پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

EFQM چیست؟

EFQM چیست؟

efqm

EFQM مخفف کلمات بنياد مديريت كيفيت اروپا است. این مجموعه یک مجموعه اي غير انتفاعي با هدف ايجاد برتري پايدار در اروپا و آرمان برتري شركتهاي اروپايي در سطح جهان كه در سال 1988 با حضور 14 شركت بزرگ اروپايي (بوش ، الکترولوکس ، فیات ، فیلیپس ، رنو ، الیوتی ، نستله ، فولکس و ...) تأسيس گرديد.

در کشورهای مختلف از جمله کشور ما این مدل به عنوان مدل اندازه گیری عملکرد سازمانها ، عارضه یابی و تعالی سازمانی شناخته شده است .اصول و مفاهیم اساسی که این مدل بر آن استوار شده است عبارتند از:

-         نتیجه گرایی

-         مشتری مداری

-         رهبری و ثبات در مقاصد

-         مدیریت مبتنی بر فرایند ها

-         توسعه و مشارکت کارکنان

-         یادگیری ، نوآوری و بهبود مستمر

-         توسعه مشارکتها

-         مسئولیت های اجتماعی

مدل EFQMبر پايه 9 حوزه بنا شده است و مي تواند حركت يك سازمان به سمت برتري را ارزيابي نمايد.

معیار های این مدل نیز به دو بخش تقسیم می شود : توانمند سازها و نتایج

حوزه توانمند سازها در ارتباط با چگونگي پذيرش و اجراي فعاليت هاي كليدي توسط سازمان مي باشد و حوزه نتايج در ارتباط با نتايج بدست آمده مي باشد.

معیار های نه گانه مدل EFQM و موارد تعریف آنها به شرح زیر است:

1. رهبری: در این قسمت بر سه مورد دخالت فردی در حصول اطمینان از ایجاد ، اجرا و بهبود مستمر سیستم مدیریت در سازمان ، مواجهه با مشتریان ، همکاران و نمایندگان جامعه و ایجاد انگیزه ، حمایت و تقدیر از کارکنان سازمان تأکید می شود.
2. خط مشی و استراتژی ( راهبرد ): در این قسمت خط مشی ها و استراتژی ها بر پایه ی نیازها و انتظارات حال و آینده ذی نفعان ، اطلاعات حاصل از اندازه گیری عملکرد ، پژوهش ، یادگیری و خلاقیت فعالیت های مرتبط، توسعه ، بازنگری و روزآمد شدن، اشاعه از طریق چهارچوبی از فرایندهای کلیدی و اطلاع رسانی و اجرا مورد ارزیابی قرار می گیرد.
3. کارکنان: کارکنان یک سازمان از ابعاد مختلف برنامه ریزی ، مدیریت و بهبود منابع انسانی ، شناسایی ، توسعه و حفظ دانش و شایستگی ها ، مشارکت و توانمند سازی ، گفتگو بین کارکنان و سازمان و سیستم پاداش ، تقدیر و توجه به کارکنان قابل بررسی می باشند.
4. منابع و همکاری ها: در این قسمت نیز موارد مدیریت همکاری های بیرونی ، مدیریت منابع مالی ، مدیریت ساختمان ها ، تجهیزات و مواد ، مدیریت تکنولوژی و مدیریت اطلاعات و دانش قابل بررسی و ارزیابی می باشد.
5. فرایندها: در این بخش طراحی و مدیریت نظام مند فرایندها ، بهبود فرایندها با استفاده از نوآوری به منظور برآوردن کامل و ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و سایر ذی نفعان ، طراحی و توسعه محصولات و خدمات بر پایه نیازها و انتظارات مشتریان ، تولید ، تحویل و ارائه سرویس برای محصولات و خدمات و مدیریت و ایجاد تسهیل در روابط مشتری مورد بررسی قرار می گیرد.
6. نتایج مشتری: این قسمت شامل دو دسته اصلی شاخص های ادراکی ( برداشتی یا استنباطی ) و عملکردی است . بر اساس این دو شاخص تصویر کلی سازمان نزد مشتریان ، درجه رضایت از محصولات و خدمات و همچنین درجه رضایت از فروش و پشتیبانی پس از فروش مورد بررسی قرار می گیرد.
7. نتایج کارکنان: این قسمت نیز مشابه قسمت قبل شامل دو دسته اصلی شاخص های ادراکی ( برداشتی یا استنباطی ) و عملکردی است . بر اساس شاخص های ادراکی میزان انگیزش و رضایت کارکنان بررسی می شود . بر اساس شاخص های عملکردی نیز مواردی از قبیل دستاوردها ، انگیزش و مشارکت و خدمات اراده شده به کارکنان قابل بررسی است .
8 . نتایج جامعه : این قسمت نیز مشابه قسمت قبل شامل دو دسته اصلی شاخص های ادراکی و عملکردی است. شاخص های ادراکی به بررسی عملکرد یک فرد به عنوان شهروند مسئول و مشارکت در جوامعی که در آنها فعالیت دارد ، می پردازد . از طرف دیگر فعالیت های کاهش و پیشگیری از مزاحمت و صدمات ناشی از عملیات و چرخه ی عمر محصولات و نیز گزارش دهی فعالیت های کمک به حفظ و نگهداری منابع نیز در این قسمت قابل بررسی است .
9. نتایج کلیدی عملکرد : نتایج کلیدی عملکرد خود به دو قسمت دستاوردهای کلیدی عملکرد و شاخص های کلیدی عملکرد قابل تقسیم بندی است . در قسمت دستاوردهای کلیدی عملکرد ،نتا یج مالی و غیر مالی بحث می شود . در قسمت شاخص های کلیدی عملکرد نیز شاخص هایی برای فرایندها ، منابع بیرونی از جمله همکاری ها ، ساختمان ها ، تجهیزات و مواد ، تکنولوژی و دانش و اطلاعات طراحی شده و عملکرد بر اساس آنها سنجیده می شود.

سازمان ها با استفاده از این مدل و با ارزیابی سازمان خود به سه دستاورد اصلی خواهند رسید که عبارتند از:

  • شناسایی نقاط قوت و نقاط ضعف خود

  • شناسایی حوزه های قابل بهبود برای تعالی سازمان خود

  • شناسایی پروژه ها و برنامه هایی که اجرای آنها سازمان را به سمت تعالی هدایت خواهد کرد .