پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

ایزو

گواهینامه ایزو ۳۰۴۰۱

ISO30401 CERTIFICATION

گواهینامه ایزو ۳۰۴۰۱

Management System Requirement بانام استاندارد سیستم مدیریت دانش که درسال ۲۰۱۸ میلادی اولین بار بصورت تخصصی به تهیه و انتشار این استاندارد پرداختند. استاندارد سیستم مدیریت دانش بنام گواهینامه ISO 30401 نام گذاری گردید. استاندارد ایزو ۳۰۴۰۱ سطح کیفی دانش سازمان رابالا میبرد و قوانین و دستورالعملهای لازم رادر حوزه دانش دراختیار سازمان ها قرار میدهد تا هر مجموعه ای جدای از فعالیت و ارائه محصولات، تولیدات و خدماتش دانش لازم را نیز کسب نماید. سیستم مدیریت دانش باعث نظم دادن به راهکارهایی میشود که سازمانها درمورد دانش ایجاد می‌کنند و مورد استفاده قرار میدهند. ISO 30401 بمعنی دانش و آموخته هایی میباشد که علم و دانش افراد راافزایش میدهد. استاندارد ایزو ۳۰۴۰۱ با استاندارد ایزو ۹۰۰۱ درپیاده سازی صحیح و کاربردی قوانین والزامات مشترکی باهم دارند. درگذشته یکی از بندهای اساسنامه سیستم مدیریت کیفیت مربوط به بهبود شرایط و بالا بردن سطح کیفی دانش بود و همزمان این دو سیستم مدیریت میشدند و امروزه جهت پیاده سازی سیستم مدیریت دانش استانداردی مجزا منتشر شده و ازآن استفاده میشود و بعد از پیاده سازی قابلیت صدور گواهی نامه را دارد.

 

محتوای گواهی نامه ایزو ۳۰۴۰۱

هنگامی که مفاهیم اصول مدیریت دانش پایه گذاری شود میتوانیم محتوای استاندارد ایزو ۳۰۴۰۱ رابدست آوریم که شامل الف) سازمانهایی راکه بدنبال بهینه سازی ارزش دانش سازمانی می‌باشند راراهنمایی میکنند. ب) جهت ارزیابی و مشخص کردن صلاحیت یک سازمان استاندارد ایزو ۳۰۴۰۱ ملاک اندازه گیری می‌باشد.

 

اخذ گواهینامه ISO 30401

هنگامی که قوانین و دستورالعملهای استاندارد ایزو ۳۰۴۰۱ اجرا و پیاده سازی شود اخذ گواهینامه ایزو ۳۰۴۰۱ ممکن میشود. این گواهی بیانگر سیستم مدیریت دانشی می‌باشد که باید دائما با فعالیت و انجام کار سازمان بصورت مؤثر نشان داده شود. ۴ مرحله زیر نشان دهنده وجود چرخه فعالیت و انجام کاردردرون یک سازمان می‌باشد که شامل : الف) بدست آوردن علم و دانش جدید : تأمین کردن نیاز سازمان توسط دانشی که برای مجموعه ناآشنا و نامفهوم است. ب) بکار گرفتن دانش موجود: هرآنچه دانش در سازمان وجود دارد برای رسیدن به اهداف و تصمیم‌گیری های بهتر باید از آن استفاده گردد. ج) محافظت از دانش موجود: باید دانش های موجود درسازمان حفظ شوند و آنها راازدست ندهیم. د) رهبری و فرماندهی مدیریت دانش نامعتبر: سازمان راازهر اقدام اشتباه یا اقدام ناکارآمد درنتیجه استفاده از دانش نامناسب مدیریت کنیم.

هنگامی که گواهینامه ۳۰۴۰۱ رادریافت میکنید یک سامانه مدیریتی دانش راه اندازی می‌شود. این سامانه شامل ابزارها ، فعالیتها و همچنین رفتارهایی که سبب توانمندسازی سازمان میگردد که عبارتند از: الف) تعامل و ارتباطات انسانی: شما میتوانید ازطریق گفت و گو و تعامل بین گروه های مختلف ذینفع کار تبادل دانش راانجام دهید. ب) استخراج دانش: ازطریق دردسترس قراردادن دانش و کدگذاری و مستند سازی انجام میگیرد. ج) طبقه بندی و ترکیب : ساختاربندی و رسمی کردن دانش ازطریق کد گذاری . د) دسترسی آسان و درونی سازی : ایجاد کردن دانش بادسترس قرار دادن آن جهت آموزش و یادگیری و‌درک بهتر.

