پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

اخذ گواهینامه HSE رایگان

تمدید ایزو

تمدید ایزو

تمدید ایزو

درمورد تمدید ایزو توضیحات کاملی میتوان داد اول اینکه قبل تمدید ایزو، صدور گواهینامهای ایزو انجام شود. وقتی صدور انجام شد، دوسال میتوان برگه صدور ایزو داشته باشید.

تمدید ممیزی ایزو دوسال، سالی یکبار انجام میشود. تمدید ایزو ازطریق مراجع صادرکننده انجام خواهد شد نامه ایی درخصوص تمدید ایزو بمشتری ارسال شده مشتری تمدید کردن ایزو بمرجع صادرکننده پاسخ میدهند تمدید ایزو میخواهند انجام دهند یاخیر؟

شرکتهای مختلف تمدید کردن ایزو می تواننند انجام دهند طریقه تمدید ایزو، مرجع صادرکننده نامه ایی جهت واریز مبلغ ابلاغ کرده شرکت متقاضی، واریز هزینه گواهینامه ها انجام داده، مرجع صادرکننده تمدید ایزو نام شرکت متقاضی ثبت شده می توانند آدرس سایت گرفته نام شرکت خود مشاهده کنند تمدید ایزو انجام میشود.

اگر تمدید ایزو انجام نشود مشتری نام شرکت خود دیگر نخواهند دید بدلیل اینکه مشتری اگر تمدید ایزو انجام ندهد مرجع نام شرکت حذف خواهند کرد فقط برگه گواهینامه دست مشتری خواهد بود.

تمدید ایزو شرکت مناقصه گذار مهم میباشد. شرکت مناقصه دارد تمدید باید انجام شود. چون ثبت شرکت، سایت مرجع صادرکننده گواهینامه IZO  باید انجام شود بدلیل اینکه مناقصه گذار نام شرکت باید ببیند تمدید ایزو انجام میشود.

شرکتها اهمیت تمدید ایزو نمیدانند برایشان فرقی نمیکند، تمدید انجام شود پس تمدید نمیکنند. اگر بدانندچقدر تمدید کردن ایزو برایشان اهمیت دارد حتما تمدید ایزو انجام میدهند.

اهمیت دیگر تمدید ایزو مربوط رجیستری شرکت متقاضی میباشد. شرکت متقاضی، گواهینامه ایزو دارد، تمدید ایزو موعدش میرسد اگر مشتریان شرکت دارنده گواهینامه ایزو نام شرکت رجیستری انجام دهند نتیجه دلخواه حاصل شود همکاری مشتری ادامه خواهد داشت، صد درصد تمدید ایزو مهم باید انجام شود.

اکثر شرکتها تمدید ایزو انجام میدهند چون اهمیت تمدید ایزو میدانند تمدید برایشان مهم میباشد.

اگر شرکتی تمدید ایزو انجام نداد بستگی دارد، تمدید کردن نیاز دارد برایشان مهم است یاخیر

تمدید ایزو بستگی مراجع صادر کننده ISO  تعیین کننده تمدید ایزو میباشند، بعضی مراجع صادرکننده گواهینامه ISO صادرکرده، سالی یکبار تمدید ممیزی انجام میدهند. اما بعضی مراجع صادرکننده گواهینامه IZO تمدید ممیزی ندارند گواهینامه سه سال صادر میکنند. روال معمول سالی یکبار تمدید باید انجام شود.

تمدید کردن بسیار مهم بوده 80 درصد شرکتها تمدید میکنند. بحث دیگر تمدید کردن تهیه مستندات برای شرکت میباشد انجام خواهد شد، مرجع صادرکننده جهت جمع آوری مستندات ایزو کارشناس اعزام میکند یک روز کامل کارشناس جمع آوری مستندات انجام داده تحویل شرکت مربوطه خواهد داد. انجام مستندات شرکت مربوطه یک میز، سیستم مهیا میشود، کارشناس میتواند مستندات جمع آوری کرده توضیحات  ارائه مستندات بمسئول مربوطه تمدید ایزو بدهد. مسئول مربوطه بدقت این توضیحات کارشناس ایزو گوش کرده تمام موارد نکته به نکته باید انجام شود.

