پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00
پنج شنبه, 20 -2669 00:00

برای تمدید اعتبار سالیانه گواهینامه   ISO چکار کنیم؟

کسب گواهینامه ایزو به منزله اتمام راه نیست. در واقع کسب گواهینامه ، نشان از  در ابتدای راه بودن است و سازمان بایستی با پویا نگه داشتن سیستم مدیریت کیفیت طراحی و مستقر شده ، نسبت به رشد و بهبود مستمر آن اقدام نماید. لذا موسسات صدور گواهینامه به منظور حصول اطمینان از اینکه سازمان گواهینامه گیرنده همچنان سیستم مدیریت کیفیت خود را پویا نگه داشته ، اقدام به برگزاری ممیزی دوره ایی دیگر تحت عنوان ممیزی مراقبتی می نمایند. فواصل زمانی بین این ممیزی های مراقبتی از سوی خود سازمان تعیین و قرارداد می شود. البته حداکثر فاصله زمانی بین دو ممیزی بایستی بیشتر از یکسال نباشد.

چنانچه  در این ممیزی های مراقبتی عدم انطباق های عمده مشاهده گردد ، سازمان موظف می شود تا با تعریف اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ، هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام نماید تا موسسه صدور گواهینامه با ممیزی مجدد ،اثربخش بودن آنها را مورد ارزیابی قرار دهد.

چنانچه در این ارزیابی ، عدم انطباقها رفع شده باشد منجر به اعتباردهی مجدد گواهینامه خواهد شد ولی در صورتیکه عدم انطباق ها همچنان به قوت خود باقی مانده باشند، گواهینامه از اعتبار ساقط خواهد شد.

نتایج بی توجهی به برگزاری ممیزی های مراقبتی:

 معمولا جهت انجام ممیزی های مراقبتی از سوی موسسه صدور گواهینامه از حدود یک ماه قبل اعلام برنامه می گردد و سازمان بایستی ضمن ایجاد هماهنگی با موسسه صدور گواهینامه نسبت به کسب آمادگی های لازم جهت انجام ممیزی مراقبتی اقدام نماید و چنانچه هیچگونه هماهنگی با سازمان صدور گواهینامه این حق را دارد که گواهینامه صادره را باطل اعلام نماید و این گواهینامه در استعلام گیری غیر قابل اعتبار خواهد بود. لازم به ذکر است پس از ابطال گواهینامه چنانچه سازمانی بخواهد مجدد گواهینامه اخذ نماید بایستی تمامی مراحل صدور گواهینامه را مانند سری اول طی کند.

اکثر مجموعه های متقاضی ، کلیه فرایند مربوط به تمدید اعتبار سالیانه گواهینامه ایزو خود را به همان شرکت سیستم کاران واگذار می کنند تا با خیال راحت و با کمترین هزینه امور مربوطه را انجام دهد.

شرکت سیستم کاران با کادری متخصص و مجرب بهترین راهنمای شما در خصوص تمدیدگواهینامه ایزو متناسب با نوع زمینه فعالیت ، نیاز واقعی و بودجه تعریف شده شما می باشد.

با ما درارتباط باشید. . .