گواهینامه OHSAS18001

گواهینامه OHSAS18001

OHSAS18001 CERTIFICATION

استاندارد OHSAS 18001:2007 ( استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی )

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ( OHSAS18001 ) بخشی از نظام کل مدیریت سازمان است که این امکان را برای سازمان فراهم می سازد تا ریسک ها و خطرات ایمنی و بهداشت در محیط شغلی خود را شناسایی و کنترل کند و نقاط ضعف آن را بهبود بخشد.

هدف از اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( OHSAS 18001 ) ایجاد یک رویکرد مدیریتی فعال و غیر انفعالی برای شناسایی ریسک ها و خطرات محیط کاری و همچنین شناسایی الزامات قانونی، ملی و محلی در ارتباط با این ریسک ها ست.

استاندارد OHSAS 18001:

این استاندارد الزامات ایمنی و بهداشتی مورد نیاز یک سازمان برای رسیدن به سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت را فراهم آورده است.

OHSAS مخفف عبارت Occupational Health And Safety Assessment Series می باشد.

OHSAS 18001 در دهه 1990تحت عنوان BS8800 منتشر شد و اولین ویرایش آن در سال 1999 برای تطابق بیشتر با ISO14001 انجام شد . در حال حاضر نیز آخرین ویرایش آن که در سال 2007 انجام شده است قابل استفاده و استناد می باشد. (OHSAS18001:2007   )

مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی و اخذ گواهینامه OHSAS 18001 :

 

محوریت این استاندارد راجع به مسائل و موارد مربوط به تأثیرات فعالیت سازمان ، بر ایمنی و بهداشت حرفه ایی بر کارکنان می باشد. سازمان هایی که قصد دارند این استاندارد را پیاده سازی کنند ، شایسته است که ابتدا استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001  را پیاده سازی نمایند. همچنین اکثر سازمان ها هم زمان با پیاده سازی این استاندارد ، استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001  را نیز پیاده سازی می نمایند.

 

مرکز اطلاع رسانی سیستم کاران با کادری متخصص و مجرب بهترین راهنمای شما در زمینه مشاوره و اخذ گواهی نامه OHSAS 18001  متناسب با نوع زمینه فعالیت ، نیاز واقعی و بودجه تعریف شده خودتان می باشد.

 

با ما درارتباط باشید. . .