پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

اصول هشت گانه مدیریت

اصول هشت گانه مدیریت

اصول هشت گانه مدیریت

مدیریت برای‌دستبابی ‌به‌بهترین در‌تمامی ابعاداست به‌این ترتیب ‌با‌فراهم ساختن بستر رقابت سالم سبب رضایت مشتریان می‌شود ‌با‌تلاش برای‌اجرای موفق مدیریت و ارائه کالا و خدمات، درپی برآوردن نیازهای مخاطبان‌است. اصول مدیریت بر هشت اصل استوار بود :

اصل اول‌از اصول هشتگانه مدیریت : مشتری‌مداری : سازمان باید تلاش کند ‌با‌شناسایی نیازهای مشتریان فراتر ازآنها گام بردارد. ‌با‌توجه ‌به‌این اصل توجه و رضایت مشتریان و بدنبال آن رشد اقتصادی حاصل می‌شود. ‌به‌این ترتیب منابع سازمان ‌به‌شکل اثربخش در‌مسیر جلب رضایت مشتریان قرار می‌گیرند و تلف نمی‌شوند. نهایتا ‌با‌استمرار پیاده‌سازی این‌اصل، اطمینان مشتریان جلب می‌شود و‌به‌ مشتریان دائمی بدل می‌شوند.

اصل دوم‌از اصول هشتگانه مدیریت : رهبری : رهبر ‌با‌ایجاد محیط مناسب برای‌کارکنان، مجموعه‌‌رابه سمت رسیدن‌به اهداف سوق می‌دهد. بنابراین کارکنان اهداف سازمان‌را درک کرده و متناسب ‌با‌آنها تلاش می‌کنند. ارتباط بین کارمندان اصلاح می‌شود و ارزیابی و برنامه‌ریزی و اجرا یکپارچه می‌شود.

اصل سوم‌از اصول هشتگانه مدیریت : مشارکت کارکنان : مشاركت كامل كاركنان در‌تمام سطوح يك سازمان سبب افزایش بهره مندي سازمان ازقابليتهاي كاركنان می‌شود. به‌این ترتیب انگیزه ، تعهد ، مسئولیت پذیری ، خلاقیت و اشتیاق کارکنان بیشتر می‌شود.

اصل چهارم‌از اصول هشتگانه مدیریت : نگرش فرآیندی : در‌این اصل براین موضوع تاکیده شده که‌مجموعه‌به فرآیندهای مختلف تقسیم شده و مدیریت شود تا‌دستیابی ‌به‌نتایج مطلوب تسهیل گردد. هرفعالیت ‌با‌منابع مرتبط خود یک فرآیند درنظرگرفته می‌شود. ‌به‌دنبال این‌امر منابع ‌به‌شکل موثرتر مدیریت شده و بنابراین وقت و هزینه کمتری صرف می‌شود.

اصل پنجم‌از اصول هشتگانه مدیریت : نگرش سیستمی : در‌این بخش فرآیندهای گام قبل که‌‌با‌هم مرتبط هستند به‌عنوان یک سیستم درنظرگرفته شده و شناسایی و مدیریت می‌شوند. ‌با‌تلفیق چند فرآیند مرتبط، تلاش ها برای‌دستیابی ‌به‌اهداف ‌به‌ویژه در‌فرآیندهای کلیدی، متمرکز شده و‌از انطباق و سازگاری فرآیندها اطمینان حاصل می‌شود.
اصل ششم‌از اصول هشتگانه مدیریت : بهبود مستمر : باید ‌به‌عنوان هدف کلان و همیشگی مجموعه باشد.
اصل هفتم‌از اصول هشتگانه مدیریت : تصمیم گیری مبتنی بر واقعیات : در‌این مرحله داده‌ها، اطلاعات، شواهد و مدارک جمع آوری و تجزیه و تحلیل می‌شوند. توجه شود که‌اطلاعات گردآوری شده و تحلیل آنها درست باشد‌ازین طریق امکان بازنگری و اصلاح دیدگاه‌های گذشته ساده‌تر خواهد بود.
اصل هشتم‌از اصول هشتگانه مدیریت : بهره‌مندی متقابل در‌ارتباط ‌با‌عرضه کننده : مشتریان و مجموعه ‌به‌یکدیگر وابسته هستند برهم تاثیر مستقیم می‌گذارند ‌با‌بهره مندی‌ازین ارتباط دو جانبه می‌توان منافع هردو طرف‌را تامین کرد. ‌با‌افزایش انعطاف پذیری و سرعت در‌پاسخ ‌به‌نیازها و انتظارات مشتریان در‌این مرحله نیز هزینه و منابع بهینه می‌شود.

اصول 8 گانه مدیریت

جهت مطالعه ی سایر مقالات درمورد هشت اصل مدیریت کلیک کنید