دوره های خصوصی

دوره های خصوصی

شرکت سیستم کاران دوره های آموزشی در خصوص مباحث استانداردهای سیستم های مدیریتی را به صورت خصوصی و نیمه خصوصی در محل شرکت برگزار می نماید.

 

هزینه خدمات آموزشی در سطح مدرس به شرح زیر است:

 

 

همچنین هزینه ثبت و صدور گواهینامه آموزشی از موسسات معتبر بین المللی برای هر نفر شرکت کننده مبلغ  40,000 تومان می باشد

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و در خواست هر گونه دوره آموزشی ، توسط شماره ها و رایانامه معرفی شده در بخش ارتباط با ما ، با واحد آموزش ارتباط برقرار فرمایید.