پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

ایزو

نمایندگی ایزو

 

نمایندگی ایزو

نمایندگی ایزو عبارتیست دربسیاری ازموارد اشتباها بکار میرود زیرا بسیاری ازمدیران و مسئولان منباب دریافت ایزو چنین عبارتی رابه اشتباه و باتصوراینکه سازمان استاندارد جهانی یاهمان سازمان ایزو دارای نمایندگی میباشد ومیخواهند مدرک ایزو خودرااز نمایندگی سازمان ایزو بگیرند، جهت اخذ ایزو چنین عبارتی رادر گوگل جستجو میکنند، اما درحقیقت باجستجوی عبارت نمایندگی ایزو درگوگل چنین تلقی میشودکه نمایندگی ایزو همان موسسات مشاوره استاندارد ایزو و مراجع صدور گواهی ایزو میباشد زیرابسیاری ازموارد نمایش داده شده درنتیجه جستجو موسسات مشاوره استاندارد ایزو راشامل میشوند، تعداد موسسات ایزو بسیار زیادست امابطورکلی دودسته میشوند یااینکه عضو IAF هستند ویا غیرIAF دراینصورت تحت نظر انجمنی بنام انجمن IAFCB میباشد، هنگامیکه مجموعه دریک مناقصه شرکت میکند کارفرمای مناقصه گزار ممکنست ازشرکتها درخواست گواهینامه ایزو , HSE , گرید و رتبه پیمانکاری , تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و غیره کندکه البته یکی ازاینها رادرخواست میکند.

انواع پرکاربرد و بیشترین تقاضای ایزو توسط کارفرماهای مناقصات ایزو شامل ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو  45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی و غیره درمناقصات اغلب گواهینامه ایزو هانام برده مورد درخواست قرار میگیرد همچنین ممکنست گواهینامه ایزو سری مشتری مداری درخواست گرددکه البته بسیار بعیدست اماجهت معرفی کلی مییتوان اینچنین استاندارد ایزو راتوضیح داد، شامل ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ویا حتی انواع استاندارد برمبنای فعالیت و فرآیند سازمان تجهیزات پزشکی استاندارد ایزو 13485 ، صنایع خودروسازی استاندارد ایزو 16949 ، امنیت اطلاعات استاندارد ایزو 27001 ، مدیریت انرژی استاندارد  ایزو 50001 ، مدیریت آموزش  استاندارد ایزو 100015 ، مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت گواهی نامه ایزو 15189 ، سیستم مدیریت پروژه گواهی ایزو 21500 ، سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ، گواهینامه ایزو 10006 ، سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین والزامات و راهنمایی جهت سازمانهای فعال درزنجیره تامین بین المللی ایزو 28001 ، سیستم مدیریت ریسک ایزو 31000 ، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایزو 29001 انواع استانداردهای دیگر.

نمایندگی ایزو راکه حتی دربرخی ازجاها شرکت ایزو نیزمیگویند شرکتهای متقاضی گواهینامه ایزو اولین سوال پیش آمده برایشان جهت شرکت درمناقصه ، صادرات ، تبلیغات ، رقابت ، برند سازی و بهره وری وهرمقصد دیگر اینست ازکجا ایزو بگیرند و شرکتهای صادر کننده ایزو درایران کدامند و ازطریق کدام نهاد اقدام کنند. مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح CB مینامندکه CB زیر نظریک نهاد بالا دست باعنوان AB فعالیت میکند و اعتبار دهی میشود. درنهایت نهاد بین المللی IAF بعنوان نهاد بین المللی اعتبار دهندگان برتمامی AB هانظارت میکند. بدین گواهینامه ایزو صادر شده ازچنین مراجعی گواهی ایزو عضو IAF میگویندکه دارای اعتبار بین المللی هست ودر سطح بین الملل مورد استفاده قرار میگیرد. یکسری مراجع دیگر هستندکه غیر IAF هستند یعنی CB و AB تحت نظر مرجعی خصوصی بنام مرجع IAFCB اعتبار میگیرند و درهمین کشور ایران صادر میشود و سازگار باقوانین داخلی بوده و جهت تمامی مقاصد بجز صادرات مورد استفاده قرار میگیرد و بدلیل اینکه سریع و فوری و ارزان بدست میاید اغلب مدیران شرکتها بدنبال ازاین نوع غیر IAF گواهی ایزو هستند.

نمایندگی ایزو و مراجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو کدامند و توسط کدام نهاد صادر شده و مدیریت میشوند و چگونه میتوان ازاینکه معتبر هست و دارای چه سطح اعتبار هست مطلع شد، متقاضیان گواهینامه ایزو HSE یاهر مدرک ملی وبین المللی دیگر مانند گواهینامه CE ، گواهینامه IMS ، گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ونیز گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران وغیره قبل ازهرگونه اقدام ابتدا کافیست بایک تماس اطلاعات مهم وفنی وحقوقی خودرا افزایش دهند.
گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرکز اطلاع رسانی درخصوص کلیه اطلاعات فنی وحقوقی گواهینامه های مذکور آمادگی پاسخگویی جهت سئوالات وابهامات متقاضیان علاقمندان محترم رادارد. گروه سیستم کاران یکی از مراکز مشاوره ایزو با تجربه فراوان همواره اماده ارائه انواع خدمات درزمینه استاندارد ایزو و گواهی های ISO , HSE-MS , IMS , CE غیره بوده و ضمنا مشاوره تلفنی باکارشناسان سیستم کاران درباره ایزو و مجوزهای جهانی و هچنین تمامی مجوز های مربوط به اداره کار مانند گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و غیره کاملا رایگان میباشد.