پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

HSE و انتظار مدیران

HSE و انتظار مدیران

HSE انتظار مدیران

HSE و انتظار مدیران

گواهینامه HSE-MS سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ازجمله گواهینامه هایی‌است که‌امروزه مدیران بدنبال دریافت آن‌هستند. بسیاری ازمدیران و کارفرمایان ازجمله متقاضیان اصلی گواهینامه HSE-MS ( سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست )می‌باشد.

HSE-MS سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست health , safety and environment management system می‌باشد. HSE از واژه های بهداشت ( Health ) ، ایمنی ( Safety ) و محیط زیست ( Environment )به‌وجود آمده است. چنانچه سازمان یامجموعه‌ای دو استاندارد ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و OHSAS18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ( بهداشت حرفه ای ) رابه موازات هم اجرایی نماید میگوییم که‌گواهینامه HSE-MS ( سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ) رادارند.

مدیران و کارشناسان HSE و مسئولان مربوطه گواهینامه های HSE ( اچ اس ایی ) را برای ارائه به کارفرمایان و مناقضات استفاده می‌کنند. قبل از انجام وهر اقدامی مدیران و کارشناسان مربوطه باید برای‌اقدام‌به دریافت گواهینامه HSE احساس نیازکنند و شرایط رابرای اجرایی‌کردن الزامات HSE فراهم کنند. مشاور HSE فردی واجد شرایط است که‌می‌تواند در این مورد مدیران و کارشناسان HSE را راهنمایی نماید.

مدیران و کارشناسان اچ اس ایی برخی تنهابدنبال دریافت گواهینامه HSE ( سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ) هستند اما برخی ازآنها به‌دنبال پیاده سازی الزامات سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست اند. برای پیاده سازی HSE-MS درابتدا بایدبه شناسایی وضع موجود سارمان و ریشه یابی برای بروز حوادث پرداخت. درگام بعدباید اهداف و برنامه های ایمنی ، بهداشت و محیط زیست مشخص و خط مشی زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی تدوین گردد. درادامه بایدبه برنامه ریزی درزمینه آموزش سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ( اچ اس ایی ) پرداخت. تمامی مستند سازی برای سیستم های مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ( HSE ) باهمکاری واحدهای مختلف مجموعه صورت می‌گیرد. خطرات موجود بایدشناسایی شود و ارزیابی ریسک انجام گردد. در سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست باید به‌طور مستمر خطرات و ارزیابی ریسک شناسایی و کنترل شود. در HSE-MS جنبه های زیست محیطی درکنار مسائل مربوط به ایمنی و بهداشت حرفه ای در نظر گرفته می‌شود. مجموعه ایی که گواهینامه HSE-MS برایش صادر می‌شود پس از انجام ممیزی داخلی و خارجی گواهینامه را دریافت می‌کند.

مدیران باید بدانند گواهینامه های HSE-MS را می‌توانند از مراجع متفاوتی اخذ کنند. گواهینامه HSE موجود با قیمت های متفاوت و درجه سخت گیری متفاوتی موجود است. مراکزی‌که گواهینامه HSE صادر می‌کنند را Certify Body یا Cb گویند. CB در مستند سازی ، اجرا و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE-MS درجه سخت گیری متفاوتی دارند لذا مدیران درهنگام دریافت گواهینامه با قیمت های متفاوتی برخوردارند.
مدیران نباید گواهینامه HSE-MS رابا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اشتباه بگیرند. گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران گواهینامه هایی است که‌از طریق اداره کار صادر می‌شود اما گواهینامه HSE-MS راهر شرکتی باهر زمینه فعالیتی می‌تواند برای دریافتش اقدام کند. و مراجع Certify Body یا Cb ، گواهینامه HSE-MS راصادر می‌کنند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با داشتن تجربه و کارشناسان مجرب برای‌دریافت و پیاده سازی گواهینامه های ISO9001 ، IAO14001 و OHSAS18001 و سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE-MS شمارا راهنماییی مینماید.

باما درتماس باشید...