پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

اخذ گواهی HSE فوری و ارزان

HSE چیست؟

 HSE چیست؟

HSE چیست؟

HSE چیست؟ HSE درمعنای بهداشت ، ایمنی و محیط زیست درحقیقت یک اصطلاح کلی بابت مقررات ، روشها و فرآیندهای طراحی شده چهت کمک بمحافظت ازکارگران ، محیط زیست و مردم دربرابر آسیب هست. روشها و فرآیندهای موجودHSE  ازطریق آموزش و تعلیم مجدد افراد درمعرض خطرات آموخته میشود.

HSE بمعنای بهداشت ، ایمنی و محیط زیست یک اصطلاح کلی میباشد جهت راهبردها ، روشها و برنامه های پیشنهادی بابت ارائه شما بابت محافظت ازکارگران ، محیط زیست و افراد مختلف وشما راراهنمایی میکندکه چگونه الزامات لازم رارعایت کنیدتا پرسنل و کارمندان و کارگران باروحیه بالاتر ازاینکه درامنیت هستندو درمحل کار ازلحاظ امنیت امنیت جانی دارند بهره وری بهتری نیزدارند. روش ها و بررسی های موجوددر HSE ازطریق تعلیم و آموزش آندسته افراد دانش آموخته HSE قابل پیاده سازی و بهره وری میباشد. سازمان و شرکت مربوطه قطعاً بایدبه عنوان یک الزام اساسی قانون بجهت کارفرمایان کار ، مجوز آموزش بگیرید. پیاده سازی استاندارد HSE باآموزشهای لازم کارفرمایان کارآمدی بهتری داردو چشم اندازهای درون سازمان راروشن میکند. بعلاوه آموزش و مجوزاین طرح ممکنست حلقه مفقودی بجهت یافتن کار بعدی شما باشد.

HSE چیست و مزایای HSE شامل موارد زیر میشود: یک برنامه بهداشتی و ایمنی بامدیریت خوب، یک تصویر مثبت و دلسوزازکارفرماکه سلامت کارمندانش برایش بسیار مهم هست، کاهش گردش مالی کارمندان، کاهش خطر جریمه و دادخواست قراردادهای بیشتر و فرصت های شغلی ، کاهش هزینه های خدمات درمانی و بیمه درمانی، بهبود روحیه کارکنان، کاهش غیبت بهره وری بیشتر. مزایای HSE برای کارمندان و کارجویان: افزایش رضایت شغلی ،کاهش استرس، افزایش عزت نفس، بهبود روحیه، افزایش چشم انداز ارتقاء درشغل ،افزایش حقوق و دستمزد، افزایش مهارتهای محافظت ازسلامت، بهبود سلامتی چشم انداز، یافتن شغل راافزایش داده، بهبود حس بهزیستی.

آموزش HSE و تخصصهای مختلفی درزمینه بهداشت و ایمنی وجود دارداما دوره آموزش عمومی HSE سطح 1 و 2 مکان خوبی بجهت شروعست. پس ازآن شما بایدبه دوره آموزش نظارت پیشرفته HSE سطح 3 ادامه دهید. دوره های عمومی و پیشرفته HSE شامل حداقل مقررات قانونی جهت کارمندان یاافراد جویای کار میباشد. الزامات اساسی چیست؟چه بخش صنعتی نیازبه HSE دارد؟ هیچ نیازبه پیش شرط لازم آموزش بهداشت و ایمنی بجهت آموزش وجود ندارد. طبق قانون ، همه صنایع و حوزه های کاری و هرصنعت جهت جلوگیری ازآسیب دیدگی ، بیماری وحتی مرگ درمحل کار نیازبه آموزش HSE دارند. همچنین ، همه ، صرف نظراز صنعت ، بایدبدانندکه چگونه محیط زیست رااز آلودگی محافظت کرده و سلامت راحفظ کنند.
شرکتها اغلب درون گوگل بدنبال مطلب مورد نظر خودشان مانند HSE جستجو میکنندو باشرکتها و مراکز مشاور متعددی برخورد میکنندهمچون مرکز مشاوره سیستم کاران واین مرکز باحضور مشاورین باتجربه خدمات مشاوره رایگان رابه شما متقاضیان عزیز ارائه میدهد. ازجمله خدمات مرکز ما: ارزیابی نیازهای آموزشی کارکنان ، تسهیلات و سیستمهای حسابرسی HSE ، توسعه سیاست و اسناد HSE شرکت، ارزیابی اثرات زیست محیطی ، نظارت برروی محیط زیست: هوا ، پساب ، خاک و آب، ارزیابی خطر آتش سوزی، سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 وآموزش و اجرای مدیریت محیط زیست . ایزو 45001 و اجرای سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی حرفه ای ، مدیریت پروژه HSE سایت پروژه، مدیریت و ایمنی ناوگان، ارزیابی ریسک ،بررسی تصادفات و تحلیل علت ریشه، فرآیند مدیریت خطرات و اثرات، توسعه بخش ایمنی شرکت، آموزش HSE کارکنان شرکت و آموزش مجدد درمورد: آتش نشانی و نجات اساسی ، ارزیابی ریسک ، ورودبه فضای محدود ، کمک های اولیه و پیشرفته اولیه با استفاده از AED ، مجوز به سیستم کار ، کاردر ارتفاع و غیره، تهیه دفترچه راهنمای بهداشت و ایمنی ، تهیه کتابهای بهداشتی و ایمنی حرفه ای، برنامه های مدیریت اضطراری و اضطراری و مدیریت وبسیاری خدمات دیگرکه مابا کمال میل بامشاوره رایگان تمامی خدمات، خدمات رادر سریعترین زمان وهمچنین باکمترین زمان ممکن دراختیارتان قرار میدهیم.