دوره های سازمانی

دوره های سازمانی

 

خدمات آموزشی و مشاوره ای سازمانی مرکز

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درراستای برگزاری انواع دوره آموزشی اثربخش و یا خدمات مشاوره سیستمهای مدیریتی، اقدام به ارائه خدمات سازمانی در محل مرکز و یامحل متقاضی می نماید.
تعرفه خدمات آموزش و یا مشاوره سازمانی طراحی ، مستند سازی و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی در دو سطح معمولی و حرفه ای به شرح زیر اعلام می گردد :

خدمات توسط مدرس یا مشاور متوسط روزانه - - حداکثر شش ساعت مبلغ 800,000 تومان

خدمات حرفه ای توسط آقای مهندس کریمی  ، ساعتی 4,800,000 تومان


جهت استفاده ازخدمات آموزش و یا مشاوره سازمانی ، هماهنگی از یک هفته قبل الزامیست.


 تمامی تعرفه مصوب فوق جهت ارائه خدمات آموزش و یا مشاوره درمرکز میباشد. لذا مکانهای خارج از شهر تهران شامل 40درصد افزایش قیمت و همچنین هزینه ایاب و ذهاب پذیرایی و اقامت میباشد.

درصورت تمایل خواهشمنداست با واحد امور هماهنگی مرکز ارتباط برقرار فرمایید