اخذ ایزو فوری

اخذ ایزو فوری

اخذ ایزو فوری

اخذ ایزو فوری

اخذ ایزو فوری درخواست بسیاری شرکتها میباشدکه دنبال اخذ گواهینامه ایزو هستند حالابا هر نیتی و البته مهمترینش شرکت توی مناقصات هست. اخذ ایزو مبحث ناشناخته ایست بهمین جهت متقاضیان و شرکتهای متقاضی ابتدا بایک مرکز مشاوره ارتباط میگیرندکه غالبا آنهارا ازداخل گوگل پیدا میکنند و ازاینکه میخواهند ایزو بگیرند صحبت میکنند و سوال میکنند و اکثرا بیان میکنند بدنبال اخذ فوری ایزو هستند و زمانهای مختلفی تعریف میکنند گاهی حتی کمتر از یک روز. قبلا بدلیل عدم آگاهی و ناشناخته تر بودن ایزو و اخذ ایزو و نبود مشاورین باتجربه امکان دستیابی بشرکتها و سازمانهاکه ایزو صادر میکنند و میتوانند هرچه زودتر سازمانها رابه گواهی ایزو برسانندبه جرات میتوان گفت نبود اماامروزه بارواج بحث ایزو و زیاد شدن مشاوران مجرب و مراجع مشاوره و ثبت و صدور گواهی ایزو متناسب نیاز متقاضی ایزو حتی گواهی ایزو یک روزه صادر میگردد. بایستی توجه داشت دریافت ایزو فوری درچنین مواقعی تنها ازطریق مراجع غیر IAF ممکنه و تنهاآنها میتوانند ایزو فوری و حتی ایزو ارزان متناسب نیازهای مختلف سازمانها صادر کنند امانکته قابل توجه اینجاست مراجع غیر IAF جهت صادرات کاربرد نخواهند داشت و تنها درون ایران دارای اعتبار و کاربردست. سوالیکه اینجا ممکنست مطرح شود و غالبا مطرح میشود اینست: IAF اصلا چیه و غیر IAF چیه؟ مراجع صدور گواهینامه ایزو رادر اصطلاح CB میگویند واین CB تحت اعتبار و نظر AB مدیریت میشه و سر آخر نهادی بانام IAF   میاید وبه AB اعتبار میدهندتا گواهی IAF  صادر کند. تمامی مراجع IAF درون سایتش دیده میشود و قابل مشاهده هست. ایرانیها آمدند و خودشان مراجعی ساختند یعنی CB و AB ساختندکه ایرانی بوده و گواهی ایرانی صادر میکندکه اصطلاحا غیر IAF خوانده میشود و زود و سریع بدست میاید و تعداد برندها و مراجع اینگونه بسیارند.

اخذ فوری ایزو درخصوص تمامی استانداردها بخصوص استانداردهای عمومی چونکه بسیار مورد استفاده هستند و بخصوص توی مناقصات و مورد نیاز و کاربرد جهت تمامی کارها و مشاغل بیشتر درخواست میشوند مثل اخذ فوری ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت، اخذ فوری ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی و اخذ فوری ایزو ۴۵۰۰۱ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ، اخذ فوری HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی و درنهایت اخذ فوری IMS سیستم مدیریت یکپارچه بسیار مورد استفاده قرار میگیرند.

اخذ ایزو فوری سوالات متعددی بابت کاربران پیش میاورد مثلا اینکه:

ایزو فوری از کجا بگیریم؟

ایزو ارزان از کجا بگیریم

ایزو فوری و ارزان از کجا بگیریم

اخذ ایزو فوری در سریعترین زمان

مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو فوری

مراحل اخذ ایزو

مراحل اخذ ایزو

شرایط و مدارک لازم جهت اخذ ایزو

شرایط و مدارک لازم جهت اخذ ایزو فوری

جهت اخذ ایزو فوری از کجا شروع کنم؟

اخذ ایزو فوری یک روزه

اخذ ایزو فوری کمتر از سه روز

اخذ ایزو فوری دریک هفته

اخذ ایزو فوری جهت شرکت توی مناقصات

اخذ ایزو فوری و ارزان جهت مناقصات

و بسیاری سوالات دیگرکه متقاضیان را درگیر خواهد کرد.

اخذ فوری گواهی نامه ایزو رابسیاری شرکتهای متقاضی اخذ گواهی نامه ایزو باآن مواجه میشوند و اغلب جهت کسب اطلاعات و شناخت مراجع و سازمانهای صادر کننده گواهی نامه ایزو و اخذ فوری گواهینامه ایزو مجبورند ازطریق فضاهای مجازی و علی الخصوص گوگل جستجو میکنندو بامراکز مشاوره برمیخورندکه یکی ازاین مراکز مشاوره معتبرو باتجربه مرکز مشاوره و اطلع رسانی سیستم کاران میباشدکه باحضور مشاورین باتجربه تمامی خدمات مشاوره رابصورت رایگان دراختیار متقاضیان محترم قرار میدهدو شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم را درخصوص شناخت تمامی مراجع IAF و غیر IAF و چگونگی دسترسی جهت اخذ فوری ایزو کسب نمایید.