پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

ایزو

شرایط اخذ ایزو ارزان

شرایط اخذ ایزو ارزان

شرایط و اخذ ایزو ارزان ، اخذ و دریافت ایزو ارزان ، مشاوران اخذ ایزو ارزان و صدور ارزان ایزو

شرایط اخذ ایزو ارزان و گواهینامه ایزو ارزان خواسته همه متقاضیان  ایزو میباشد بهر حال بااوضاع اقتصادی نامناسب و دغدغه های مالی گریبان گیر اکثر نهادها ، شرکتها ، مجموعه ها ، مؤسسات و کارخانجات و هتل و رستورانها و.... هست باعث شدست متقاضیان ایزو بخاطر قیمتهای زیادکه بابت دریافت گواهینامه ایزو ازآنها خواسته شدست ازدریافت و اخذ و گرفتن گواهینامه ایزو صرف نظر کنند ولی مااین مژده رابه شما میدهیم ازطریق مرکز ما میتوانید گواهینامه ایزو رابصورت ارزان و معتبر دریافت کنید و دلیلش اینست درگذشته بدلیل اینکه گواهینامه ایزو و استانداردهای ایزو کمتر شناخته شده بودند و متقاضیان گواهینامه ایزو دراین زمینه اطلاعات بسیار کمی داشتند و اطلاع رسانی دررسانه و دنیای مجازی بسیار کم بود و مشاوران حوزه گواهینامه های ایزو بسیار کم بودند بهمین خاطر زمان و هزینه زیادی صرف دریافت گواهینامه ایزو و مشاوره ،  طراحی ، مستند سازی و پیاده سازی ایزو میشدست و غیراز پرداخت هزینه های سنگین مدت زمان زیادی طول میکشیدتا گواهینامه ایزو رادریافت کنندولی امروزه مستندات تمامی انواع گواهینامه درخواستی متقاضیان ایزو و مجموعه هابه صورت آماده دراکثر مراکز وجود داردکه مرکز مااز جمله ازآنهاست و حتی مستندات رابه صورت رایگان توی سایت قرار دادست و حتی بصورت سی دی و کتبی و جزوه دراختیار مشتریان و متقاضیان محترم اخذ ایزو ارزان قرار دادست.

شرایط اخذ ایزو ارزان همان طورکه گفته شد مرکز مابا استفاده ازعلم و دانش و تجربیاتیکه درحوزه اخذ گواهی ایزو ارزان بدست آوردست مستندات و اطلاعات تمام گواهینامه های ایزو و سیستمهای مدیریتی رابه صورت فنی جمع آوری کردست و تمامی آنرا بصورت یک پکیج کامل و کاملا رایگان درفضای مجازی انتشار دادست شرکتهای متقاضی گواهی ایزو ارزان بدون پرداخت مبلغی و اتلاف وقت و زمان بابرداشت خوبی ازکار خودمیرسند. البته قابل ذکرست وقتی شرکتها و مجموعه های دولتی و خصوصی و مردمی جهت شرکت توی مناقصات اقدام کردند و کارفرمایان ازآنها درخواست گواهی ایزو کردند گواهینامه ایزو ارزان شکل گرفت و رونق گرفت. اخذ ایزو ارزان و دریافت گواهینامه ایزو امروزه بسیار متقاضی و طرفدار دارد و باتوجه توضیحات بیان شده دربالا شرکتهای متقاضی و مشتریان محترم اخذ ایزو ارزان میتوانند بدون دغدغه و نگرانی کار خودرا راه بیاندازند ودر مناقصات حرف اول رابزنند.

