پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

ایزو

مراحل قانونی اخذ گواهینامه ایزو

 مراحل قانونی اخذ گواهینامه ایزو

مراحل قانونی اخذ گواهینامه ایزو

مراحل قانونی اخذ گواهینامه ایزو برای تمام مشاغل میتونه دریافت بشه. چنانچه مشتریان بخواهند اخذ گواهینامه ISO بگیرن مراجعه مرجع اخذ گواهینامه ایزو پیشنهاد میشه.

مشتریان چطور میتونن مراحل قانونی اخذ گواهینامه ایزو طی کرده بمدرک مورد نظر برسند. موارد زیربخونید.

دلیل گرفتن گواهینامه ISO. گواهینامه موردنظر ماچه ISO ی هست. بدونیم مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو مثل صادرکننده ایزو، اعتباردهی ایزو، سازمان بین المللی و معتبر مانندIAF مرجع انتخابی صادرکننده گواهی ایزو همچنین تعیین سازمان اعتباردهی صادرکننده ایزو. انجام مراحل مستندسازی وپیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بادریافت گواهی انتخابی. مرحله بعد انجام ممیزی وثبت وصدور گواهینامه ایزو. گرفتن گواهی اصل مشاهده اعتبار گواهینامه که اصالت واقعی نشون میده دراصلاح لاتین کدرجیستری عنوان میشه.

 

دلیل گرفتن گواهینامه ایزو،

مشاغل مختلف برای دریافت گواهینامه ایزو هدفی دارن، بعضیها هدف ازگرفتن ISO فقط دریافت ISO میخوان اما نیاز واقعی ندارن، یکسری دیگر هم بواسطه نوع فعالیت وزمینه کاریشون مثل پیمانکاران قصد شرکت کردن درمناقصه دارن این امر باعث میشه اقدام کنند گواهینامه ایزو بگیرن. افرادی هم برایی تبلغات نیاز گواهینامه ایزو دریافت کنند تا بتونن باهاش تبلیغات انجام بدن. اما بندرت پیش میاد که سازمانهای بزرگ به گرفتن گواهینامه ایزو برای پیاده سازی واقعی اقدام کند. درهرحال هدف گرفتن ایزو باید مشخص باشه. وقتی هدف گرفتن ایزو مشخص باشه تعیین هدفتون ازگرفتن ایزو میتونه تاحدود زیادی کاهش زمان وهزینه دریافت ایزو کمک کننده باشه.

 

انتخاب نوع دریافت گواهینامه موردنیازمون  

سازمانها یاشرکتها باتوجه نیاز خودشون استاندارد ایزوی درخواستی میگیرن. استانداردهای مورد دونوع هست عمومی، تخصصی. گواهینامه عممی میتوان ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 ، گواهینامه استاندارد ایزو14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 ، گواهینامه استاندارد ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی ISO 14001 ، گواهینامه استاندارد ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO 10002 ، گواهینامه استاندارد ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ISO 10004 ، همچنین استانداردهای عمومی دیگرکه ضروری نیست. ولی اکثر شرکتها باتوجه نوع فعالیت خود اقدام بدریافت استانداردگواهینامه تخصصی میکنند. مثلا شرکتها، مجموعه های فعال درحوزه نفت، گاز، پتروشیمی استاندارد گواهینامه ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت، گاز، پتروشمی ISO 29001 اقدام میکنند. یاشرکتهای بازمینه فعالیت تجهیزات پزشکی گواهینامه استاندارد ایزو 13485 سیستم مدیریت کیفیت درصنایع وتجهیزات پزشکی ISO 13485 رامیگیرند. همچنین شرکتهای فعال درحوزه صنایع غذایی وصنایع مرتبط گواهی نامه ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی ISO 22000 رودریافت میکنند. استانداردهای تخصصی بسیار زیاده تمام عزیزان ومتقاضیان محترم میتونن جهت اطلاع نوع گواهینامه ایزو تخصصی بامرکز سیستم کاران تماس گرفته کارشناسان ومشاوران حرفه ایی اطلاعات تکمیلی ومفیدی میتونن ارائه بدهند.

شناخت صادرکننده و ABاعتبار دهنده ازموارد خیلی مهم بوده جهت اخذ گواهینامه میباشد.

