پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00
RSS
تقدیرنامه ایزو-شرکت1
تقدیرنامه ایزو-...
جزئیات دانلود
تقدیرنامه ایزو-شرکت2
تقدیرنامه ایزو-...
جزئیات دانلود
تقدیرنامه ایزو-شرکت3
تقدیرنامه ایزو-...
جزئیات دانلود
تقدیرنامه ایزو-شرکت4
تقدیرنامه ایزو-...
جزئیات دانلود
تقدیرنامه ایزو-شرکت5
تقدیرنامه ایزو-...
جزئیات دانلود
تقدیرنامه ایزو-شرکت6
تقدیرنامه ایزو-...
جزئیات دانلود
تقدیرنامه ایزو-شرکت7
تقدیرنامه ایزو-...
جزئیات دانلود
تقدیرنامه ایزو-شرکت8
تقدیرنامه ایزو-...
جزئیات دانلود
تقدیرنامه ایزو-شرکت9
تقدیرنامه ایزو-...
جزئیات دانلود
تقدیرنامه ایزو-شرکت10
تقدیرنامه ایزو-...
جزئیات دانلود
تقدیرنامه ایزو -11
تقدیرنامه ایزو ...
جزئیات دانلود
تقدیرنامه ایزو -12
تقدیرنامه ایزو ...
جزئیات دانلود
تقدیرنامه ایزو -13
تقدیرنامه ایزو ...
جزئیات دانلود
تقدیرنامه ایزو -14
تقدیرنامه ایزو ...
جزئیات دانلود
تقدیرنامه ایزو -15
تقدیرنامه ایزو ...
جزئیات دانلود
تقدیرنامه ایزو -16
تقدیرنامه ایزو ...
جزئیات دانلود
تقدیرنامه ایزو -17
تقدیرنامه ایزو ...
جزئیات دانلود
تقدیرنامه ایزو -18
تقدیرنامه ایزو ...
جزئیات دانلود
تقدیرنامه ایزو -19
تقدیرنامه ایزو ...
جزئیات دانلود
تقدیرنامه ایزو -20
تقدیرنامه ایزو ...
جزئیات دانلود