یک مورد اهمیت تمدید ایزوی شرکتهای تولیدی، پیمانکاری میباشد. شرکتهای تولیدی تمدید ایزو حتما انجام دهند چون نیاز دارند تمدید ایزو ارائه دهند، تولیدکننده  اگر تمدید انجام ندهد تولید محصول ارائه شده عملا ارزشی ندارد پس اهمیت تمدید بسیار مهم میباشد.   
نکات مهم درخصوص ممیزی شرکت:
حفظ ونگهداری بهبود سیستم مدیریت
داده های سیستم مدیریت طول دوزمان دوممیزی کامل اجرا خواهد شد.
کارشناس زبده سیستم مدیریتی ممیزی داخلی بدقت اجرا نموده عدم انطباقها مشخص کرده، برطرف کردن این عدم انطباقها کمک شرکت دارای ممیزی داخلی میباشد.
استاندارد ممیزی، سیستم مدیریت سازمان، مشکلات  سیستم مدیریت مشخص کرده نواقص برطرف میکند.

بحث های بیان شده دارندگان گواهینامه ایزو اصل میباشد. گواهینامه تقلبی نیازمند موارد گفته شده نمی باشد. موارد بیان شده توجه سیستم مدیریت کیفیت تصمیم استراتژیک سازمان کمک شایانی مینماید عملکرد کلی بهبود داده مبنای منطقی فعالیتهای توسعه پایدار فراهم میکند.

منافع بالقوه پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد بین المللی شامل میشود. توانایی ارائه مستمر محصولات، خدمات، الزامات مشتری قانونی مقرراتی برآورده میسازد.

تسهیل فرصت ها بمنظور افزایش رضایت مشتری
برداشتن ریسکها، فرصتهای مرتبط اهداف، بافت سازمان
توانایی اثبات انطباق فرصت های مرتبط اهداف سازمان
توانایی اثبات انطباق الزامات مشخص شده سیستم مدیریت کیفیت
استاندارد بین الامللی میتواند توسط طرفهای درون، برون سازمانی مورد استفاده میباشد. یکسانی ساختار سیستم های مختلف مدیریت کیفیت
همراستایی مستندات، ساختار بند به بند استاندارد بین المللی
استفاده واژگان خاص استاندارد بین المللی سازمان
الزامات سیستم مدیریت کیفیت مشخص شده، این استاندارد بین المللی مکمل الزامات محصولات میباشد.

تفکر مبتنی ریسک سازمان قادر میسازد عواملی میتوانند موجب انحراف فرآیندها سیستم مدیریت کیفیت نتایج طرح ریزی شده تعیین نموده حداقل رساندن اثرات منفی استفاده حداکثر فرصت های بوجود آمده کنترل های پیشگیرانه بکار گیرید. برآورده سازی مستمر الزامات، برداشتن نیازهای انتظارات آینده باعث میشود سازمان باچالش قرار گرفته یک بافت دارای پیچیدگی پویایی افزایش میابد منظور دستیابی این هدف سازمان علاوه اصلاح بهبود ممکن است استفاده اشکال متنوع بهبود همچون تغییر اساسی نوآوری سازماندهی مجدد ضروری میباشد.

استاندارد بین المللی بهمنظور افزایش رضایت  مشتری برآورده کردن الزامات استفاده رویکرد فرآیندی هنگام ایجاد، پیاده سازی بهبود اثربخش سیستم مدیریت کیفیت پشتیبانی میکند. الزاماتی جهت بکارگیری رویکرد فرآیندی ضروری بنظر میرسند. درک مدیریت فرآیندهای تعادل بعنوان سیستم بکارایی، اثربخش سازمان قادرمیسازد روابط وابستگی متقابل فرآیندهای سیستم کنترل کند نتیجه عملکرد کلی سازمان بهبود یابد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران جهت بهبود عملکرد مشتریان کمک بسیاری می تواند انجام دهد مشاورین حرفه ایی مرکز مشاوره و اطلاع رسانیی سیستم کاران درخدمت مشتریان گرامی میباشد