اخذ گواهی ایزو ارزان مخصوصا منباب شرکتهای تازه تأسیس و نوپا بسیار کاربرد داشته و مدیران هوشمند مجموعه متقاضی گواهینامه ایزو میتوانندبا دریافت راحت و ارزان گواهینامه ایزو پله های ترقی رادر جهت استاندارد کردن مجموعه و کالای تولید شده طی کنند و رقیب شرکتهای قدیمی و کارکرده شوند .
مراحل و دریافت ایزو ارزان بشرح زیر میباشد: ابتدا مجموعه متقاضی بعداز مشاوره گرفتن ازطریق مشاوران و کارشناسان مجرب مرکزما نوع استاندارد و ایزو مورد نظر خودرا انتخاب میکند و فرم درخواست ایزو منباب متقاضی گواهینامه ایزو ارسال میشود. بعدازآن مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو خودرا باتوجه بتناسب و فعالیت مجموعه خودانتخاب میکنند ودرمرحله آخر طراحی , مستند سازی ‌و پیاده سازی گواهینامه ایزو انجام میگیردکه باتوجه توضیحات بالابا توجه عصر ارتباطات و پیشرفت تکنولوژی و ارتباط مراکز اخذ ایزو ازطریق ایمیل ، تلگرام و واتساپ و.. تمامی مستندات دردسترس بوده و باارتباط گرفتن سریع مجموعه متقاضی و مرکزما اخذ گواهی ارزان باطی مدت زمان یک روز صادر میشود .
مراجع ثبت و صدور گواهینامه های (ISO) ایزو رااصطلاحا CB میگویند. تعداد زیادی CB دردنیا و ایران فعالیت میکنند اصولاًهر CB تحت یک مرجع اعتبار دهنده فعالیت میکند بدین مراجع اعتبار دهنده CBها، AB  میگویند. AB هابه دو دسته تقسیم میشوند .AB خصوصی و غیر دولتی و AB دولتی . AB های دولتی و رسمی هرکشوری عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللی میباشندکه نام انجمن بین المللی IAF میباشدپس قاعدتاً اگریک  CB تحت اعتبار یک AB باعضویت انجمن IAF یک گواهینامه ایزو صادر کنداین گواهی ایزو بالاترین سطح اعتبار رادارد واگر مرجع صادر کننده ایزو غیر IAF باشداز سطح اعتبار و درجه پایینتری قرار دارد. هرکدام ازاین گواهینامه های ایزو IAF دار و غیر IAF باتوجه نیاز و خواسته و اعتبار و کوچک و بزرگی مجموعه و اهداف متقاضی درپیش رودارد صادر میشود.

متاسفانه دراین میان مرکز مشاورههایی هستندکه ازآگاه نبودن و اطلاعات کم متقاضیان انواع گواهینامه ایزو سو استفاده میکنند و گواهی ایزو ارزان خواسته و نیاز مشتریان محترم رابرآورده میکندبه قیمتهای زیاد و سرسام آوربه متقاضیان گواهینامه ایزو ارائه میدهند. مرکز مابا آگاه ساختن متقاضی گواهینامه ایزو ارزان و متناسب بادرخواست، بودجه و زمان و مشاوره رایگان صفر تاصد درمورد اخذ ISO ارزان احساس رضایت ویک تجربه خوب رادر وجود متقاضیان گواهینامه ایزو ایجاد میکنند.

متقاضیان ایزو ارزان بدو دسته تقسیم میشوند: یک سری متقاضیان محترم ایزو دارای علاقه بسیار زیادبه طراحی و مستند سازی و پیاده سازی و اجرای سیستمهای ایزو وبه دنبال بهترین مشاوران و کارشناسان مجرب و کاربلد درحوزه اخذ ایزو و مرکز باتوجه نیاز لازم و واقعی و آگاهانه متقاضیان ایزو اقدام بطی کردن تمام مراحل اخذ ایزو ازصفر تاصد و طراحی ، مستند سازی و پیاده سازی ایزو میکنند. یکسری دیگراز متقاضیان اخذ ایزو ارزان تمایل دارند بدون اتلاف وقت درکمترین زمان و کمترین هزینه گواهینامه ایزو دریافت کنندکه دراینجا بازهم مشاوران و کارشناسان مجرب و حرفه ای مرکز مابا ارائه مستندات آماده اشاره شده دربالا نیاز و خواسته متقاضیان محترم رابرآورده کرده و گواهینامه ایزو برایشان صادر میکند.

ما افتخار میکنیم که سرلوحه کار ما فهمیدن و دانستن نیاز متقاضی می‌باشد.