ایزو

گواهینامه MIS سیستم اطلاعات مدیریت

 MIS سیستم اطلاعات مدیریت

گواهینامه MIS سیستم اطلاعات مدیریت

سیستم مدیریت MIS یک سیستم اطلاعات مدیریت جهت جمع آوری ، کنترل ، تحلیل اطلاعات مورد نیاز و تجزیه برای سازمان میباشد. مدیران و تصمیم گیران باید اطلاعات مدیریت MIS برای برنامه ریزی و کنترل تمامی فرآیندها در اختیار داشته باشند. از جمله موارد اطلاعات مدیریت MIS سخت افزار ، نرم افزار ، سیستم مخابراتی ، افراد میتوان نام برد. ازجمله سیستم مدیریت خروجی هایی مانند گزارشات مدیریتی ، پردازش ، ذخیره سازی ، ورودی ، داده ها میتوان نام برد. سیستمی یکپارچه مانند سخت افزارها ، ارارئه اطلاعات ، کنترل ذخیره سازی ، ایجاد خروجی مطمئن میتوان سیستم اطلاعات مدیریت ام آی اس نام برد. سیستم ام آی اس از انواع مدل ها برای تحلیل برنامه ریزی ، کنترل و تصمیم گیری یک پایگاه اطلاعات ، راهنماها و دستورالمعل ها ، نرم افزارهای رایانه ایی ، سخت افزارها بهره می گیرد. کار سیست مدیریت MIS اطلاعات اصلی محیط پیرامون سازمان دریافت کرده همچنین ذخیره سازی و بروز رسانی مرتب می کند. وقتی اطلاعات اصلی جمع آوری شد برای تصمیم گیری مدیران فراهم می آورد.

برای برنامه ریزی و تصمیم گیری مدیران MIS اطلاعات دقیق و مشخصی در اختیارشان قرار میدهد. همچنین مدیران بدنبال اطلاعات دقیق هستند. بدلیل اینکه در گذسته جمع آوری و تهیه و تنظیم اطلاعات بر عهده کارکنان بود به همین دلیل مجموعه اطلاعات در صحت و دقت شان کاستی بهمراه داشت. وقتی دقت در گردآوری و کسب اطلاعات بیشتر باشد برنامه ریزی دقیق تری صورت می گیرد. برای کنترل و طراحی در جهت ارتقا بخشیدن به فرآیندهای سازمانی و گردآوری اطلاعات از برنامه ام آی اس استفاده میشود. برای جلوگیری از ناتوانی افراد در گردآوری ، حفظ و بازیابی و نگهداری از سیستم های اطلاعات مدیریت MIS استفاده میشود. با پیشرفت رایانه ها سیستم MIS پیشرفت کرده و گزارشات دقیقی برای مدیران فراهم آورد.

سیستم MIS برای نیروهای حسابداری ، انسانی ، مالی ، تولیدی ، بازاریابی و زیر مجموعه ها کاربرد دارد. مهمترین مشخصه MIS تغییرات درون و برون سازمانی است. برای کمک کردن به مدیران سیستم اطلاعات ام آی اس از طریق شناخت ، درک مسائل و مشکلات موجود ، مشخص نمودن اهداف منطقی و قابل دستیابی کمک کننده باشد. کارکنان ترس از سیستم MIS داشتن که با به وجود آمدن این سیستم امنیت شغلی آنها به خطر افتاده و امکان بیکار شدن آنها خواهد بود یا کنترل کند اما سیستم اطلاعات مدیریت MIS برای مدیران یک طرح برای برنامه ریزی دقیق و کارآمد فراهم میکند.

از تکنولوژی رایانه برای اطمینان کارکنان جهت اینکه مانع از پیشرفت و بیکاری آنها نشده بلکه سبب ارتقاء شغلی و ایجاد رابطه مطمئن میان مدیران و کارکنان میشود.

