دوره های مکاتبه ای

دوره های مکاتبه ای

دوره های مکاتبه ای

در این دوره ابتدا یک پکیج مستندات حاوی تمامی مستندات( طرح پیاده سازی و کنترل سیستم مدیریت کیفیت ، روش های اجرایی ، دستورالعمل ها و فرم ها) ملزوم در استاندارد های مدیریتی برای شخص متقاضی پست شده و پس از یک هفته پرسشنامه ایی شامل سوالاتی از همین مستندات برای فرد ایمیل می شود . فرد متقاضی موظف است به پرسش ها پاسخ داده و جواب آن را برای شرکت سیستم کاران ایمیل نماید . در صورتی که 75 درصد جواب ها صحیح باشد ، فرد متقاضی موفق به دریافت گواهی نامه خواهد شد.

هزینه این دوره به اضافه ثبت و صدور گواهی نامه آموزشی 80,000 تومان می باشد.

شرکت سیستم کاران به عنوان یکی از بزرگترین مراکز آموزش و مشاوره در زمینه طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی ، اجراء ، نگهداری و بهبود سیستم های مدیریتی آمادگی داردبا بهره گیری از دانش فنی به افراد متقاضی دوره های آموزشی ارائه خدمت نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید.

با ما  در ارتباط باشید . .