پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

اخذ فوری گواهی ایزو

اخذ فوری گواهی ایزو

اخذ فوری گواهینامه ایزو

اخذ فوری گواهی ایزو

اخذ فوری گواهی ایزو مورد درخواست بسیاری شرکتهای متقاضی میباشدکه میخواهند درون مناقصات شرکت کنند هنگامیگه شرکتی میخواهد درون مناقصات شرکت کند اغلب نیاز فوری پیدا میکندبه اخذ ایزو فوری زیراکه اغلب ازمیان شرکتهای تازه تاسیس هستندو گواهی نامه ایزو ندارند وباید گواهی نامه رابگیرند تابتوانند زودتر جهت حائز امتیاز شدن و کسب امتیاز لازمه جهت مناقصات آمادگی پیدا کنند.

اخذ فوری گواهینامه ایزو گاهی بدلیل اینکه سازمان صرف داشتن گواهی نامه جهت تبلیغات و رقابت میخواهد گواهی بگیرد برایش مهم نیست ازچه نوع گواهینامه دریافت کند و هدف و آگاهیش چندان بالا نیست و برایش مهم نیست پیاده سازی کند و ممیزی راانجام دهد و عدم انطباقها رابرطرف کند.

اخذ فوری گواهی نامه ایزو درابتدا مستلزم انتخاب هدف و دانستن هدف اخذ ایزو میباشد و سپس شناخت مرجع مورد نظر. چنانچه هدف اخذ گواهینامه ایزو صادرات باشد بایستی سازمان ازنوع IAF دریافت کند و اخذ فوری و ارزان ایزو دراین گواهینامه غیر ممکن هست. دراین تیپ گواهی پیاده سازی بایستی انجام شود و زمان زیاد و هزینه بالایی میطلبدمراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح CB مینامندکه CB تحت اعتبار AB اعتبار میگیرد و اعتبار دهی شده و مدیریت میشود ودر نهایت درراس آنها IAF قرار داردکه یک نهاد بین المللی هست وبه گواهینامه ایزو اعتبار میدهد. هرکشور نمایندگانی داردبرای خودش و تنها مرجع صادر کننده گواهی ایزو IAF ، NACI میباشد و کشورهای دیگر      میتوان آمریکا IAS و انگلیس UKAS و آلمان DAKKS و سوییس SAS و همینطور کشورهای دیگرکه هرکدام مراجع مختص خودرا دارند. صدور گواهی نامه IAF حداقل یکماه زمان میخواهد. یکسری مراجع نیز هستندکه غیر IAF هستند و حدود 600 مرجع هستند غیر IAF و ساخته و پرداخته ایرانیها هستند و ساختگی ایرانیها میباشند و درون ایران صادر میشوند و اعتبار دهی میگردند. بدین مراجع غیر IAF گفته میشود. اخذ فوری گواهی ایزو درخصوص همین مراجع غیر IAF ممکن هست زیراکه پیاده سازی و ممیزی دراین تیپ گواهینامه براحتی صورت میگیرد و پیاده سازی بادرخواست شرکت متقاضی و ممیزی طی چند مرحله صوری انجام میگیرد و زمانی نمیخواهد امروزه حتی صدور گواهینامه به یک روز و حتی چند ساعت رسیده البتهدرخصوص مراجع غیر IAF .

اخذ فوری و سریع استاندارد ایزو تمامی انواع استاندارد ایزو راشامل میشود یعنی تمامی متقاضیان استاندارد ایزو باانواع مختلف، درخواست دریافت فوری دارند. استانداردهای عمومی همچون ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی و IMS سیستم مدیریت یکپارچه . همچنین سه استاندارد مشتری مداری ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان . انواع تخصصی تر انواع ایزو همچون ایزو 22000 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ، ISO/TS29001 ایزو 29001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، ایزو 13485 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی ، ISO/IEC27001 ایزو 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، ISO/TS16949 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی ، ایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی ، ISO/IEC 20000 ایزو 20000 باعنوان مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ، ایزو 15189 باعنوان سیستم مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت ، ایزو 21500 باعنوان سیستم مدیریت پروژه ، گواهینامه ایزو 10006 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در پروژه و انواع دیگر استاندارد ایزو .
 مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه درخشان بادارا بودن مشاورین خبره و باتجربه اطلاعات کافی رادر خصوص انواع گواهینامه بصورت رایگان دراختیار متقاضیان محترم قرار میدهدو تنها بایک تماس صبورانه تمام سوالات شمارا پاسخ داده وصفر تا صد کار کنار شماست تادر کوتاهترین زمان و باکمترین قیمت باتوجه بشرایط شما متقاضیان محترم گواهینامه خودرا بگیرید. هدف ما اطلاع رسانی و کمک به شما متقاضیان عزیز میباشدتا باخیالی آسوده مراحل لازم راطی کندو گواهینامه خودرا براحتی و بسهولت و بی دغدغه دریافت کند و فورابه گواهینامه خود برسد و سریعابه گواهینامه دست پیدا کند.باما تماس بگیرید.