 

وظایف سیستم اطلاعات مدیریت MIS چیست؟

اطلاعات گردآوری شده و جمع شده که در آینده استفاده میشود توسط MIS انجام میشود. کار سیستم مدیریت MIS اطلاعات گردآوری شده پردازش همچنین تجزیه تحلیل و ذخیره میکند.کار دیکر سیستم اطلاعات مدیریت ام آی اس اطلاعات به واحدهای توزیع و به بازیابی و رساندن اطلاعات به واحد های مختلف کمک میکند. برای یاری رساندن مدیران سیستم اطلاعات مدیریت MIS در سیستم های جامع کیفیت TQM و در راستای پیاده سازی انواع سیستم های مدیریتی نظیر سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 میتواند کمک کننده باشد.

 

ویژگی های سیستم های اطلاعات MIS چیست؟

برای دریافت حجم بالایی از اطلاعات دقیق که در اختیار کاربران زیادی قرار می گیرید میتوان از سیستم اطلاعات مدیریت MIS نام برد. برای پاسخگوی نیاز مدیران و کارکنان سیستم اطلاعات مدیریت MIS کاربرد دارد.کار دیگر ام آی اس یک تصویر کلی از شرکت به ما داده و اطلاعات را به تمامی سطوح مدیریتی ارائه میدهد. اگر میخواهیم نقاط ضعف و قوت مجموعه خود با وجود گزارش های مشخص شده شناسایی کرده و بدانیم و درجهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت خود بپردازیم از سیستم اطلاعات مدیریت MIS استفاده کنیم.

رابطه مطمئن میان کاربران و تکنولوژی توسط MIS ایجاد میشود. برای صرفه جویی و زمان اندک میتوان همچنین امکان دسترسی به حجم بالایی از اطلاعات کاربران زیادی را فراهم کرد.

MIS اهدافش را مشخص کرده و ما می توانیم برنامه دقیقی برای آینده تدوین کنیم.

 

نقاط ضعف MIS در ایران

بدلیل محیط های سنتی سازمانها در ایران و عدم انطباق سیستم پیشرفته اطلاعات مدیریت MIS .
سیستم اطلاعات MIS توسط افراد کم تجربه و با مهارت پایین که سبب بروز مشکلاتی می شود. جهت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 میتوان از سیستم اطلاعات مدیریت MIS کمک گرفت اهداف در هر مرحله بدرستی شناسایی شده اگر از هدف دور شویم دلایل منحرف شدن را یافته برای رفع آن تلاش میکنیم و عوامل بهبود و افت کیفیت را بدرستی بشناسیم.

 

تفاوت MIS و IMS چیست؟

بسیاری دو سیستم مدیریت IMS را با سیستم اطلاعات MIS اشتباه می گیرند این دو سیستم کاملا متفاوت بوده و مجزا از هم می باشند.

MIS مخفف Management Information Systems بمعنی سیستم اطلاعات مدیریت بوده اما IMS مخفف Intergrated Management System بمعنی سیستم مدیریت یکپارچه میباشد.

IMS یا Intergrated Management System وقتی سه گواهی ISO9001و ISO14001و ISO45001را بطور یکسان پیاده سازی و اجرا کند در این صورت می توان بیان کرد که سیستم مدیریت یکپارچه را پیاده سازی کرده است.
اما سیستم مدیریت اطلاعات MIS سیستمی یکپارچه بوده جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل و گردآوری میکند. در سطح سازمان گروهای پشتیبانی اداری ، مالی ، پرسنلی ، عملیاتی ، سیستمهای خدماتی ، تولیدی و مهندسی کاربرد دارد. کار MIS کنترل تولید و کنترل فرآیند سازمان کنترل منابع و خدمات کنترل موارد درونی سازمان و نیروی انسانی در ارتباط عوامل بیرونی آنها می شود.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران اجرای مستندسازی و پیاده سازی سیستم های مدیریتی آماده همکاری با متقاضیان محترم می باشد.

 گواهینامه MIS صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید