پیام ها و روادید
اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اجرای برنامه نشان برتر توسط مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشارکت رادیو تخصصی اقتصاد برنامه رادیویی تهیه و اجرا کرد تحت عنوان نشان برتر.

در این برنامه که  با حضور کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در استودیو رادیو اقتصاد طی بیست جلسه اجرا شد در خصوص آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه های ایزو اطلاع رسانی شد.

- شنبه, 02 فروردين 773 00:00

مرکز آموزش ویدئویی

مراحل پیاده سازی ایزو

مراحل پیاده سازی ایزو

مراحل پیاده سازی ایزو

مراحل پیاده سازی ایزو بعنوان یکی ازمهمترین مراحل اخذ ایزو مطرح میباشدکه درگام دوم اخذ ایزو . بطورکل و بطور جز درگام چهارم اخذ و دریافت ایزو مرحله پیاده سازی ایزو مطرح هست. بطور کل مراحل اخذ ایزو شامل:

  • انتخاب هدف و انتخاب مرجع متناسب هدف

  • پیاده سازی و مستند سازی و ممیزی ایزو

  • ثبت و صدور گواهی ایزو

مراحل اخذ ایزو بطور جزئی شامل:

  • انتخاب هدف

  • انتخاب نوع گواهینامه ایزو

  • شناخت مراجع صادر کننده ایزو

  • انتخاب شرکت صادر کننده ایزو

  • مستند سازی و استقرار سیستم مدیریتی

  • ممیزی ثبت و صدور گواهینامه ایزو

  • دریافت اصل مدرک ایزو دارای قابلیت رجیستری و قابل استعلام

باتوجه بدین موضوع مراحل پیاده سازی ایزو شامل مراحل ذیل میشود:

گام 1  : مشاوره ی در خصوص درک سازمان و محیط آن بواسطه ایجاد کمیته ی راهبردی مدیریت استراتژیک

یک نماینده ازهر ذینفع (حتی المقدور ) (بند 4.1 )

گام 2 : مشاوره ی درک نیاز ها و انتظارات ذینفع شامل مراجع قانونی ، مشتری ، کارکنان ، هیئت مدیره ، تأمین کننده و . . .

 (بند 4.2 )

گام 3 : مشاوره ی تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت (بند 4.3 )

گام 4 : مشاوره ی مدیریت فرآیندها شامل شناسایی، ورودی و خروجی، توالی و تعادل، روش های مدیریت های پایش، اندازه گیری، منابع مورد نیاز، مسئولیت ها و اختیارات، ریسک ها و فرصت ها، تغییر فرآیندها و بهبود فرآیندها (بند 4.4 )

گام 5 : مشاوره ی رهبری و تعهد مدیران تصمیم گیرنده (بند 5.1 )
گام 6 : مشاوره ی تهیه و تدوین و انتقال خط مشی (بند 5.2 )
گام 7 : مشاوره ی تهیه و تدوین چارت سازمانی ، وظایف ، مسئولیتها و اختیارات (بند 5.3 )
گام 8 : مشاوره ی رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها در کلیه ارکان سازمان (بند 6.1 )
گام 9 : مشاوره ی تهیه و تدوین اهداف کیفیت و طرح ریزی رسیدن به آنها (بند 6.2 )
گام 10 : مشاوره ی طرح ریزی تغییرات و مدیریت تغییرات (بند 6.3 )
گام 11 : مشاوره ی تخصیص منابع شامل منابع خارجی و داخلی ، افراد ، زیر ساخت ، محیط ، منابع پایش و اندازه گیری ، دانش سازمانی (بند 7.1 )
گام 12 : مشاوره ی تعیین صلاحیت و شایستگی (بند 7.2 )
گام 13 : مشاوره ی آگاهی سازی سازمان (بند 7.3 ) 
گام 14 : مشاوره ی ارتباطات داخلی و خارجی مرتبط با سیستم  (بند 7.4 ) 
گام 15 : مشاوره ی مدیریت اطلاعات مستند (بند 7.5 )
گام 16 : مشاوره ی طرح ریزی و منترل عملیات (بند 8.1 )
گام 17 : مشاوره ی الزامات برای محصولات و خدمات  (بند 8.2 )
گام 18 : مشاوره ی طراحی و توسعه محصولات و خدمات (بند 8.3 )
گام 19 : مشاوره ی کنترل محصولات ، خدمات و فرآیندهای ارائه شده از بیرون (بند 8.4 )
گام 20 : مشاوره ی تولید و ارائه خدمات (بند 8.5 )
گام 21 : مشاوره ی ترخیص محصولات و خدمات (بند 8.6 )
گام 22 : مشاوره ی کنترل خروجی های نا منطبق (بند 8.7 )
گام 23 : پایش ، اندازه گیری ، تحلیل و ارزیابی (بند 9.1 )
گام 24 : مشاوره ی ممیزی داخلی (بند 9.2 )
گام 25 : مشاوره ی بازنگری مدیریت (بند 9.3 )

گام 26 : مشاوره ی مدیریت عدم انطباق ها و اقدامات اصلاحی (بند 10.2 )

گام 27 : مشاوره ی بهبود مستمر (بند 10.3 )

گام 28 : مشاوره ی چگونگی اجرای سیستم طراحی شده

گام 29 : انجام ممیزی داخلی

گام 30 : مشاوره ی اقدامات اصلاحی کشف شده در ممیزی داخلی

گام 31 : مشاوره ی انتخاب CB ، AB و اطلاعات مربوطه

گامها و مراحل پیاده سازی ایزو بدین منوال میباشدکه غالبا شرکتها بدلیل سختی مراحل ازاین پیاده سازی فراری هستند

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان یکی ازمراکز بزرگ و مهم و باتجربه بصورت 24 ساعته آماده مشاوره و اطلاع رسانی درخصوص ثبت و صدور انواع گواهینامه ایزو میباشد.