 

 

 

شرایط مورد نیاز اخذ گواهینامه ایزو ۳۰۴۰۱

گذراندن چهار هدف توانمند ساز برای بالا بردن سطح کیفی سیستم مدیریت دانش و دریافت گواهی نامه ایزو ۳۰۴۰۱ بسیار مهم میباشد. چهار اصل شامل:

۱)وظایف و‌مسئولیتها : کلیه وظایف افراد و کاربران سامانه باید مشخص و تعریف گردد.
۲) انجام فرآیندها و مراحل اجرایی: تمام فعالیتهای تجاری و دانشی و شیوه نامه ها و معیارهای آن و ملزومات و دستورالعمل ها باید مشخص و تعریف گردد.
۳) استفاده از دانش فناوری و زیر ساختها: بکارگیری کانالهای دیجیتال و انجام کار درفضای فیزیکی و مجازی و کاربا ابزارهای دیگر باید مشخص گردد.
۴) حاکمیت و رهبری: جهت کارکرد مناسب سامانه مدیریت دانش باید تمام استراتژی سازمان باانتظارات همراستا و هم جهت باشد.

 

اهمیت دریافت گواهینامه ایزو ۳۰۴۰۱

دلایلی که باعث اهمیت اخذ دریافت گواهینامه ایزو ۳۰۴۰۱ هستند عبارتنداز :

_ هدف ازدریافت ایزو ۳۰۴۰۱ تولید و بدست آوردن نتایج باارزش می‌باشد. حال آنکه نتایج به ارزش و مهم از بکار گیری دانش کاربردی و هدف دار بوجود می آید.
_ بسیاری ازاقتصادهای دنیا دوست دارند اقتصاد دانشی راکسب نمایند. در اقتصاد دانشی سرمایه اصلی و ثروت درنیروی کار دستی نیست بلکه درگرو نیروی کار ذهنی و عقلی است. این موضوع نشان می‌دهد سرمایه و دارایی اصلی و مرکزی یک سازمان دانش آن می‌باشد و بهمین دلیل است که دانش سازمانها و مؤسسات می‌توانند نقش بسزایی درگرفتن تصمیمات مؤثر و حیاتی باشند و حتی جالب است که بدانید که همین دانش مؤثر میتواند بعنوان یک کالا یا خدمت به بازار عرضه شود.
_ سازمانها نباید جهت حفظ بقای خود منتظر منتشر شدن دانش های طبیعی باشند و باید بصورت آگاهانه دانش ایجاد کنند و با سرعت عمل بالا منبع ارزشمندی جهت رقابت کنند.
_ سازمانهای پراکنده با یک نوع خدمات و فعالیتهای یکسان می‌توانند ازطریق اشتراک گذاری اقدامات در دانش به مزیت‌های شگرف و مطلوبی دست پیدا کنند.
_ فرسوده شدن نیروی کار خود به خود جایگاه استاندارد ایزو ۳۰۴۰۱ را مهم میکند. یکسری از سازمانها دانش سازمانشان درمغز متخصصان نگهداری میشود و ریسک از دست دادن یا ترک آن نیروی متخصص وجود دارد و با اینکه بعضی ازسازمانها نیروهای باهوش جهت کار دارند ولی فاقد دانش هستند و ازطریق تجربه درطول زمان دانش کسب میکنند.

امروزه بسیاری از سازمانها بجهت داشتن مدیران و‌مسولان کارآمد و متخصص میدانند دانش یک سازمان ارزشمندترین دارایی نامشهود و ناملموس حساب میشود و باید در نگهداری از آن کوشا باشند . بنابر دلائل مطرح شده و تجاربی که در طی این مدت بدست آمده است نشان می دهد استاندارد ایزو ۳۰۴۰۱ میتواند یک استاندارد کلیدی و مهم جهت موفقیت سازمانها باشد و اخذ و دریافت گواهی نامه ایزو ۳۰۴۰۱ سطح آگاهی و دانش سازمان راجهت ورود به میدان رقابت افزایش میدهد و باعث پیشرفت سازمان میگردد. بصورت کلی و خلاصه میتوان بیان کرد استاندارد ایزو ۳۰۴۰۱ با رهبری و برنامه ریزی و تحلیل و بررسی ریسک ها و مزایا به اندازه گیری دانش میپردازد و به مسائلی همچون چرخه حیات دانش و مبدل سازی دانش و استفاده درست از دانش و توانا کردن سیستم مدیریت دانش میپردازد.

 

ایزو 30401 ما را در اینستاگرام دنبال کنید.