صادرکنندگان درایران وتمام دنیا خیلی زیاد هستند جالبتر اینکه همه میگویند خودشون معتبر هستند. ودیگر مراجع رانامعتبر میدونند. اگر درفضای مجازی مثل گوگل بدنبال مراجع صادر کننده ایزو یالیست صادرکنندگان معتبر گواهینامه ایزو یاباعنوانهای مختلفی مانند شرکتهای صادرکننده ایزو، مراکز وسازمان صادر کننده ایزو، سایت ایزو، نمایندگی ایزو، سازمان ایزو و... باشید. وقتی دنبال صادرکنندگان ایزو سرچ کنید باانواع صادرکنندگان ایزو مواجه خواهید شد. باتاسف فراوان اکثرا خودرا کاملا معتبر معرفی میکنند. همچنین بامتصل کردن خودبه سازمانهای دولتی، غیردولتی نامرتبط فعالیت خودرا قانونی واصولی جلوه بدهند. مثلا باعناوینی چون سازمان یاوزارت صنایع ومعادن یاهرسازمان ووزارت دیگر که هیچ ربطی بااستاندارد ایزو ندارند. حتی گاهی اوقات باانجام کار وقیحانه بافتوشاپ برای خودشون انواع مجوز صادر میکنند البته هیچ کس به این امر رسیدگی نمیکند.

 

مراجع صادرکننده راچطور میشه تعیین اصالت کرد.

یک نهاد بین المللی درتمام جهان وجودداشته بنام IAF واژه IAF مخفف International Accreditation Forum بمعنی انجمن بین المللی اعتباردهندگان میباشد. درانجمن iaf بیشتر کشورها مانند کشور خودمان ایران نیز عضو هستند. هرکشوری بواسطه یک نماینده قانونی ودولتی همان کشور عضویت خودرا تثبیت کرده است. مثلا نام اختصار نماینده ایران مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بانام اختصاری NACI وکشور آلمان DADKKS وکشور انگلستان UKASوبه همین منوال تمام کشورها درنهاد IAF مشخص هستند. بجهت دیدن نمایندگان هرکشور فقط به سایت IAF باآدرس www.IAF.NU مراجعه کرده ازمنوی بالای سایت اعضا رامشاهده کنید. معمولا نمایده هرکشور راسازمان اعتباردهنده میگویند. نهادهای اعتباردهنده به زبان لاتین Accreditation Body اختصارا AB نیز گفته میشود.

هرAB دارای چندین شرکت صادرکننده ایزو هست. صادرکنندگان ایزو دراصطلاح Certification Body اختصار CB گفته میشود. درنتیجه هر صادرکننده ایزو رادراصطلاح CB میگویندکه بایستی تحت اعتبار یک AB فعالیت کند. و ABهم بایستی عضویت IAF داشته باشد. این روال میشه روال قانونی واصولی. اما چون گرفتن گواهینامه ایزو طبق مراحل فوق وازطریق مراجع صادرکننده ایزو بااعتباردهی ABهای باعضویت IAF کمی زمانش بیشتر هست طبعا هزینه بیشتری دربردارد. خیلی متقاضیان تمایل زیادی نشان نمیدهند بدنبال گواهینامه ارزانتر هستند. بهمین دلیل یک سری مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو مشغول فعالیت شده که تحت اعتبار ABهای باعضویت IAF نیستند. طبعا گرفتن گواهینامه ایزو ارزان وفوری ازاین مراجع غیرIAFی هم میشه دریافت کرد اما بدونید گواهینامه صادره اعتبار اصلی IAF راندارد اما خیلی اوقات کار متقاضی رانظربه هدفش ازگرفتن گواهینامه ایزو راراه می اندازد.

انتخاب شرکت صادرکننده ایزو، مرجع صادرکننده ایزو راحترین راه جهت انتخاب آن شده هرشرکت یاسازمانی بامطالعه موارد بیان شده هدف خود راازدریافت گواهینامه ایزو میتونه نوع مرکز صادرکننده ایزو انتخاب کند. موردهایی مانند هزینه درنظر گرفته شده برای دریافت گواهینامه ایزو میتونه درگزینش CB موثر باشد.