ایزو

گواهینامه‌ ایزو ۲۱۵۰۰

ISO 21500 CERTIFICATION

گواهینامه‌ ایزو ۲۱۵۰۰

گواهینامه ISO 21500 بعنوان سیستم مدیریت پروژه یک استاندارد بین المللی محسوب میگردد و مدیران و مسئولان هر سازمانی میتوانند این استاندارد را برای انواع پروژه هایشان چه ساده و چه پیچیده مورد استفاده قرار دهند. جهت اجرای سیستم مدیریت پروژه درسازمانهای مختلف چه خصوصی و چه دولتی باید ماهیت و وجودیت فعالیت در پروژه مشخص گردد و بعد، از استاندارد سیستم مدیریت پروژه در مدیریت پروژه ها استفاده نماییم.

ایزو ۲۱۵۰۰ در سال ۲۰۱۲ میلادی بعد از پنج سال تلاش و بررسی توسط سازمان استاندارد جهانی تدوین گردید این استاندارد طراحی شده است تاطیف گسترده ای از صنایع و مشاغل و انواع پروژه ها را در سرتاسر جهان را در بربگیرد. بیش از ۵۰۰ نفر در سراسر دنیا با همکاری و مشارکت یکدیگر استاندارد 21500را تهیه کردند و کلیه راهنماییهای کاربردی و اصولی و سیستماتیک راجهت مدیریت پروژه شرح داده و تنظیم کرده اند. استاندارد ایزو ۲۱۵۰۰ ازنظر موارد و نکات راهنما با ویرایش پنجم مدیریت پروژه آمریکا که در سال ۲۰۱۳ نشر کردید همسو و هم راستا می‌باشد.

 

کاربرد گواهی ایزو ۲۱۵۰۰

طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی استاندارد 21500 منجر به دریافت گواهینامه ISO 21500 میشود. این استاندارد مشتمل بر ده گروه موضوعی، پنج گروه فرآیندی و سی و نه فرآیند جهت مدیریت پروژه ها می‌باشد. استاندارد ایزو ۲۱۵۰۰ در سازمانهای زیر به کار برده میشود:

سازمانهایی که در حوزه های کارفرمایی، مشاوره ای و پیمان کاری فعالیت میکنند.

سازمانهایی که در حوزه خدمات و تولیدات برای توسعه خود پروژه هایی را تعریف میکنند.

سازمانهایی که در انجام پروژه های دفاعی فعالیت میکنند.

سازمانهایی که در انجام پروژه های بهداشتی و درمانی فعالیت میکنند.

سازمانهایی که در انجام پروژه های مختلف درصنایع گوناگون فعالیت میکنند.

سیستم مدیریت پروژه با توجه به ساختار و چارچوبی که دارد سازمان را کمک میکند تا به اهداف تجاری خود با سرعت و شتاب بیشتری دست پیدا کند. استاندارد ایزو ۲۱۵۰۰ یکی از پرطرفدارترین و مهم ترین حوزه ها در مشاغل و حرفه ها در سراسر جهان به حساب می آید. مهم ترین نتایج و مزایای دریافت گواهینامه ایزو ۲۱۵۰۰ عبارتند از: ۱) اجرای موفق پروژه ها با مدیریت مؤثر پروژه های سازمان. ۲) جهانی شدن سازمان با ارائه خدمات برتر و بدست آوردن امتیاز رقابت بالا در انجام صادرات محصولات و خدماتش.۳) ایجاد اطمینان و رضایت برای مشتریان و مصرف کنندگان .۴) بهره گیری از راهکارهای سیستم مدیریت پروژه و بهینه سازی منابع جهت بالا رفتن سطح ارتقا و پیشرفت سازمان میگردد. ۵) بدلیل بالا رفتن سطح اعتبار و برند حجم مشتریان و مصرف کنندگان بالا میرود.۶) درنهایت با بهره مندی از استاندارد معتبر و بین المللی ایزو ۲۱۵۰۰ و پیاده سازی قوانین و الزاماتش میتوانید گواهینامه بین المللی ISO 21500 راهمراه با کد ریجستری دریافت نمایید.

 

شرایط دریافت ایزو ۲۱۵۰۰

جهت دریافت گواهینامه ایزو ۲۱۵۰۰ ، پیاده سازی سیستم استاندارد مدیریت پروژه باید در سازمان انجام گیرد. مفاد و مواد استاندارد ایزو ۲۱۵۰۰ از صفر تا صد پروژه یعنی از کلمه پروژه تا حتی کلماتی راهم که از زبان مدیران و مسئولان پروژه زده میشود را بررسی میکند و در نظر میگیرد تا شبهه و ابهامی در اجرای این استاندارد باقی نماند. یکی دیگر از شرایط دریافت گواهینامه ISO 21500 این است که پروژه ها را بخشی از سازمان بدانیم و پروژه با محیط سازمان و کلیات فعالیتهای سازمان در ارتباط باشد.

سیستم مدیریت پروژه تحت عنوان یک ابزار کارآمد برای رسیدگی به امور و فعالیتهای پیچیده شناخته شده است. پروژه متشکل شده است از مجموعه ای فرآیندها که فعالیتهای هماهنگ و کنترل شده ای را در یک زمان معرفی شده شروع و در زمان تعیین شده ای پایان می‌پذیرد. قطعا سازمان هایی که بدنبال دریافت ایزو ۲۱۵۰۰ هستند می دانند که در هنگام اجرای پروژه ها باید برنامه و پلنی وجود داشته باشد تا بتوان با هدف مشخصی هم راستا و یک سو با سازمان و برنامه ها پیش رفت. ماهیت و اصل اجرای مدیریت پروژه در یک سازمان موقت می‌باشد چون در هر پروژه ای به یک نوع سیستم مدیریت پروژه نیازمند هستیم پس سیستم مدیریت پروژه با سیستمهای مدیریتی دیگر متفاوت می‌باشد.

گواهینامه ISO 21500 توسط مراجع صدور گواهینامه های ایزو صادر میگردد و مراجع صدور یا همان CB ها گواهی نامه ایزو ۲۱۵۰۰ راهم بصورت خصوصی و غیررسمی و هم بصورت رسمی و بین المللی صادر مینمایند.

 

گواهینامه‌ ایزو ۲۱۵۰۰ صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.