پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

HSE مخفف جیست؟

HSE مخفف جیست؟

HSE مخفف چیست

HSE مخفف جیست؟

HSE مخفف چیست؟ گواهینامه HSE چیست؟ عنوان HSE ازکجا آمده است؟ لفظ HSE ازچه کلماتی استخراج شده است؟ HSE یا HSE - MS ؟ آیا HSE فرق داردبا HSE – MS ؟ عنوان HSE مخفف چیست؟ HSE چیست؟ سوالاتیکه ممکنست درباره گواهینامه HSE واینکه لفظ HSE چیست وازکجا آمده پیش بیاید؟

 HSE مخفف جیست؟ HSE مخفف سه کلمه Health , Safety & Environment  درمعنای سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست میباشد. درواقع HSE همان مدل HSE – MS میباشدکه مخفف عنوان Health , Safety & Environment Management System بمعنای سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست میباشد. Health بمعنای بهداشت ، Safety بمعنای ایمنی وکلمه Envionment درمعنای محیط زیست میباشد. درواقع عنوان HSE ازدو استاندارد ISO 14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی Environmental Management System ) و ISO 45001 ( ورژن جدید OHSAS 18001 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای Health Management System گرفته شده است. Hse استاندارد نیست اما دراصطلاح عام hse نامیده میشود و باعنوان HSE مطرح میشود. همانطورکه ازعنوان HSE مشخص میباشد HSE حاصل الزامات دو استاندارد ISO 14001 و OHSAS 18001 ( ورژن جدید ISO 45001 ) میباشد و الزامات دو استاندارد ایزو 14001 و اهساس 18001  (ورژن جدید ISO 45001 ) رابیان میکند. باتوجه بمعناهای دو استاندارد تعریف شده ISO 14001 و ISO 45001 ورژن جدید OHSAS 18001 مشخص میگرددکه معنای HSE ازکجا آمده. میتوان اینگونه تعریف کردکه استاندارد ایزو 14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001 یاهمان ورژن جدید اهساس 18001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بیان کننده استاندارد HSE باعنوان سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست میباشد. جهت اخذ استاندارد HSE به شرکتهای متقاضی توصیه میشودکه قبل یاهمزمان بااخذ استاندارد HSE استاندارد ISO 9001 رانیز دریافت کنند زیراکه استاندارد ISO 9001 قسمت عمده ای ازالزامات استاندارد HSE رادر خودش دارد وتعریف میکند بنابراین بااخذ استاندارد استاندارد اچ اس ای توصیه میگردد شرکت متقاضی دریافت استاندارد HSE استاندارد 9001 راجهت بازدهی و طراحی و پیاده سازی راحت تر و موفقتر، طراحی و پیاده سازی کند. درواقع از ترکیب استاندارد ( iso 45001 , iso 9001 , iso 14001 , ohsas 18001( استاندارد سیستم یکپارچه یاهمان IMS تعریف میشود، جهت اطلاع بیشتر درباره گواهینامه IMS اینجا کلیک کنید. البته سازمانها میتوانند بطور مستقل نیز گواهینامه HSE رادریافت کنند اما اغلب سازمانهای متقاضی مطلع وآگاه باعلم و دانش کافی جهت اقدام بجهت اخذ استاندارد جهت اخذ استاندارد HSE توصیه میگرددبه سازمانهاکه درابتدا بدانند ازکجا و ازچه مرجعی بایستی استاندارد HSE رادریافت کنند. مراجع ثبت وصدور گواهینامه HSE درایران 300 الی 400 مرجع هستندکه باسطح اعتبار مختلف درحوزه ثبت و صدور استاندارد HSE فعالیت میکنند. مراجع ثبت وصدور گواهینامه HSE وانواع گواهینامه ایزو را CB مینامندکه CB ها تحت اعتبار و نظر مراجعی باعنوان AB فعالیت میکنندکه خوداین AB ها زیرنظر مرجعی باعنوان IAF فعالیت میکنند پس بالاترین اعتبار گواهینامه HSE گواهینامه هایی میباشدکه ازمراجع IAF صادر میشود. بنابر سطح اعتبار و برندهای مختلف قیمتها قطعا متفاوت میباشد.

HSE مخفف جیست؟ همانگونه که گفته شد عنوان HSE مخفف سه کلمه Health, Safety & Environment  درمعنای سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست میباشد. گفته شدکه HSE درواقع الزامات دو استاندارد ISO 14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی و ISO 45001 ورژن جدید OHSAS 18001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای رابیان میکند وبرای تمامی شرکتها باهرگونه فعالیت و خدمات و تولیدات کاربرد دارد.

گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی درزمینه گواهینامه HSE وانواع استانداردهای ISO وهمچنین انواع گواهینامه های بین المللی به متقاضیان محترم میباشد.