پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

ممیزی داخلی و خارجی

ممیزی داخلی و خارجی

ممیزی داخلی و خارجی ( ارزیابی عملکرد )

هر سازمانی نیازمند این است که در فواصل زمانی مشخص برنامه ریزی شده و یا حتی برنامه ریزی نشده ، همه و یا تعدادی از فرایندهای جاری خود را مورد ارزیابی قرار دهد. این ارزیابی در فرهنگ لغات سیستم های مدیریتی ، ممیزی گفته می شود. ممیزی در واقع نوعی بازرسی است که شخص ممیز یا همان بازرس ، انطباق مشخصه های هر فرایند و محصول آن فرایند موجود را با مشخصه های تعریف شده مطابق با استاندارد مربوطه بررسی می کند.

ممیزی ها در سیستم های مدیریتی بر سه نوع است:

  1. ممیزی داخلی: این ممیزی در داخل سازمان و معمولاً توسط همان پرسنل داخل سازمان و گاهی اوقات توسط ممیز خارج از سازمان انجام می گیرد. سازمان در این نوع ممیزی ، کلیه فرایندهای خود را مورد ممیزی قرار می دهد و هدف از این کار شناسایی عدم انطباق های خود می باشد.حداکثر فاصله زمانی بین دو ممیزی داخلی معمولا نباید بیشتر از شش ماه باشد و حداقل زمان بین دو ممیزی داخلی نیز بسته به گستره ، نوع و حساسیت فرایندها قابل تغییر است.

  2. ممیزی خارجی برای صدور و یا تمدید گواهینامه: این ممیزی توسط مرجع صدور گواهینامه انجام می گیرد. در این ممیزی کلیه فرایند های موجود و گاهی اوقات تعدادی از آنها  مورد ممیزی قرار می گیرد. هدف از این ممیزی این است که سازمان ممیزی شونده بتواند به گواهینامه مربوطه دست پیدا کند و یا اینکه گواهینامه موجود خود را تمدید اعتبار نماید. ممیزی که برای صدور گواهینامه انجام گیرد را در اصطلاح ممیزی صدور گواهینامه می نامند و ممیزی که برای تمدید اعتبار گواهینامه انجام می شود را در اصطلاح ممیزی مراقبتی می گویند. حداکثر فاصله زمانی بین دو ممیزی مراقبتی نباید بیشتر یک سال شود و حداقل زمان بین دو ممیزی مراقبتی نیز بسته به گستره ، نوع و حساسیت فرایندها قابل تغییر است.

  3. ممیزی خارجی بر اساس نیاز و الزام مشتری: نظر به ماهیت کاری بعضی از سازمان ها ، گاهی اوقات کارفرما ها و یا مشتریان تمایل دارند که سازمان تأمین کننده محصول یا خدمات خود را مورد ممیزی قرار دهند. لذا این حق را دارند که حتی بدون برنامه زمانبندی خاصی این ممیزی را انجام دهند.
لازم به ذکر است که یک ممیز بایستی نسبت به آنچه که ممیزی می کند تسلط کامل داشته و آموزش های مرتبط با فرایند ممیزی را دیده باشد. بدیهی است کسب تجربه در ممیزی های متفاوت می تواند عملکرد ممیز را در ممیزی های بعدی بهتر و اثر بخش تر کند.

 

شرکت سیستم کاران با دارا بودن ممیز و سر ممیز های با تجربه  آمادگی دارد جهت انجام خدمات ممیزی و ارزیابی عملکرد،با هر سازمان ، شرکت و مجموعه ایی با هر زمینه فعالیتی همکاری نماید.

با ما در ارتباط باشید . . .