارند. پس لزوم این صحت صدور گواهینامه ISO برای ثبت سایت اهمیت فراوان دارد، شرکتهای پیمانکاری ، نفت، گاز، پتروشیمی ، غیره باید این امرمهم را مدنظرداشته باشند ،

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران آماده همکاری با شما متقاضیان گرامی میباشد تا CB معتبر، جهت صدورگواهینامه های ISO به شما معرفی کند. اگرمایل هستید اعتبار CB برای شما مشخص شود با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران تماس حاصل فرمایید تا با راهنمایی مشاورین توانای مجموعه ما اطلاعات بیشتری کسب کنید.

با ما در تماس باشید...